ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

καυστήρες Μπότης- συντήρηση καυστήρων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

Συντήρηση καυστήρα Νέο Ψυχικό

Η εταιρεία καυστήρες Μπότης βρίσκεται κοντά σας αρκετά χρόνια, με τους τεχνικούς της πάντα διαθέσιμους να σας εξυπηρετήσουν όλο το 24ωρο, στην εγκατάσταση συντήρηση καυστήρων. Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της θέρμανσης καυστήρων πετρελαίου και φυσικού αερίου όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Κατά την εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα στο Νέο Ψυχικό, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή είτε πρόκειται για καυστήρα πετρελαίου είτε φυσικού αερίου από τους τεχνικούς μας. Το συνεργείο μας αποτελείται από έμπειρους και καταρτισμένους τεχνικούς καυστήρα οι οποίοι θα κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο του χώρου σας.

Οι τεχνικοί θα πραγματοποιήσουν προσεκτικό έλεγχο του συστήματος του καυστήρα καθώς και των σωληνώσεων είτε του σχεδίου, εφόσον υπάρχει. Η ειδική μελέτη που πραγματοποιείτε από τον μηχανικό θα αποκαλύψει το σωστό μέγεθος του καυστήρα ώστε να εξασφαλίζουμε την μέγιστη απόδοση και οικονομία.

Οι ευχαριστημένοι πελάτες αποτελούν για εμάς πρωταρχικό στόχο και αυτός είναι ο σκοπός μας. Οι τεχνικοί μας, με την μακροχρόνια εμπειρία τους θα είναι δίπλα σας για την μετέπειτα συντήρηση του καυστήρα και των επιμέρους τμημάτων του συστήματος, ώστε να διασφαλιστεί η μακρόχρονη και απρόσκοπτη λειτουργία του στον χρόνο.

Εγκατάσταση θέρμανσης στο Νέο Ψυχικό

Μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης θα πρέπει να βασίζεται στην μελέτη. Η κεντρική θέρμανση θεωρείτε ότι λειτουργεί σωστά όταν εξασφαλίζει την ασφάλεια κατά την λειτουργία, καθώς και όταν λειτουργεί οικονομικά και θερμαίνει σωστά τον χώρο.

Η κάθε εγκατάσταση θεωρείται ανεξάρτητη από τις άλλες και απαιτεί σωστή μελέτη, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Τον υπολογισμό των θερμικών απαιτήσεων και την διατύπωση των τεχνικών παραδοχών
 • Την σχεδίαση των δικτύων διανομής, των καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών και μεγεθών των στοιχείων τόσο του κύριου όσο και του βοηθητικού εξοπλισμού
 • Την διατύπωση των κατασκευαστικών οδηγιών για όσα θα κατασκευαστούν και την διατύπωση οδηγιών για την λειτουργική σύνδεση των στοιχείων της εγκατάστασης, την ρύθμιση, τις δοκιμές και την τελική παραλαβή

Εδώ παρεμβαίνει η εταιρεία Καυστήρες Μπότης, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να δικαιώνει τον χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να απολαμβάνει τα μέγιστα από την θέρμανση του στο Νέο Ψυχικό, τόσο από άποψη οικονομίας όσο και ποιότητας.

Συντήρηση καυστήρα αερίου και μετρήσεις στο Νέο Ψυχικό

Συντήρηση καυστήρα

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται στην συντήρηση ενός καυστήρα αερίου, είναι:

 1. Τα μπέκ του καυστήρα
 2. Οι ακίδες και η ακίδα ανάφλεξης
 3. Η ακίδα του ιονισμού
 4. Ο στροβιλιστήρας
 5. Το φίλτρο της γραμμής του καυσίμου
 6. Ελέγχεται με ειδικά μηχανήματα ο ελκυσμός της καπνοδόχου
 7. Ο αισθητήρας διαρροής , μέσω της διοχέτευσης αερίου, για να διαπιστωθεί η ορθή λειτουργία του σε περίπτωση που απαιτηθεί η αποκοπή της παροχής
 8. Οι βαλδίδες ασφαλείας του φυσικού αερίου, ώστε σε περίπτωση μεγάλης διαρροής να διακοπεί η τροφοδοσία προς την εγκατάσταση
 9. Οι διαρροές φυσικού αερίου με την χρήση του κατάλληλου εργαλείου

Ακόμη, μετράμε και ρυθμίζουμε τα καυσαέρια, μια σημαντική εργασία η οποία αυξάνει τον βαθμό απόδοσης του καυστήρα εξοικονομώντας καύσιμο και διατηρώντας την οικολογική συνείδηση μέσω της φιλικής προς το περιβάλλον καύσης.

Μετρήσεις καυστήρα

Κατά την συντήρηση, είναι απαραίτητο να γίνουν και οι ανάλογες μετρήσεις. Σε αυτές, τα αποτελέσματα, θα πρέπει να είναι:

 1. Στο οξυγόνο από 3,5 % έως 4,5 %
 2. Στο μονοξείδιο μικρότερο από 30 ppm με άριστο 0 ppm
 3. Στο διοξείδιο του άνθρακα από 9 % έως και 10 %
 4. Ο βαθμός απόδοσης του λέβητα μεγαλύτερος του 90 % με άριστο το 100 %.
 5. Η θερμοκρασία των καυσαερίων μεταξύ 170 και 210 βαθμών κελσίου.
 6. Ο ελκυσμός καμινάδας μεγαλύτερος του – 0,10

Οι τεχνικοί της εταιρίας μας θα σας παραδώσουν μετά το πέρας των εργασιών τα απαιτούμενα έγγραφα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Στεγανότητα δικτύου φυσικού αερίου

Ο έλεγχος της στεγανότητας του δικτύου πραγματοποιείται από ειδικευμένο τεχνικό της εταιρίας μας.

