ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΝΟΙΞΗ

καυστήρες Μπότης- συντήρηση καυστήρων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΟΙΞΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΝΟΙΞΗ

Η εταιρεία καυστήρες Μπότης βρίσκεται κοντά σας εδώ και αρκετά χρόνια, με τους τεχνικούς της πάντα διαθέσιμους να σας εξυπηρετήσουν όλο το 24ωρο, στην εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα Άνοιξη για να έχετε τη μέγιστη απόδοση του συστήματος θέρμανσης που έχετε επιλέξει.

Η δραστηριότητα μας στον χώρο της θέρμανσης καυστήρων πετρελαίου αλλά και φυσικού αερίου όλα αυτά τα χρόνια πραγματοποιείται με συνέπεια και επαγγελματισμό. Οι ευχαριστημένοι πελάτες αποτελούν για εμάς βασικό στόχο και αυτός είναι ο σκοπός μας.

Προσοχή θα πρέπει να δίνετε κατά την εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα Άνοιξη, είτε πρόκειται για καυστήρα πετρελαίου είτε αερίου. Το συνεργείο μας αποτελείται από έμπειρους και πιστοποιημένους τεχνικούςοι οποίοι θα κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο του χώρου σας στην Άνοιξη.

Θα πραγματοποιηθεί προσεκτικός έλεγχος του συστήματος των σωληνώσεων καθώς και του σχεδίου. Έπειτα θα ακολουθήσει έλεγχο; διαρροών για να μην αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά τους μήνες της χειμερινής περιόδου για σωστή λειτουργία και μέγιστη απόδοση.

Η ειδική μελέτη του μηχανικού θα αποκαλύψει το σωστό μέγεθος του καυστήρα για την μέγιστη απόδοση και οικονομία. Επιπλέον:

 • Εξασφαλίζουμε την καλή μόνωση των σωληνώσεων, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες που οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση.
 • Επιλέγουμε τον σωστό κυκλοφορητή θέρμανσης, για την μέγιστη οικονομία του χώρου σας στην Άνοιξη.
 • Εγκαθιστούμε τα σώματα καυστήρων ομοιόμορφα στον χώρο σας για σωστή θέρμανση και μείωση των απωλειών.

Οι τεχνικοί μας, με την μακροχρόνια εμπειρία τους θα είναι δίπλα σας για την μετέπειτα συντήρηση καυστήρα Άνοιξη και των επιμέρους τμημάτων του συστήματος, ώστε να διασφαλιστεί η μακροζωία και απρόσκοπτη λειτουργία στον χρόνο.

Λειτουργία καυστήρων πετρελαίου στην Άνοιξη

Τμήματα που αποτελούν την εγκατάσταση του καυστήρα πετρελαίου

Ο καυστήρας αποτελείται στο σύνολο του από τα επιμέρους εξαρτήματα:

 • Το σώμα και τον ανεμιστήρα του καυστήρα
 • Τον σωλήνα και την αντλία πετρελαίου όπως και το μπεκ ψεκασμού του καυστήρα
 • Τον κινητήρα “μοτέρ” του καυστήρα
 • Τον μετασχηματιστή και την ηλεκτρομαγνητική βάνα πετρελαίου του καυστήρα
 • Το φωτοκύτταρο του καυστήρα
 • Τον προθερμαντήρα πετρελαίου καθώς και το κόμπλερ της αντλίας του καυστήρα
 • Το τάμπερ αέρα και το ρυθμιστικό αέρα του καυστήρα
 • Τον προγραμματιστή ή εγκέφαλο και την βάση του καυστήρα
 • Τα ηλεκτρόδια ή σπινθηριστές ή αναφλεκτήρες
 • Την κεφαλή ή μπούκα
 • Τον  αναμικτήρα του καυστήρα
 • Την φλάντζα στήριξης του καυστήρα
 • Τα καλώδια υψηλής τάσης
 • Τον πυκνωτή του μοτέρ του καυστήρα
 • Γυαλί επιθεώρησης της φλόγας και το κάλυμμα

Σωστή εγκατάσταση θέρμανσης στην Άνοιξη

Μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης θα πρέπει να βασίζεται στην μελέτη. Επιτυχημένη θεωρείται όταν εξασφαλίζει την ασφάλεια κατά την λειτουργία, καθώς και όταν λειτουργεί οικονομικά και θερμαίνει σωστά τον χώρο.

