ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

καυστήρες Μπότης- συντήρηση καυστήρων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Για αρκετά χρόνια, η εταιρεία καυστήρες Μπότης και οι τεχνικοί της βρίσκονται πάντα στην διάθεση σας, για να σας εξυπηρετήσουν όλο το 24ωρο στην εγκατάσταση και συντήρηση καυστήρα Αμπελόκηποι. Ο επαγγελματισμός και η συνέπεια στον χώρο της θέρμανσης αποτυπώνεται στα πρόσωπα των ευχαριστημένων πελατών μας. Αυτό αποτελεί και τον πρωταρχικό στόχο και σκοπό μας.

Η εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα Αμπελόκηποι, είτε πρόκειται για καυστήρα πετρελαίου είτε φυσικού αερίου, θα πρέπει να γίνετε με ιδιαίτερη προσοχή. Οι έμπειροι και πιστοποιημένοι τενικοί του συνεργείου μας θα κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο του χώρου σας στους Αμπελόκηπους.

Αρχικά, θα πραγματοποιηθεί προσεκτικός έλεγχος του συστήματος των σωληνώσεων καθώς και του σχεδίου. Η ειδική μελέτη του μηχανικού θα αποκαλύψει το σωστό μέγεθος του καυστήρα για την μέγιστη απόδοση και οικονομία. Επιπλέον, εξασφαλίζουμε την καλή μόνωση των σωληνώσεων, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες που οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση και παραπάνω μηνιαίο κόστος.

Επιλέγουμε τον σωστό κυκλοφορητή θέρμανσης, για την μέγιστη οικονομία του χώρου σας στους Αμπελόκηπους. Εγκαθιστούμε τα σώματα των καυστήρων ομοιόμορφα στον χώρο σας για σωστή θέρμανση και μείωση των απωλειών ζέστης κατά τους χειμρινούς μήνες.

Οι τεχνικοί μας, θα είναι δίπλα σας με την μακροχρόνια εμπειρία τους για την μετέπειτα εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα Αμπελόκηποι και των επιμέρους τμημάτων του συστήματος, ώστε να διασφαλιστεί η μακροζωία των καυστήρων και η απρόσκοπτη λειτουργία με το πέρασμα του χρόνου.

Εγκατάσταση φυσικού αερίου και τα πλεονεκτήματα της

Τα τελευταία χρόνια, το φυσικό αέριο έχει τύχει μεγάλης αναγνωρισιμότητας, καθώς όλο και περισσότερος κόσμος το επιλέγει ως τρόπο θέρμανσης. Αυτό συμβαίνει για τους παρακάτω λόγους:

 1. Η εξοικονόμηση χρημάτων που προσφέρει το φυσικό αέριο
  Ένα από τα οικονομικότερα καύσιμα που μπορεί να βρει κανείς είναι το φυσικό αέριο. Έρευνες που πραγματοποιήθηκαν δείχνουν ότι μετά την εγκατάσταση καυστήρα φυσικού αερίου τα έξοδα θέρμανσης μειώνονται έως μείον 44%, αναλογικά με το πετρέλαιο θέρμανσης,  ενώ συγκριτικά με το ηλεκτρικό ρεύμα που καταναλώνεται σε συσκευές θέρμανσης η μείωση φτάνει έως και το 70%.
 2. Η ευκολία και λειτουργικότητα που προσφέρει το φυσικό αέριο
  Η εγκατάσταση και η συντήρηση του φυσικού αερίου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ολόκληρη την πολυκατοικία είτε ατομικά σε μεμονωμένα διαμερίσματα ή σε μονοκατοικίες με ατομικό επιτοίχιο λέβητα. Η αυτονομία που παρέχεται στον τελικό καταναλωτή είναι υψηλή και δίνετε η δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης στην χρήση ανάλογα με τις ανάγκες.
 3. Ασφαλές καύσιμο
  Ένα βασικό πλεονέκτημα του φυσικού αερίου είναι ότι δεν περιέχει μονοξείδιο του άνθρακα και αν για τον οποιονδήποτε λόγο απελευθερωθεί στον αέρα μπορεί να απομακρυνθεί άμεσα. Οι τεχνικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφαλίζουν το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας κατά την εγκατάσταση και συντήρηση καυστήρα Αμπελόκηποι αερίου.
 4. Καύσιμο φιλικό προς το περιβάλλον
  Σεβόμενοι τις περιβαλλοντικές ανάγκες, ως εταιρία η Καυστήρες Μπότης οφείλει να ενημερώσει ότι το φυσικό αέριο αποτελεί το πιο καθαρό καύσιμο σε σύγκριση με τα υπόλοιπα και ότι η βλάβη που προκαλεί στο περιβάλλον είναι σημαντικά μικρότερη. Συμβάλει ακόμα στην μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, ενώ δεν περιέχει βλαβερές ενώσεις θείου που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα.
 5. Μεγαλύτερη διάρκεια
  Οι συσκευές που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο ως καύσιμο τείνουν να εμφανίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αντοχή στον χρόνο. Καθώς ως καύσιμο δεν παράγει τέφρα ή άλλα κατάλοιπα κατά την καύση του, τηρώντας την αρχή της συντήρησης μια φορά τον χρόνο επιτυγχάνουμε την μακροβιότητα του όλου συστήματος.

Χρήσεις που έχει το φυσικό αέριο

Η εγκατάσταση φυσικού αερίου εξασφαλίζει στον τελικό καταναλωτή αρκετά πλεονεκτήματα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση, για μαγείρεμα στην εστία της κουζίνας. Ακόμα για ζεστό νερό αλλά και για ανάγκες κλιματισμού, με την χρήση των ανάλογων συσκευών.