Περιλαμβάνει τόσο τον έλεγχο της στεγανότητας του δικτύου, δηλαδή των σωληνώσεων για τυχόν διαρροές όσο και της αντοχής του, δηλαδή την αντοχή των σωλήνων απέναντι στην πίεση που ασκείται από το φυσικό αέριο.

Διαδικασία ελέγχου

Κατά την διαδικασία αυτή, το έμπειρο και εξειδικευμένο συνεργείο διοχετεύει αδρανή αέριο στις σωληνώσεις. Τότε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ειδικοί αισθητήρες καταγράφουν την εγκλωβισμένη πίεση ως προς την σταθερότητα της ή την πτώση που σηματοδοτεί διαρροή.

Ο έλεγχος γίνεται με χρήση μηχανικών αλλά και ηλεκτρονικών μέσων. Σε περίπτωση γίνετε η απαραίτητη επισκευή εφόσον πρώτα διακοπεί η παροχή του αερίου.

Επιπλέον μπορούμε να αναλάβουμε προβλήματα αυτονομίας, καθαρισμούς καμινάδας, επισκευή των ηλεκτρολογικών τμημάτων της εγκατάστασης είτε και των υδραυλικών .

Πιστοποιητικό ελέγχου

Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος της στεγανότητας, ο μηχανολόγος μας θα σας εκδώσει το απαραίτητο πιστοποιητικό που να πιστοποιεί το επιτυχές πέρας της εργασίας.

Εργασίες που εκτελούνται κατά την συντήρηση του καυστήρα:

 • Ο καθαρισμός του λέβητα και της εσωτερικής θερμαντικής επιφάνειας
 • Ο έλεγχος του ανοδίου της εγκατάστασης θέρμανσης και του φίλτρου καυσίμου
 •  Ο έλεγχος για πιθανές διαρροές και η εξαέρωση
 • Ο καθαρισμός του καυστήρα πετρελαίου ή αερίου
 • Η ρύθμιση της αναλογίας αέρα – καυσίμου για την σωστή καύση και οικονομία,αλλά και την μείωση της ρύπανσης έως 40%
 • Ο έλεγχος της λειτουργίας του κυκλοφορητή
 • Η ρύθμιση των θερμοστατών
 • Ο έλεγχος με ηλεκτρονικό αισθητήρα όλων των ενώσεων της γραμμής καυσίμου και των εξαρτημάτων του καυστήρα για τυχών διαρροή
 • Η μέτρηση των καυσαερίων και ρύθμιση καυστήρα
 • Ο έλεγχος του οργάνου αυτόματου πληρώσεως
 • Ο έλεγχος του δοχείου διαστολής

Φύλλο ελέγχου και πιστοποιητικό στο Νέο ψυχικό

Με το πέρας των εργασιών, ο τεχνικός σας δίνει ορισμένα έγγραφα. Πρόκειται για τα έγγραφα που πιστοποιούν την εργασία της εκάστοτε συντήρησης. Στα έγγραφα αυτά αναγράφονται η ημερομηνία της κάθε εργασίας, το είδος της, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν όπως και ο αριθμός άδειας του τεχνικού που είναι υπεύθυνος για την εργασία.

Χρήσιμο είναι να γνωρίζετε ότι δεν απαιτείτε κάποια ενέργεια στον χώρο πριν από την συντήρηση , όπως και ότι είναι απαραίτητο να φυλάμε τα απαραίτητα έγγραφα μετά το πέρας της κάθε εργασίας.

Ακόμα, δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουμε σε καμία περίπτωση και με οποιοδήποτε τρόπο στο σύστημα της θέρμανσης, ακόμα και άμα πρόκειται για φαινομενικά απλή εργασία, καθώς θα πρέπει να επιτελείται από πιστοποιημένο τεχνικό συντηρήσεων.

Ραντεβού και αποκατάσταση βλάβης στο Νέο Ψυχικό

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας επικοινωνήστε μαζί μας μερικές μέρες νωρίτερα. Οι τεχνικοί μας θα έρθουν σε επαφή μαζί σας για να βρουν λύση στο πρόβλημα σας. Οι εργασίες συνήθως πραγματοποιούνται αυθημερόν για το Νέο Ψυχικό.

Παράλληλα, ο συντηρητής του καυστήρα θα σας παραδώσει και το φύλλο καυσαερίων, στο οποίο θα αναγράφετε τυχών φθορά είτε έλλειψη ανταλλακτικού.

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Καυστήρες Μπότης στο Νέο Ψυχικό για την συντήρηση καυστήρα;

Η εταιρεία Καυστήρες Μπότης πληροί όλα τα σύγχρονα κριτήρια για εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα. Με άδεια από το υπουργείο, οι τεχνικοί μας οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία χρόνων θα λειτουργήσουν με σεβασμό και επαγγελματισμό εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη.

Όλοι οι λέβητες, όπως και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε είναι τα γνήσια και εγκεκριμένα του εκάστοτε κατασκευαστή.

Εξυπηρετούμε το Νέο Ψυχικό με ένα τηλέφωνο στο 6944421811 2102921405  είτε με επικοινωνία μέσω email.

Δείτε περισσότερες περιοχές εξυπηρέτησης:

Shares
Call Now Button