ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΓΑΛΑΤΣΙ

καυστήρες Μπότης- συντήρηση καυστήρων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΓΑΛΑΤΣΙ

Συντήρηση καυστήρα Γαλάτσι

Η εταιρεία καυστήρες Μπότης βρίσκεται κοντά σας αρκετά χρόνια, με τους τεχνικούς της πάντα διαθέσιμους να σας εξυπηρετήσουν όλο το 24ωρο, στην εγκατάσταση συντήρηση καυστήρων στο Γαλάτσι.

Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο του καυστήρα πετρελαίου και φυσικού αερίου όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια και επαγγελματισμό. Οι ευχαριστημένοι πελάτες αποτελούν για εμάς πρωταρχικό στόχο και αυτός είναι ο σκοπός μας.

Κατά την εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα στο Γαλάτσι, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή είτε πρόκειται για καυστήρα πετρελαίου είτε φυσικού αερίου. Το συνεργείο μας αποτελείται από έμπειρους και πιστοποιημένους εφαρμοστές καυστήρα οι οποίοι πρώτα θα κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο στο Γαλάτσι.

Οι τεχνικοί θα πραγματοποιήσουν προσεκτικό έλεγχο του συστήματος του καυστήρα πετρελαίου καθώς και των σωληνώσεων είτε του σχεδίου, εφόσον υπάρχει. Η ειδική μελέτη που πραγματοποιείτε από τον μηχανικό θα αποκαλύψει το σωστό μέγεθος του καυστήρα ώστε να εξασφαλίζουμε την μέγιστη απόδοση και οικονομία. Επιπλέον:

 • Εξασφαλίζουμε την καλή μόνωση των σωληνώσεων, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες που οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση
 • Επιλέγουμε τον σωστό κυκλοφορητή θέρμανσης, για την μέγιστη οικονομία του χώρου σας στο Γαλάτσι
 • Εγκαθιστούμε τα σώματα του καυστήρα ομοιόμορφα στον χώρο σας για σωστή θέρμανση και μείωση των απωλειών

Οι τεχνικοί μας, με την μακροχρόνια εμπειρία τους θα είναι δίπλα σας για την μετέπειτα συντήρηση των καυστήρων και των επιμέρους τμημάτων του συστήματος, ώστε να διασφαλιστεί η μακροζωία και απρόσκοπτη λειτουργία στον χρόνο.

Λειτουργία καυστήρα πετρελαίου στο Γαλάτσι

Τμήματα που αποτελούν τον καυστήρα πετρελαίου

Ένας καυστήρας αποτελείται από ένα σύνολο εξαρτημάτων και οργάνων που είναι προσαρμοσμένα πάνω στον κορμό του καυστήρα.

Τα επιμέρους τμήματα από τα οποία αποτελείται είναι:

 • Το σώμα ή σασί του καυστήρα
 • Τον ανεμιστήρα ή φτερωτή ή φυσητήρα του καυστήρα
 • Την αντλία πετρελαίου του καυστήρα
 • Τον κινητήρα του καυστήρα
 • Τον μετασχηματιστή του καυστήρα
 • Το μπεκ ψεκασμού του καυστήρα
 • Το φωτοκύτταρο του καυστήρα
 • Την ηλεκτρομαγνητική βάνα πετρελαίου του καυστήρα
 • Τον σωλήνα πετρελαίου του καυστήρα
 • Τον προθερμαντήρα πετρελαίου του καυστήρα
 • Το τάμπερ αέρα του καυστήρα
 • Το ρυθμιστικό του αέρα
 • Τον προγραμματιστή ή εγκέφαλο ή ηλεκτρονικό
 • Την βάση του προγραμματιστή
 • Τα ηλεκτρόδια ή σπινθηριστές ή αναφλεκτήρες
 • Την κεφαλή ή μπούκα ή φλογοσωλήνα
 • Τον  αναμικτήρα του καυστήρα
 • Την φλάντζα στήριξης του καυστήρα
 • Τα καλώδια υψηλής τάσης
 • Τον πυκνωτή του μοτέρ του καυστήρα
 • Το κόμπλερ της αντλίας του καυστήρα
 • Το κάλυμμα (όχι σε όλα τα μοντέλα)

Συντήρηση καυστήρα στο Γαλάτσι

Η σωστή και άρτια τεχνικά συντήρηση του καυστήρα θέρμανσης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, εξασφαλίζει την μακροβιότητα της εγκατάστασης. Οι ομάδα μας αποτελείτε από εξειδικευμένους τεχνικούς με τις προβλεπόμενες άδειες.