Η κάθε εγκατάσταση θεωρείται ξεχωριστή από τις άλλες και απαιτεί σωστή μελέτη, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Τον υπολογισμό των θερμικών απαιτήσεων και την διατύπωση των τεχνικών παραδοχών.
 2. Την σχεδίαση των δικτύων διανομής, των καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών και μεγεθών των στοιχείων τόσο του κύριου όσο και του βοηθητικού εξοπλισμού.
 3. Την διατύπωση των κατασκευαστικών οδηγιών για όσα θα κατασκευαστούν και την διατύπωση οδηγιών για την λειτουργική σύνδεση των στοιχείων της εγκατάστασης, την ρύθμιση, τις δοκιμές και την τελική παραλαβή.

Εδώ παρεμβαίνει η εταιρία Καυστήρες Μπότης, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να δικαιώνει τον χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να απολαμβάνει τα μέγιστα από την θέρμανση του στην Άνοιξη ,τόσο από άποψη οικονομίας όσο και ποιότητας.

Επιλογές καυσίμου θέρμανσης στην Άνοιξη

Πετρέλαιο θέρμανσης

Η θέρμανση με πετρέλαιο είναι ένας δοκιμασμένος και ασφαλής τρόπος για την θέρμανση ενός χώρου. Ζεσταίνει ομοιόμορφα και με τους σημερινούς ψηφιακούς θερμοστάτες, πετυχαίνουμε με πολύ καλή ακρίβεια το ύψος της θερμοκρασίας που επιθυμούμε. Ως καύσιμη ύλη είναι ένα ενεργειακό προϊόν εύκολο στην χρήση και με υψηλή θερμική απόδοση.

Η πλειοψηφία των κατοικιών στα αστικά κέντρα διαθέτει ήδη την απαραίτητη υποδομή, οπότε δεν απαιτείται νέα επένδυση, με ότι αυτό συνεπάγεται στην συντήρηση καυστήρα Άνοιξη  και εγκατάσταση στην Άνοιξη. Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε αγωγό φυσικού αερίου δεν είναι εφικτή, εξυπηρετεί τον εκάστοτε πολίτη με αρκετά χαμηλό κόστος καθώς και αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Οι εκπομπές είναι χαμηλότερες από αυτές των καυστήρων στερεών καυσίμων, με σταθερές διακυμάνσεις και απόδοση στην λειτουργία του εκάστοτε λέβητα.

Η συντήρηση του καυστήρα Άνοιξη περιορίζεται σε αυτή του καυστήρα μια φορά τον χρόνο. Ως αγαθό έχει απρόσκοπτη διαθεσιμότητα σε ολόκληρη την χώρα, ενώ πολλές είναι και οι επιλογές της προμήθειας του όσον αφορά την εταιρία και την τιμή διάθεσης στην Άνοιξη.

Ακόμα, η θέρμανση με πετρέλαιο είναι αρκετά ασφαλέστερη από άλλα συστήματα θέρμανσης και δεν ενέχει κινδύνους από αναθυμιάσεις είτε εκρήξεις.

Φυσικό αέριο

Το φυσικό αέριο, από άποψη χημικής σύστασης καθώς και  σύστασης των καυσαερίων του, αποτελούν συνθήκες με υψηλό ενδιαφέρον όσον αφορά την λειτουργία της εξοικονόμησης με υψηλό βαθμό απόδοσης, ιδιαίτερα στις οικιακές εφαρμογές.

