Σωστή επιλογή λέβητα αερίου

Ένας λέβητας αερίου, είναι μια συσκευή του κεντρικού συστήματος θέρμανσης, ο οποίος λειτουργεί ως μια μικρή εστία φωτιάς, έτσι ώστε να ζεσταίνει συνεχόμενα μια ποσότητα νερού που βρίσκεται στο μπόιλερ του συστήματος. Στη συνέχεια, αυτό το ζεστό νερό αντλείται στο εσωτερικό της οικείας μας, μέσω ενός συστήματος σωληνώσεων στα θερμαντικά σώματα, έτσι ώστε νε επιτευχθεί αύξηση στη θερμοκρασία του χώρου.

Ο λέβητας αερίου, κάνει χρήση του αέριου καυσίμου που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του είτε από τις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρίας φυσικού αερίου της περιοχής σας, είτε μέσα από μια δεξαμενή που βρίσκεται στο χώρο σας. Μέσα στο καυστήρα επιτελείται η καύση ώστε το νερό να διατηρείτε σε μια θερμοκρασία της τάξεως των 70 βαθμών κελσίου.

Με τη χρήση μιας συσκευής που ονομάζεται εναλλάκτης θερμότητας, το νερό κάνει ένα κύκλο μέσω των θερμαντικών σωμάτων. Στη συνέχεια, το κρύο νερό, αφού πλέον έχει αποβάλλει τη θερμοκρασία του στο περιβάλλον, φεύγει από τα σώματα και επιστρέφει στο καυστήρα, για να ανέβει ξανά η θερμοκρασία του. Μια συσκευή που ονομάζεται θερμοστάτης, ελέγχει τη θερμοκρασία του χώρου και αναλόγως φροντίζει να τη διατηρεί σταθερή, μέσω της αύξησης ή μείωσης της έντασης της καύσης.

Λέβητας συμπύκνωσης φυσικού αερίου

Η κάθε διαδικασία καύσης, προκαλεί τη παραγωγή καυσαερίων, μέσω των οποίων γίνετε και απαγωγή θερμότητας προς το περιβάλλον, η οποία μένει ανεκμετάλλευτη. Λόγω της αυξημένης παρουσίας υδρογόνου στα αέρια καύσιμα γενικότερα, κάνουμε χρήση καμινάδας για να αποβάλλονται οι ατμοί που δημιουργούνται.

Ένας λέβητας συμπύκνωσης, εκμεταλλεύεται  έως και το 80% της ενέργειας που βρίσκεται σε αυτά τα καύσιμα. Μέσω της χρήσης ενός ειδικού τύπου εναλλάκτη, σημαντικό μέρος τους συγκεντρώνεται, ψύχεται και συμπυκνώνετε. Με αυτό το τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε υψηλή οικονομία που να αγγίζει τιμές του 15 τις εκατό για τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης με καλοριφέρ, ή ακόμα και το 35 τις εκατό για τα συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

Στη τεχνολογία αυτή γίνεται χρήση και ενός έξυπνου και ηλεκτρονικά ελεγχόμενου ανεμιστήρα, ο οποίος μπορεί να τροφοδοτεί τη διαδικασία της καύσης με το βέλτιστο οξυγόνο που χρειάζεται για να παραχθεί η “τέλεια” καύση και κατά συνέπεια να έχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόδοση στη θέρμανση.

Να ενημερώσουμε ότι σημαντικό παράγοντα παίζει η παροχή του αέρα, καθώς στη καύση του φυσικού αερίου, η ποσότητα του αέρα θα πρέπει να κυμαίνεται σε ποσοστά ανάμεσα από 4 και 15 τις εκατό. Διαφορετικά, η φλόγα της καύσης ξεκινάει να κιτρινίζει και μπορεί να γίνει τοξικό.

Επιτοίχιος λέβητας αερίου

Είναι ένας καυστήρας αερίου ο οποίος ωστόσο είναι μικρότερος σε διαστάσεις και δυνατότητες. Σκοπός του είναι να μπορεί να τοποθετηθεί ατομικά και να ζεστάνει τη κάθε οικεία ανεξάρτητα, στη περίπτωση που δεν επιθυμούμε να ενταχθούμε στο κεντρικό σύστημα θέρμανσης της οικοδομής.

Επίσης, είναι μια καλή λύση για τους ενοίκους που επιθυμούν να έχουν την αυτονομία τους και να απολαμβάνουν τη θέρμανση όποτε την επιθυμούν, χωρίς να επεμβαίνουν τρίτα άτομα.

Σήμανση IPxD στους λέβητες αερίου

Είναι μια διεθνή σήμανση η οποία υποδηλώνει το βαθμό στον οποίο η συσκευή που τη φέρει προστατεύεται από την υγρασία. Οι βαθμοί της είναι αρκετοί και εκκινούν από το IPx0  έως και το ΙΡx8. Η προστασία απέναντι στην υγρασία γίνετε μεγαλύτερη καθώς ανεβαίνουμε στη κλίμακα. Κάθε συσκευή η οποία κάνει χρήση ηλεκτρονικών ή ευπαθών στην υγρασία εξαρτημάτων, θα πρέπει να έχει ένα βαθμό προστασίας από την υγρασία.

Στην περίπτωση μας, καθώς μιλάμε για συσκευές που συνήθως τοποθετούνται εξωτερικά, θα πρέπει υποχρεωτικά βάση νόμου να διαθέτουν την ανάλογη σήμανση. Στην Ελληνική αγορά οι περισσότεροι διαθέτουν προστασία τύπου IPx4D και κάποιοι ίσως IPx5D.

