ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ

καυστήρες Μπότης- συντήρηση καυστήρων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΩΝ

Συντήρηση καυστήρα Ελληνορώσοι

Η εταιρεία καυστήρες Μπότης είναι κοντά σας αρκετά χρόνια, με τεχνικούς πάντα στην διάθεση σας να σας εξυπηρετήσουν όλο το 24ωρο με εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα στους Ελληνορώσους.

Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της θέρμανσης όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια και επαγγελματισμό. Για εμάς οι ευχαριστημένοι πελάτες αποτελούν πρωταρχικό στόχο και αυτός είναι ο σκοπός μας.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνετε κατά την εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα, είτε πρόκειται για καυστήρα πετρελαίου είτε αερίου.

Το συνεργείο μας αποτελείτε από έμπειρους και πιστοποιημένους εφαρμοστές οι οποίοι θα κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο του χώρου σας στους Ελληνορώσους.

 • Εξασφαλίζουμε την καλή μόνωση των σωληνώσεων, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες που οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση
 • Επιλέγουμε τον σωστό κυκλοφορητή θέρμανσης, για την μέγιστη οικονομία του χώρου σας
 • Εγκαθιστούμε τα σώματα καυστήρων ομοιόμορφα στον χώρο σας για σωστή θέρμανση και μείωση των απωλειών

Οι τεχνικοί μας, με την μακροχρόνια εμπειρία τους θα είναι δίπλα σας για την μετέπειτα συντήρηση καυστήρα και των επιμέρους τμημάτων του συστήματος, ώστε να διασφαλιστεί η μακροζωία και απρόσκοπτη λειτουργία στον χρόνο.

Εγκατάσταση κεντρική θέρμανση Ελληνορώσοι

Ως κεντρική θέρμανση ορίζεται ένα ομαδικό σύστημα το οποίο καλύπτει σε ανάγκες θέρμανσης το σύνολο ενός κτηρίου. Το νερό ζεσταίνεται στον καυστήρα και από εκεί ο κυκλοφορητής αναλαμβάνει την μεταφορά και κυκλοφορία του στα σώματα.

Εκεί, το ζεστό νερό μεταδίδει μέσω των σωμάτων την θερμότητα στο περιβάλλον του και όταν κρυώσει κατεβαίνει στον καυστήρα όπου θα ζεσταθεί εκ νέου και θα επανακυκλοφορήσει στα σώματα

Οι καυστήρες της κεντρικής θέρμανσης βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος ονομάζεται λεβητοστάσιο . Συνήθως βρίσκεται στα υπόγεια τον κτηρίων και αποτελείτε από τον καυστήρα που πληρεί την ανάγκη της φωτιάς και ο λέβητας ο οποίος ζεσταίνει το νερό.

Εκεί υπάρχει ακόμα ο καπναγωγός για την απαγωγή των καυσαερίων στο εξωτερικό περιβάλλον αλλά και οι σωληνώσεις του ζεστού και κρύου νερού μέσω των οποίων γίνετε η κυκλοφορία του νερού.

Σε κάθε λειτουργία στην οποία υπάρχει καύση, το πετρέλαιο ή και το αέριο που καίγεται εκπέμπει στην ατμόσφαιρα καυσαέρια. Αυτά περιέχουν συνήθως σε περιεκτικότητα Αιθάλη, Διοξείδιο του θείου, Οξείδια του αζώτου, Μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογονάνθρακες. Έτσι δημιουργείτε ατμοσφαιρική ρύπανση.

Μπορούμε να έχουμε οικονομικό όφελος από την μείωση της ρύπανσης. Δεδομένης μίας ποσότητας καυσίμου που καταναλώνεται, παράγεται μια μέγιστη ποσότητα θερμότητας. Από αυτή το σύστημα εκμεταλλεύεται μόνο ένα ποσοστό, αυτό που ονομάζουμε βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης.

 Η ρύπανση είναι αναλογική της καύσης και οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως η παλαιότητα του συστήματος και η κατάσταση του. Μέσω της σωστής και τακτικής συντήρησης μπορούμε να ενισχύσουμε τον βαθμό απόδοσης και να μειώσουμε την κατανάλωση του καυσίμου.
Επίσης, με αυτό τον τρόπο προλαμβάνουμε και μια σωρεία άλλων βλαβών που προκύπτουν από την αμέλεια του ελέγχου.
Χρησιμοποιούμε ειδικά όργανα για την ανάλυση των καυσαερίων, με τα οποία μπορούμε να δούμε τις ιδιότητες της καύσης και να υπολογίσουμε τον βαθμό απόδοσης. Αυτά ονομάζονται καυσαναλυτές  και είναι απαραίτητα κατά την ρύθμιση του καυστήρα στους Ελληνορώσους.
Οι έλεγχοι της καύσης είναι βασικής σημασίας. Περίσσεια αέρα υποδηλώνεται από το ποσοστό του διοξειδίου του άνθρακα. Όσο μεγαλύτερο, υποδηλώνει μικρή ποσόστωση αέρα δηλαδή πλησιάζουμε στην τέλεια καύση.
 • Όταν η θερμοκρασία των καυσαερίων είναι μεγάλη, είναι ενδεικτική του θερμικού περιεχομένου και σημαίνει μεγάλες απώλειες.
 • Μεγαλύτερη τιμή διοξειδίου του άνθρακα συνοδευόμενη από χαμηλή θερμοκρασία σημαίνει υψηλότερο βαθμό απόδοσης.
 • Ο δείκτης της αιθάλης αναφέρεται στην περιεκτικότητα της στα καυσαέρια. Όσο πιο μικρή είναι, σημαίνει καλύτερη λειτουργία στην καύση με επόμενο την μικρότερη ρύπανση. Για να έχουμε σωστή λειτουργία θα πρέπει οι τιμές των δεικτών να βρίσκονται μέσα σε συγκεκριμένα όρια.
 • Ο συντηρητής θα πρέπει να είναι αδειούχος βάση της κείμενης νομοθεσίας.
Επιπλέον θα πρέπει να παραδίδει στον υπεύθυνο και τα ανάλογα έγγραφα που ορίζει ο νόμος, δηλαδή το φύλλο συντήρησης.

