Όσον αφορά την τοποθέτηση σε εξωτερικούς χώρους οικιακής χρήσης, ο τεχνικός κανονισμός αναφέρει πως ο επιτρεπόμενος αριθμός των φιαλών που μπορούν να εγκατασταθούν σε εξωτερικούς οικιακούς χώρους είναι:

  1.  Στην περίπτωση του ισογείου εξωτερικού χώρου οικιακής χρήσης, έως και 10 φιαλών συνδεδεμένων μαζί, με χωρητικότητα συνολικά έως και τα 250 κιλά. Το καύσιμο μπορεί μα είναι βουτάνιο, προπάνιο είτε και μείγμα αυτών.
  2. Στην περίπτωση αυτή που αναφερόμαστε σε εξώστες κτηρίων, έως και 4 φιαλών συνολικού περιεχομένου στα 100 κιλά. Θα πρέπει να υποχρεωτικά αποθηκευμένες μέσα σε ειδικό ερμάριο, με ύψος μέχρι αυτό του υπάρχοντος στηθαίου.

Η αδειοδότηση και οι τεχνικές μελέτες της πολεοδομίας που συνάπτουν τον τεχνικό κανονισμό, αναφέρουν ότι οι εγκαταστάσεις των οποίων η τροφοδοσία γίνετε αποκλειστικά από φιάλες, ανήκουν σε δύο κατηγορίες σύμφωνα με τον αριθμό των φιαλών που χρησιμοποιούνται:

  1. Στην κατηγορία 0, στην οποία οι οικιακές εγκαταστάσεις τροφοδοτούνται σε μέγιστο αριθμό έως και τρεις φιάλες των οποίων η χωρητικότητα συνολικά δεν ξεπερνάει τα 30 κιλά. Σε αυτή την κατηγορία δεν απαιτείται μελέτη για την πολεοδομία και συνεπώς αδειοδότηση.
  2. Στην κατηγορία 1, στην οποία οι οικιακές εγκαταστάσεις με αριθμό φιαλών μεγαλύτερο των τριών είτε συνολικής χωρητικότητας άνω των 30 κιλών. Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η μελέτη όπως και η κατάθεση της προς την πολεοδομία, ώστε να υπάρξει έγκριση και αδειοδότηση.