Η διατήρηση σταθερού βαθμού απόδοσης για ιδιαίτερα μεγάλες περιόδους είναι απολύτως εφικτή, καθώς απουσιάζουν οι επιβαρυντικές προσμίξεις για τα μέρη των εγκαταστάσεων είτε των συσκευών.

Τα προϊόντα της καύσης του αερίου αποτελούνται κυρίως από νερό (υδρατμούς), και κατ΄αυτό τον τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε την λανθάνουσα θερμότητα των καυσαερίων, δηλαδή διαδικασία συμπύκνωσης. Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της ωφέλιμης θερμότητας στο σπίτι, ώστε ο τελικός καταναλωτής να εξυπηρετεί την εγκατάστασή του με λιγότερο καύσιμο στην Άνοιξη.

Εργασίες συντήρησης καυστήρων πετρελαίου στην Άνοιξη

Πρακτικές συμβουλές σχετικά με την συντήρηση καυστήρα Άνοιξη

Τα μπεκ θα πρέπει:

 1. Να μεταφέρονται μέσα στην συσκευασία τους ώστε να είναι προστατευμένα
 2. Να μην τα χρησιμοποιείτε με βρώμικα χέρια
 3. Να μην έρχονται σε επαφή με ακαθαρσίες και αιχμηρά αντικείμενα

Η διάρκεια ζωής ενός μπεκ εξαρτάται:

 1. Από τις ώρες τις οποίες λειτούργησε συνολικά.
 2. Από την ποιότητα του καυσίμου, δηλαδή την καθαρότητα του πετρελαίου.
 3. Από το διάστημα λειτουργίας κατά το οποίο επιτυγχάναμε τιμές CO2.

Καλή πρακτική είναι τα απορρίπτουμε τα παλιά μπεκ καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα να διαπιστώσουμε με γυμνό μάτι την κατάσταση τους, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε δυσλειτουργίες.

Περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έρχεται πετρέλαιο στα μπεκ:

 1. Ενδέχεται η δεξαμενή πετρελαίου να είναι άδεια είτε να είναι κλειστή η βαλβίδα ροής
 2. Η αντεπίστροφη βαλβίδα δεν λειτουργεί σωστά
 3. Λάθος τοποθετημένη βαλβίδα αντεπιστροφής , αντλία που δεν περιστρέφεται ή κομμένο κόμπλερ
 4. Μεγάλη υποπίεση στην αντλία και αέρας στην εγκατάσταση τροφοδότησης του καυστήρα
 5. Το φίλτρο του καυσίμου είτε του αέρα μπορεί να έχει γεμίσει με ακαθαρσίες
 6. Κλειστεί βαλβίδα καυστήρα και ακάθαρτος σωλήνας σύνδεσης με το μπεκ
 7. Το μπεκ ενδέχεται να είναι βουλωμένο ή ταλαιπωρημένο από τις ώρες λειτουργίας ενώ μπορεί το πετρέλαιο να είναι παγωμένο είτε παχύρρευστο.

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Καυστήρες Μπότης για την συντήρηση καυστήρα Άνοιξη;

Στην εταιρεία Καυστήρες Μπότης, η  συντήρηση καυστήρα  Άνοιξη καθώς και η εγκατάσταση τους πραγματοποιείται πάντοτε με σεβασμό στον πελάτη και τηρώντας όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Με άδεια από το υπουργείο, οι τεχνικοί μας οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία χρόνων στον τομέα της θέρμανσης θα λειτουργήσουν με σεβασμό και επαγγελματισμό εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη.

Οι εταιρίες όπως και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε στην συντήρηση καυστήρα Άνοιξη και εγκατάσταση καυστήρων είναι γνήσια όπως και εγκεκριμένα από τον εκάστοτε κατασκευαστή. Εξυπηρετούμε την Άνοιξη με ένα τηλέφωνο στο 6944421811 2102921405  είτε με επικοινωνία μέσω email.

Δείτε περισσότερες περιοχές εξυπηρέτησης:

Call Now Button