Σωστή επιλογή λέβητα αερίου – κριτήρια

Χρόνος ζωής και ανθεκτικότητα του καυστήρα

Όπως γνωρίζουμε από το σχολείο ακόμα, ένα όξινο διάλυμα έχει χαμηλή τιμή pH. Αυτή μπορεί να αγγίξει ακόμα και το μείον 3, στη περίπτωση των καυσαερίων. Οι καυστήρες που κάνουν χρήση κράματος αλουμινίου πυριτίου, δεν είναι τόσο ανθεκτικοί όσο αυτή που χρησιμοποιούν ανοξείδωτος χάλυβας 316L. Έτσι, θα πρέπει να γίνει χρήση ειδικών υγρών κατά την έναυση όσο και κατά τη συντήρηση, για να επιτύχουμε παρόμοια αποτελέσματα. Αυτό είναι κάτι που το ορίζει και ο κάθε κατασκευαστής.

Σε περίπτωση που δεν γίνει χρήση τους, υπάρχει υψηλός κίνδυνος αστοχίας του θαλάμου καύσης, ο οποίος δύναται να διαβρωθεί πολύ γρήγορα. Από την άλλη πλευρά, ο ανοξείδωτος θάλαμος δεν επηρεάζεται από τα διαλύματα γλυκόλης και απαιτεί απλά ένα τυπικό καθαρισμό, χωρίς να χρειάζεται κάποια επιπλέον ιδιαίτερη συντήρηση.

Εσωτερική τραχύτητα

Σε ένα θάλαμο καύσης αλουμινίου πυριτίου, η εσωτερική τραχύτητα των τοιχωμάτων είναι αρκετά υψηλή και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη πιθανότητα φραγής των μικρής διατομής σωλήνων, που τελικά οδηγεί σε αστοχία του θαλάμου καύσης. Σε αντίθεση, ο ανοξείδωτος θάλαμος καύσης είναι εσωτερικά αρκετά πιο λείος, με αποτέλεσμα τη συσσώρευση λιγότερων ακαθαρσιών. Έτσι επιτυγχάνουμε μεγαλύτερα διαστήματα ανάμεσα στα σέρβις του καυστήρα μας.

Λειτουργία σε υψηλές παροχές

Στη σωστή επιλογή λέβητα αερίου, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ότι κατά τη λειτουργία υψηλής ισχύς, θα περάσει από το θάλαμο καύσης του λέβητα μεγαλύτερη ποσότητα νερού. Συνεπώς, στη περίπτωση του θαλάμου καύσης αλουμινίου πυριτίου, έχουμε μεγαλύτερες επιπτώσεις στην εγκατάσταση μας.

Σχέση ποιότητας – τιμής

Εδώ ισχύει το ότι πληρώνεις παίρνεις. Οι θάλαμοι καύσης αλουμινίου πυριτίου, είναι ελαφροί με υψηλή θερμική αγωγιμότητα. Από την άλλη αυτοί που είναι ανοξείδωτοι, εμφανίζουν μακροζωία και αντοχή και έτσι αποτελούν μια πιο ελκυστική επένδυση, αλλά ταυτόχρονα και πιο ακριβή. Επιλέγεται πάντα με γνώμονα το κόστος όχι μόνο της απόκτησης, αλλά και αυτό της συντήρησης και πιθανής αστοχίας στο χρόνο.

Ποιότητα υλικών στη σωστή επιλογή λέβητα αερίου

Ένας καυστήρας αερίου του οποίου τα υλικά κατασκευής είναι καλύτερα, κατ’ επέκταση και ακριβότερα, τόσο υψηλότερη θα είναι και η απόδοση του συστήματος σας. Είναι η  φθηνότερη συντήρηση αλλά και η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του λέβητα, που θα σας δικαιώσουν για την επιλογή σας.

Πλεονεκτήματα ποιοτικών υλικών

  1. Καλύτερη απόδοση από τους λέβητες υγρού καύσιμου, κατά ένα 10% – 15%
  2. Η τιμή του καύσιμου είναι πιο χαμηλή και δεν χρειάζεται προπληρωμή, καθώς παρέχεται από το δίκτυο
  3. Καθαρή καύση και συνεπώς ανάγκη για μικρότερη συντήρηση
  4. Η διάρκεια ζωής είναι αυξημένη
  5. Φιλικότητα προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον του
  6. Ταιριάζουν με όλα τα συστήματα θέρμανσης λόγω της ενσωματωμένης λειτουργίας αντιστάθμισης που διαθέτουν
  7. Η λειτουργία γίνεται αθόρυβη

Μειονεκτήματα φτηνών υλικών

  1. Το δίκτυο φυσικού αερίου δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας.
  2. Εφόσον η οικεία σας είναι παλιά εκτός νόμου υποχρεωτικής εγκατάστασης σωληνώσεων φυσικού αερίου,  όπως συμβαίνει στις σημερινές κατοικίες, θα απαιτηθεί μια παραπάνω επένδυση στη τοποθέτηση των καυστήρων αερίου.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς στο χώρο της συντήρησης και εγκατάστασης καυστήρων, για να λύσετε την οποιαδήποτε απορία σας. Είμαστε δίπλα σας με τη μακρόχρονη εμπειρία που μας συνοδεύει στο χώρο και με σεβασμό στη κάθε σας ανάγκη.

 

Δείτε περισσότερα για συντήρηση εγκατάσταση καυστήρων:

Σωστή επιλογή σώματος θέρμανσης

5 κοινά προβλήματα καυστήρων και πώς να τα διορθώσετε

Οικονομία και ασφάλεια στα συστήματα θέρμανσης

Σχολιάστε

Call Now Button