Μέσω της επιμελούς συντήρησης, μεγιστοποιούμε την απόδοση του συστήματος επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση καυσίμου έως και 50%, καθώς ο καυστήρας λειτουργεί σε σωστές τιμές θερμοκρασίας και κατ΄αυτό τον τρόπο δεν αυξάνεται η καύση.

Στο τέλος της κάθε εργασίας συντήρησης προσκομίζονται στον πελάτη τα απαραίτητα έγγραφα.

Μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου θα πρέπει να φροντίζετε για την ετήσια συντήρηση του συστήματος θέρμανσης, ώστε να προστατεύετε ο καυστήρας από τις διαβρωτικές επικαθήσεις με ότι αυτό συνεπάγεται.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την αξιόπιστη εγκατάσταση και συντήρηση του συστήματος σας στο Γαλάτσι.

Εργασίες συντήρησης καυστήρα πετρελαίου στο Γαλάτσι

Οι εργασίες που επιτελούνται κατά την συντήρηση του καυστήρα είναι:

 1. Ο καθαρισμός του λέβητα
 2. Ο καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας
 3. Ο καθαρισμός του καυστήρα πετρελαίου ή αερίου
 4. Η ρύθμιση της αναλογίας αέρα – καυσίμου για την σωστή καύση και οικονομία,αλλά και την μείωση της ρύπανσης έως 40%
 5. Ο έλεγχος της λειτουργίας του κυκλοφορητή
 6. Η ρύθμιση των θερμοστατών “λέβητα πετρελαίου-αερίου, κυκλοφορητή, καυστήρα πετρελαίου-αερίου”
 7. Ο έλεγχος του φίλτρου καυσίμου
 8. Ο έλεγχος του ανοδίου της εγκατάστασης θέρμανσης
 9. Ο έλεγχος για πιθανές διαρροές
 10. Ο έλεγχος με ηλεκτρονικό αισθητήρα όλων των ενώσεων της γραμμής καυσίμου και των εξαρτημάτων του καυστήρα για τυχών διαρροή
 11. Η μέτρηση των καυσαερίων και ρύθμιση καυστήρα
 12. Ο έλεγχος του δοχείου διαστολής
 13. Η εξαέρωση του καυστήρα

Γενικές πληροφορίες για τους καυστήρες στο Γαλάτσι

Χώροι συντήρησης που εξυπηρετούμε στο Γαλάτσι

Οι τεχνικοί μας μπορούν να αναλάβουν όλους τους χώρους, είτε είναι οικιακοί είτε επαγγελματικοί. Αναλαμβάνουμε από μια κλασική συντήρηση ρουτίνας έως και αποσφαλμάτωση και επισκευή του πιο σύνθετου προβλήματος.

Οι τεχνικοί μας θα σας παρέχουν την πιο ολοκληρωμένη λύση σε οποιονδήποτε χώρο στο Γαλάτσι απαιτείται η εγκατάσταση είτε και η συντήρηση καυστήρα, όπως κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι και βιομηχανίες.

Εποχή, κόστος και διάρκεια

Η συντήρηση του καυστήρα θα πρέπει να πραγματοποιείται μια φορά τον χρόνο στα σπίτια, κατά προτίμηση μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου.

Η καλύτερη χρονική περίοδος για τη συντήρηση του καυστήρα από τον Απρίλιο έως και τον Μάιο.

Στην περίπτωση επαγγελματικών χώρων, όπως ξενοδοχεία και εργοστάσια, το πρόγραμμα συντήρησης θα πρέπει να είναι πιο τακτικό και να καθορίζεται έπειτα από ενημέρωση με τους τεχνικούς μας.

Συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις γίνεται συντήρηση 2 – 3 φορές το χρόνο, αναλόγως την περίπτωση

Η χρονική διάρκεια μίας συντήρησης ενός καυστήρα στο Γαλάτσι τοποθετείτε περίπου στην μια ώρα στην περίπτωση μιας κλασικής εγκατάστασης όπως αυτή των κατοικιών, αλλά σε περίπτωση μεγάλων επαγγελματικών χώρων η διάρκεια αυτή μπορεί να κυμανθεί έως και μερικές μέρες.

