ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ

συντήρηση καυστήρα Αλσούπολη
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ

Η εταιρεία καυστήρες Μπότης βρίσκετε κοντά σας αρκετά χρόνια, με τους τεχνικούς της πάντα διαθέσιμους να σας εξυπηρετήσουν όλο το 24ωρο, στην εγκατάσταση συντήρηση καυστήρων στην Αλσούπολη.

Η δραστηριότητα μας στον χώρο της θέρμανσης καυστήρων πετρελαίου αλλά και αερίου όλα αυτά τα χρόνια πραγματοποιείτε με συνέπεια και επαγγελματισμό. Οι ευχαριστημένοι πελάτες αποτελούν για εμάς βασικό στόχο και αυτός είναι ο σκοπός μας.

Θα πρέπει να γίνεται επιμελής δουλειά κατά την εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα Αλσούπολη, είτε πρόκειται για καυστήρα πετρελαίου είτε αερίου σε επαγγελματικούς χώρους και σε σπίτια. Το συνεργείο μας αποτελείται από έμπειρους και πιστοποιημένους τεχνικούς οι οποίοι θα κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο του χώρου σας στην Αλσούπολη.

Θα πραγματοποιηθεί προσεκτικός έλεγχος του συστήματος των σωληνώσεων καθώς και του σχεδίου.

Η ειδική μελέτη του μηχανικού θα αποκαλύψει το σωστό μέγεθος του καυστήρα για την μέγιστη απόδοση και οικονομία. Επιπλέον:

 • Εξασφαλίζουμε την καλή μόνωση των σωληνώσεων, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες που οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση.
 • Επιλέγουμε τον σωστό κυκλοφορητή θέρμανσης, για την μέγιστη οικονομία του χώρου σας.
 • Εγκαθιστούμε τα σώματα καυστήρων ομοιόμορφα στον χώρο σας για σωστή θέρμανση και μείωση των απωλειών.

Οι τεχνικοί μας, με την μακροχρόνια εμπειρία τους θα είναι δίπλα σας για την μετέπειτα συντήρηση καυστήρων και των επιμέρους τμημάτων του συστήματος, ώστε να διασφαλιστεί η μακροζωία και απρόσκοπτη λειτουργία στον χρόνο. Η συντήρηση του καυστήρα είναι μια περίπλοκη διαδικασία, γι’ αυτό και θα πρέπει να εμπιστευτείτε τους τεχνικούς της εταιρείας μας.

Επιλογές καυσίμου θέρμανσης για συντήρηση καυστήρα Αλσούπολη

Πετρέλαιο θέρμανσης

Η θέρμανση με πετρέλαιο είναι ένας δοκιμασμένος και ασφαλής τρόπος για την θέρμανση ενός χώρου. Ζεσταίνει ομοιόμορφα και με τους σημερινούς ψηφιακούς θερμοστάτες,  πετυχαίνουμε με πολύ καλή ακρίβεια το ύψος της θερμοκρασίας που επιθυμούμε. Ως καύσιμη ύλη είναι ένα ενεργειακό προϊόν εύκολο στην χρήση και με υψηλή θερμική απόδοση .

Η πλειοψηφία των κατοικιών στα αστικά κέντρα διαθέτει ήδη την απαραίτητη υποδομή, οπότε δεν απαιτείτε νέα επένδυση, με ότι αυτό συνεπάγεται στην συντήρηση καυστήρα Αλσούπολη και εγκατάσταση στην Αλσούπολη.

Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε αγωγό φυσικού αερίου δεν είναι εφικτή, εξυπηρετεί τον εκάστοτε πολίτη με αρκετά χαμηλό κόστος καθώς και αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Οι εκπομπές είναι χαμηλότερες από αυτές των καυστήρων στερεών καυσίμων, με σταθερές διακυμάνσεις και απόδοση στην λειτουργία του εκάστοτε λέβητα.

Η συντήρηση περιορίζετε σε αυτή του καυστήρα μια φορά τον χρόνο. Ως αγαθό έχει απρόσκοπτη διαθεσιμότητα σε ολόκληρη την χώρα, ενώ πολλές είναι και οι επιλογές της προμήθειας του όσον αφορά την εταιρία και την τιμή διάθεσης στην Αλσούπολη.