Συντήρηση κεντρική θέρμανση Ελληνορώσοι

Στον καυστήρα πετρελαίου θα πρέπει:
 1. Να γίνει καθαρισμός του μπεκ, αν διαπιστωθεί ότι το μέγεθος του δεν είναι το σωστό για το λέβητα ή ότι έχουν συμπληρωθεί οι ώρες λειτουργίας του βάση του κατασκευαστή
 2. Να γίνει καθαρισμός της κεφαλής της καύσης και του συμπιεστή
 3. Να γίνει καθαρισμός όπως και έλεγχος των ηλεκτροδίων ανάφλεξης και του αισθητήρα φωτός
 4. Ο καθαρισμός της αντλίας πετρελαίου και των φίλτρων στη γραμμή μεταφοράς του καυσίμου
 5. Ο καθαρισμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα

Επίσης, ο επιμελής και τακτικός καθαρισμός του καπναγωγού, όπως και της καπνοδόχου τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια.

Στον καυστήρα αερίου θα πρέπει:

Οι εργασίες που απαιτούνται στην περίπτωση αυτή είναι ελαφρός διαφορετικές και περιλαμβάνουν: 
 1. Την αποσύνδεση της κεφαλής, των ηλεκτροδίων έναυσης και ιονισμού και τον καθαρισμό τους
 2. Τον καθαρισμός της πτερωτής ανεμιστήρα και του εσωτερικού μέρους του κέλυφους
 3. Αποσύνδεση συγκροτήματος οργάνων αερίου
 4. Τον καθαρισμός των φίλτρων αερίου και έλεγχο της στεγανότητας των βαλβίδων
 5. Τον έλεγχο λειτουργίας του πιεζοστάτη αερίου, όπως και του αέρα
 6. Τον έλεγχο του ρεύματος ιονισμού σε κατάσταση λειτουργίας και αυτόν του ανιχνευτή αερίου

Συντήρηση και εγγύηση ανταλλακτικών στους Ελληνορώσους

Για κάθε καινούργιο ανταλλακτικό που θα χρειαστεί κατά την συντήρηση του καυστήρα σας, είτε κατά την επισκευή της βλάβης, η εταιρία Καυστήρες Μπότης θα χρησιμοποιήσει μόνο εγκεκριμένους τύπους που συνοδεύονται από εγγύηση.

Σε περίπτωση βλάβης, θα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση και τοποθέτηση καινούργιου ανταλλακτικού και το κόστος τόσο της αγοράς όσο και της τοποθέτησης θα επιβαρύνει εμάς.

Εργασίες και ασφάλεια καυστήρα πετρελαίου και αερίου στους Ελληνορώσους

Η εταιρία μας και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της αναλαμβάνουν πληθώρα υπηρεσιών που σχετίζονται με τους καυστήρες πετρελαίου και αερίου, όπως:

Η συντήρηση, αντικατάσταση και επισκευή των κυκλοφορητών και της ηλεκτροβάνας, της βαλβίδας ασφαλείας και του δοχείου διαστολής, του θερμοστάτη του εσωτερικού χώρου και του πίνακα της αυτονομίας.

Επίσης την συντήρηση είτε και την επισκευή του καυστήρα με γνήσια ανταλλακτικά, τον καθαρισμό του όπως και αυτόν της καπνοδόχου.

Συμβουλή μας για την ασφάλεια της εγκατάστασης εφόσον αυτή βρίσκεται σε λεβητοστάσιο, είναι να διατηρείτε ο χώρος καθαρός και να απομακρύνονται ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Ο χώρος θα πρέπει να ασφαλίζεται για την αποφυγή επαφής ιδιαίτερα με παιδιά.

Σε περίπτωση που υπάρχουν συστήματα ασφαλείας σοφό είναι να μην απενεργοποιούνται και να ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Θα πρέπει να υπάρχουν ανοίγματα αερισμού ώστε να μην δημιουργείτε εύφλεκτη ατμόσφαιρα.

Ο συντηρητής θα πρέπει να ελέγχει τα καλώδια του καυστήρα ώστε να διαπιστώνετε η ακεραιότητα τους όπως και τους πίνακες ρεύματος για αποφυγή βραχυκυκλώματος.

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Καυστήρες Μπότης στους Ελληνορώσους για τη συντήρηση καυστήρα;

Η εταιρεία Καυστήρες Μπότης πληρεί όλα τα σύγχρονα στάνταρντ για εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα.

Με άδεια από το υπουργείο, οι τεχνικοί μας οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία χρόνων θα λειτουργήσουν με σεβασμό και επαγγελματισμό εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη.

Όλες οι εταιρίες όπως και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε είναι τα γνήσια και εγκεκριμένα του εκάστοτε κατασκευαστή.

Εξυπηρετούμε τους Ελληνορώσους με ένα τηλέφωνο στο 6944421811 & 2102921405  είτε με επικοινωνία μέσω email.

Δείτε περισσότερες περιοχές εξυπηρέτησης:

Shares
Call Now Button