Το κόστος της εκάστοτε συντήρησης διαμορφώνεται ανάλογα με την περίπτωση, σε συνεννόηση με τους τεχνικούς μας και πάντα με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη.

Εγγυημένη εργασία στο χώρο σας

Στο τέλος κάθε εργασίας στους καυστήρες σας, σας προσκομίζουμε ορισμένα έγγραφα.

Στα έγγραφα αυτά αναγράφονται η ημερομηνία της κάθε εργασίας, το είδος της, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν.

Χρήσιμο είναι να γνωρίζετε ότι δεν απαιτείται κάποια ενέργεια στον χώρο πριν από την συντήρηση, όπως και ότι είναι απαραίτητο να φυλάμε τα απαραίτητα έγγραφα μετά το πέρας της κάθε εργασίας.

Ακόμα, δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουμε σε καμία περίπτωση και με οποιοδήποτε τρόπο στο σύστημα της θέρμανσης, ακόμα και άμα πρόκειται για φαινομενικά απλή εργασία, καθώς θα πρέπει να επιτελείται από πιστοποιημένο τεχνικό συντηρήσεων.

Ραντεβού και αποκατάσταση βλάβης στο Γαλάτσι

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας επικοινωνήστε μαζί μας μερικές μέρες νωρίτερα. Οι τεχνικοί καυστήρα θα έρθουν σε επαφή μαζί σας για να βρουν λύση στο πρόβλημα σας. Οι εργασίες συνήθως πραγματοποιούνται αυθημερόν για το Γαλάτσι είτε την αμέσως επόμενη εργάσιμη.

Παράλληλα, ο συντηρητής του καυστήρα θα σας παραδώσει και το φύλλο καυσαερίων, στο οποίο θα αναγράφετε τυχόν φθορά είτε έλλειψη ανταλλακτικού.

Εργασίες και ασφάλεια καυστήρα πετρελαίου και αερίου στο Γαλάτσι

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει πληθώρα εργασιών που σχετίζονται με τους καυστήρες πετρελαίου και αερίου, όπως:

Η συντήρηση, αντικατάσταση και επισκευή των κυκλοφορητών και της ηλεκτροβάνας, της βαλβίδας ασφαλείας και του δοχείου διαστολής, του θερμοστάτη του εσωτερικού χώρου και του πίνακα της αυτονομίας.

Ακόμα, αναλαμνάνει την συντήρηση είτε και επισκευή του καυστήρα με γνήσια ανταλλακτικά.

Για την ασφάλεια της εγκατάστασης εφόσον τοποθετείτε σε λεβητοστάσιο, είναι να διατηρείτε ο χώρος καθαρός και να απομακρύνονται ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Η πρόσβαση στον χώρο θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη. Τα συστήματα ασφαλείας θα πρέπει να μην απενεργοποιούνται.

Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν ανοίγματα αερισμού για την αποφυγή δημιουργίας εύφλεκτης ατμόσφαιρα. Ο συντηρητής θα πρέπει να ελέγχει το ηλεκτρικό κύκλωμα του καυστήρα ώστε να διαπιστώνετε η ακεραιότητα τους όπως και τους πίνακες ρεύματος για αποφυγή βραχυκυκλώματος.

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Καυστήρες Μπότης στο Γαλάτσι για την συντήρηση του καυστήρα σας;

Η εταιρεία Καυστήρες Μπότης είναι ειδική στην εγκατάσταση και συντήρηση καυστήρων.

Με την εμπειρία χρόνων καθώς και την αδειοδότηση από το υπουργείο, οι τεχνικοί μας θα λειτουργήσουν με σεβασμό και επαγγελματισμό εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη. Όλα τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε είναι τα γνήσια και εγκεκριμένα του εκάστοτε κατασκευαστή.

Εξυπηρετούμε το Γαλάτσι με ένα τηλέφωνο στο6944421811 2102921405  είτε με επικοινωνία μέσω email.

Δείτε περισσότερες περιοχές εξυπηρέτησης:

Shares
Call Now Button