Ακόμα, η θέρμανση με πετρέλαιο είναι αρκετά ασφαλέστερη από άλλα συστήματα θέρμανσης και δεν ενέχει κινδύνους από αναθυμιάσεις είτε εκρήξεις.

Φυσικό αέριο

Το φυσικό αέριο, από άποψη χημικής σύστασης καθώς και σύστασης των καυσαερίων του, αποτελεί καύσιμο με υψηλό ενδιαφέρον όσον αφορά την λειτουργία της εξοικονόμησης χρημάτων με υψηλό βαθμό απόδοσης, ιδιαίτερα στις οικιακές εφαρμογές. Πολλά νοικοκυριά έχουν επιλέξει το φυσικό αέριο για να θερμανθούν.

Η διατήρηση σταθερού βαθμού απόδοσης για ιδιαίτερα μεγάλες περιόδους είναι απολύτως εφικτή, καθώς απουσιάζουν οι επιβαρυντικές προσμίξεις για τα μέρη των εγκαταστάσεων είτε των συσκευών.

Τα προϊόντα της καύσης του αερίου αποτελούνται κυρίως από νερό (υδρατμούς) και κατ΄αυτό τον τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε την λανθάνουσα θερμότητα των καυσαερίων (διαδικασία συμπύκνωσης). Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της ωφέλιμης θερμότητας που λαμβάνεται, ώστε ο τελικός καταναλωτής να εξυπηρετεί τις ανάγκες του σε θέρμανση ξοδεύοντας λιγότερο.

Ποιοτική και άμεση εγκατάσταση κετνρικής θέρμανσης στην Αλσούπολη

Η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης θα πρέπει να βασίζεται στην μελέτη από τους ειδικούς τεχνικούς της εταιρείας μας. Επιτυχημένη εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης θεωρείται όταν εξασφαλίζει την ασφάλεια κατά την λειτουργία, καθώς και όταν λειτουργεί οικονομικά και θερμαίνει σωστά τον χώρο.

Η κάθε εγκατάσταση θεωρείται ανεξάρτητη από τις άλλες και απαιτεί σωστή μελέτη, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Τον υπολογισμό των θερμικών απαιτήσεων και την διατύπωση των τεχνικών παραδοχών
 • Την σχεδίαση των δικτύων διανομής, των καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών και μεγεθών των στοιχείων τόσο του κύριου όσο και του βοηθητικού εξοπλισμού
 • Την διατύπωση των κατασκευαστικών οδηγιών για όσα θα κατασκευαστούν και την διατύπωση οδηγιών για την λειτουργική σύνδεση των στοιχείων της εγκατάστασης, την ρύθμιση, τις δοκιμές και την τελική παραλαβή

Εδώ παρεμβαίνει η εταιρία Καυστήρες Μπότης, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να δικαιώνει τον χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να απολαμβάνει τα μέγιστα από την θέρμανση του στην Αλσούπολη, τόσο από άποψη οικονομίας όσο και ποιότητας.

Λειτουργία καυστήρων πετρελαίου στην Αλσούπολη

Τμήματα που αποτελούν τον καυστήρα πετρελαίου

Ένας καυστήρας αποτελείται από ένα σύνολο εξαρτημάτων και οργάνων που είναι προσαρμοσμένα πάνω στον κορμό του καυστήρα.

Τα επιμέρους τμήματα από τα οποία αποτελείτε είναι:

 • Το σώμα ή σασί του καυστήρα
 • Τον ανεμιστήρα ή φτερωτή ή φυσητήρα του καυστήρα
 • Την αντλία πετρελαίου του καυστήρα
 • Τον κινητήρα “μοτέρ” του καυστήρα
 • Τον μετασχηματιστή του καυστήρα
 • Το μπεκ ψεκασμού του καυστήρα
 • Το φωτοκύτταρο του καυστήρα
 • Την ηλεκτρομαγνητική βάνα πετρελαίου του καυστήρα
 • Τον σωλήνα πετρελαίου του καυστήρα
 • Τον προθερμαντήρα πετρελαίου του καυστήρα
 • Το τάμπερ αέρα του καυστήρα
 • Το ρυθμιστικό του αέρα
 • Τον προγραμματιστή ή εγκέφαλο ή ηλεκτρονικό
 • Την βάση του προγραμματιστή
 • Τα ηλεκτρόδια ή σπινθηριστές ή αναφλεκτήρες
 • Την κεφαλή ή μπούκα ή φλογοσωλήνα
 • Τον  αναμικτήρα του καυστήρα
 • Την φλάντζα στήριξης του καυστήρα
 • Τα καλώδια υψηλής τάσης
 • Τον πυκνωτή του μοτέρ του καυστήρα
 • Το κόμπλερ της αντλίας του καυστήρα
 • Γυαλί επιθεώρησης της φλόγας, εφόσον υπάρχει
 • Το κάλυμμα (όχι σε όλα τα μοντέλα)

Συντήρηση καυστήρα Αλσούπολη

Η σωστή και άρτια τεχνικά συντήρηση καυστήρα Αλσούπολη των καυστήρων θέρμανσης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, εξασφαλίζει την μακροβιότητα της εγκατάστασης. Οι ομάδα μας αποτελείτε από εξειδικευμένους τεχνικούς με τις προβλεπόμενες άδειες.

Μέσω της επιμελούς συντήρησης, μεγιστοποιούμε την απόδοση του συστήματος επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση καυσίμου έως και 50%, καθώς ο καυστήρας εργάζεται σε σωστές τιμές θερμοκρασίας και κατ΄αυτό τον τρόπο δεν αυξάνεται η καύση.

Τηρείται πάντα η κείμενη νομοθεσία και στο τέλος της κάθε εργασίας συντήρησης προσκομίζονται στον πελάτη τα απαραίτητα έγγραφα.

Μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου θα πρέπει να φροντίζετε για την ετήσια συντήρηση του συστήματος θέρμανσης, ώστε να προστατεύεται ο καυστήρας από τις διαβρωτικές επικαθήσεις με ότι αυτό συνεπάγεται.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την αξιόπιστη εγκατάσταση και συντήρηση καυστήρα Αλσούπολη.

Χώροι συντήρησης που εξυπηρετούμε στην Αλσούπολη

Ως εταιρεία αναλαμβάνουμε όλους τους χώρους. Οι χώροι που πραγματοποιούμε συντήρηση καυστήρων ποικίλουν από μία γκαρσονιέρα ή ένα μικρό διαμέρισμα, έως και εργοστασιακές μονάδες ή εμπορικά κέντρα. Αναλαμβάνουμε από μια κλασική συντήρηση ρουτίνας έως και επισκευή του πιο σύνθετου προβλήματος.

Οι τεχνικοί μας θα σας παρέχουν την πιο ολοκληρωμένη λύση σε οποιονδήποτε χώρο στην Αλσούπολη απαιτείται, αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και την συντήρηση καυστήρων, όπως κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι και βιομηχανίες.

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Καυστήρες Μπότης  για την συντήρηση καυστήρα Αλσούπολη;

Στην εταιρεία Καυστήρες Μπότης, η  συντήρηση καυστήρα και εγκατάσταση καυστήρα Αλσούπολη, πραγματοποιείτε τηρώντας όλα τα σύγχρονα στάνταρντ και μεθόδους λειτουργίας. Με άδεια από το υπουργείο, η ομάδα των τεχνικών μας οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία χρόνων στον χώρο της θέρμανσης, θα λειτουργήσουν με σεβασμό και επαγγελματισμό σεβόμενη τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη.

Οι εταιρίες όπως και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε στην επισκευή και εγκατάσταση καυστήρων είναι  νήσια και εγκεκριμένα από τον εκάστοτε κατασκευαστή. Εξυπηρετούμε την ευρύτερη περιοχή της Αλσούπολης με ένα τηλέφωνο στο 6944421811 2102921405  είτε με επικοινωνία μέσω email.

Δείτε περισσότερες περιοχές εξυπηρέτησης:

Shares
Call Now Button