Η εγκατάσταση όπως και η συντήρηση του συστήματος φυσικού αερίου γίνεται σε οποιοδήποτε μέρος επιθυμεί ο καταναλωτής. Με τους νέους λέβητες φυσικού αερίου, μπορούμε πλέον να κάνουμε λόγο για αυτόνομη θέρμανση σε οποιαδήποτε οικεία, ακόμα και εάν αποτελεί μέρος ενός συγκροτήματος κατοικιών.

Συγκεκριμένα οι τεχνικοί της εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν τις νόμιμες άδειες που πρέπει να πληρεί ο τεχνικός, αναλαμβάνουν την εγκατάσταση φυσικού αερίου σε όλους τους χώρους στους Αμπελόκηπους:

 1. Διαμερίσματα
 2. Πολυκατοικίες
 3. Μονοκατοικίες
 4. Επαγγελματικούς χώρους

Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε διαμέρισμα

Η αυτόνομη εγκατάσταση συστήματος φυσικού αερίου σε ένα διαμέρισμα, πραγματοποιείται με την  τοποθέτηση ατομικού λέβητα-καυστήρα στο σπίτι. Η παροχή του φυσικού αεριού στο διαμέρισμα, γίνεται με εξωτερικές σωληνώσεις που συνδέουν τον μετρητή με τον ατομικό λέβητα, λαμβάνοντας υπόψιν την ασφάλεια της εγκατάστασης και τηρώντας τους απαραίτητους κανονισμούς.

Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε πολυκατοικία

Το φυσικό αέριο σε πολυκατοικία, μπορεί να τοποθετηθεί με μετατροπή της κεντρικής θέρμανσης της πολυκατοικίας και είναι τυπική διαδικασία. Αρχικά, γίνεται σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο παροχής αερίου και τοποθετείται μετρητής. Στην συνέχεια, πραγματοποιείται η αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου με επιλογή του πελάτη σε φυσικού αερίου.

Τέλος, ανάλογα με τις χρήσεις που επιθυμεί ο πελάτης γίνονται οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και αφαιρείται η δεξαμενή πετρελαίου, η οποία πλέον δεν χρειάζεται. Να σημειωθεί ότι δεν απαιτείται η αλλαγή των σωληνώσεων του νερού για την λειτουργία των σωμάτων, οπότε δεν αντιμετωπίζουμε φόβο επιπλέον εργασιών οικοδομικής φύσης.

Εγκατάσταση φυσικού αερίου σε μονοκατοικία

Πραγματοποιείται με την ίδια μέθοδο που γίνεται και στην περίπτωση της πολυκατοικίας.

Εφόσον η μονοκατοικία διαθέτει ήδη σύστημα θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου, αρκεί η αντικατάστασή του με καυστήρα φυσικού αερίου. Ίσως, να απαιτηθούν κάποιες παρεμβάσεις ανάλογα με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις, ώστε να διασφαλίσουμε τα μέγιστα από την εγκατάσταση.

Συντήρηση καυστήρα Αμπελόκηποι για φυσικό αέριο

Η συντήρηση του καυστήρα φυσικού αερίου στους Αμπελόκηπους,  θεωρείται απαραίτητη κατ ελάχιστον μια φορά το χρόνο. Κατά την διάρκεια αυτής, οι εργασίες που πραγματοποιούνται είναι οι ακόλουθες:

 1. Ρύθμιση καυστήρα φυσικού αερίου για να επιτύχουμε την σωστή απόδοση
 2. Ρύθμιση αναλογίας αέρα και καυσίμου για να επιτύχουμε την σωστή απόδοση
 3. Καθαρισμός λέβητα φυσικού αερίου για απομάκρυνση των κατάλοιπων
 4. Έλεγχο της στεγανότητας δικτύων και καμινάδας
 5. Έλεγχος κυκλοφορητών της εγκατάστασης του λέβητα
 6. Μετρήσεις καυστήρα φυσικού αερίου για τον έλεγχο της σωστής απόδοσης
 7. Έλεγχος συστήματος ανίχνευσης φυσικού αερίου
 8. Έλεγχος για διαρροές καυσίμου για λόγους ασφάλειας
 9. Έλεγχος και αντικατάσταση των μπεκ του καυστήρα για σωστή και απρόσκοπτη λειτουργία

 

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Καυστήρες Μπότης για την συντήρηση καυστήρα Αμπελόκηποι;

Στην εταιρεία Καυστήρες Μπότης, η εγκατάσταση και συντήρηση καυστήρα Αμπελόκηποι πραγματοποιείται τηρώντας όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα και μεθόδους πρακτικής εφαρμογής. Με άδεια από το υπουργείο, η ομάδα των πεπεραμένων τεχνικών μας οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία χρόνων στον χώρο της θέρμανσης, θα λειτουργήσουν με σεβασμό και επαγγελματισμό σεβόμενοιη τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη.

Τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε στην επισκευή και εγκατάσταση καυστήρων είναι γνήσια και εγκεκριμένα από τον εκάστοτε κατασκευαστή. Εξυπηρετούμε τους Αμπελόκηπους με ένα τηλέφωνο στο 6944421811 2102921405  είτε με επικοινωνία μέσω email.

Δείτε περισσότερες περιοχές εξυπηρέτησης:

Shares
Call Now Button