ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΥΨΕΛΗ

καυστήρες Μπότης- συντήρηση καυστήρων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΥΨΕΛΗ

Συντήρηση καυστήρα Κυψέλη

Η εταιρεία καυστήρες Μπότης είναι κοντά σας αρκετά χρόνια, με τεχνικούς πάντα στην διάθεση σας να σας εξυπηρετήσουν όλο το 24ωρο με εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα στη Κυψέλη.

Οι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα, είτε πρόκειται για καυστήρα πετρελαίου είτε φυσικού αερίου. Το συνεργείο μας αποτελείται από έμπειρους και καταρτισμένους τεχνικούς οι οποίοι θα κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο του χώρου σας στην Κυψέλη.

 • Εξασφαλίζουμε την καλή μόνωση των σωληνώσεων, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες που οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση.
 • Επιλέγουμε τον σωστό κυκλοφορητή θέρμανσης, για την μέγιστη οικονομία του χώρου σας.
 • Εγκαθιστούμε τα σώματα καυστήρων ομοιόμορφα στον χώρο σας για σωστή θέρμανση και μείωση των απωλειών θερμότητας.

Οι τεχνικοί μας, με την μακροχρόνια εμπειρία τους θα είναι δίπλα σας για την μετέπειτα συντήρηση καυστήρα και των επιμέρους τμημάτων του συστήματος, ώστε να διασφαλιστεί η μακρόχρονη και απρόσκοπτη λειτουργία του στον χρόνο.

Συντήρηση κεντρική θέρμανση στην Κυψέλη

Ως κεντρική θέρμανση ορίζεται ένα ομαδικό σύστημα το οποίο καλύπτει σε ανάγκες θέρμανσης το σύνολο ενός κτηρίου. Το νερό ζεσταίνεται στον καυστήρα και από εκεί ο κυκλοφορητής αναλαμβάνει την μεταφορά και κυκλοφορία του στα σώματα.

Εκεί, το ζεστό νερό μεταδίδει μέσω των σωμάτων την θερμότητα στο περιβάλλον του και όταν κρυώσει κατεβαίνει στον καυστήρα όπου θα ζεσταθεί εκ νέου και θα επανακυκλοφορήσει στα σώματα

Οι καυστήρες της κεντρικής θέρμανσης βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος ονομάζεται λεβητοστάσιο. Συνήθως βρίσκεται στα υπόγεια τον κτηρίων και αποτελείταιαπό τον καυστήρα που πληρεί την ανάγκη της φωτιάς και ο λέβητας ο οποίος ζεσταίνει το νερό.

Εκεί υπάρχει ακόμα ο καπναγωγός για την απαγωγή των καυσαερίων στο εξωτερικό περιβάλλον αλλά και οι σωληνώσεις του ζεστού και κρύου νερού μέσω των οποίων γίνεται η κυκλοφορία του νερού.

Σε κάθε λειτουργία στην οποία υπάρχει καύση, το πετρέλαιο ή και το αέριο που καίγεται εκπέμπει στην ατμόσφαιρα καυσαέρια. Αυτά περιέχουν συνήθως σε περιεκτικότητα αιθάλη, διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογονάνθρακες. Έτσι, δημιουργείται η λεγόμενη ατμοσφαιρική ρύπανση.

Μπορούμε να έχουμε οικονομικό όφελος από την μείωση της ρύπανσης. Δεδομένης μίας ποσότητας καυσίμου που καταναλώνεται, παράγεται μια μέγιστη ποσότητα θερμότητας. Από αυτή το σύστημα εκμεταλλεύεται μόνο ένα ποσοστό, αυτό που ονομάζουμε βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης.

Στον καυστήρα φυσικού αερίου θα πρέπει:

Οι εργασίες που απαιτούνται στην περίπτωση αυτή είναι ελαφρός διαφορετικές και περιλαμβάνουν: 
 • Την αποσύνδεση της κεφαλής, των ηλεκτροδίων έναρξης και ιονισμού και τον καθαρισμό τους
 • Τον καθαρισμός της πτερωτής ανεμιστήρα και του εσωτερικού μέρους του κέλυφους
 • Αποσύνδεση συγκροτήματος οργάνων αερίου
 • Τον καθαρισμό των φίλτρων αερίου και έλεγχο της στεγανότητας των βαλβίδων
 • Τον έλεγχο λειτουργίας του πιεζοστάτη αερίου, όπως και του αέρα
 • Τον έλεγχο του ρεύματος ιονισμού σε κατάσταση λειτουργίας και αυτόν του ανιχνευτή αερίου
Στον καυστήρα πετρελαίου θα πρέπει:
 • Να γίνει καθαρισμός του μπεκ, αν διαπιστωθεί ότι το μέγεθος του δεν είναι το σωστό για το λέβητα ή ότι έχουν συμπληρωθεί οι ώρες λειτουργίας του βάση του κατασκευαστή
 • Να γίνει καθαρισμός της κεφαλής της καύσης και του συμπιεστή
 • Να γίνει καθαρισμός όπως και έλεγχος των ηλεκτροδίων ανάφλεξης και του αισθητήρα φωτός
 • Ο καθαρισμός της αντλίας πετρελαίου και των φίλτρων στη γραμμή μεταφοράς του καυσίμου
 • Ο καθαρισμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα

Επίσης, ο επιμελής και τακτικός καθαρισμός του καπναγωγού, όπως και της καπνοδόχου τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια.

Μετρήσεις καυστήρα

Κατά την συντήρηση στη Κυψέλη, είναι απαραίτητο να γίνουν και οι ανάλογες μετρήσεις. Σε αυτές, τα αποτελέσματα, θα πρέπει να είναι:

 1. Στο οξυγόνο από 3,5 % έως 4,5 %
 2. Στο μονοξείδιο μικρότερο από 30 ppm με άριστο 0 ppm
 3. Στο διοξείδιο του άνθρακα από 9 % έως και 10 %
 4. Ο βαθμός απόδοσης του λέβητα μεγαλύτερος του 90 % με άριστο το 100 %.
 5. Η θερμοκρασία των καυσαερίων μεταξύ 170 και 210 βαθμών κελσίου.
 6. Ο ελκυσμός καμινάδας μεγαλύτερος του – 0,10

Οι τεχνικοί της εταιρίας μας θα σας παραδώσουν μετά το πέρας των εργασιών τα απαιτούμενα έγγραφα με τα αποτελέσματα των μετρήσεων.

Τμήματα που αποτελούν έναν καυστήρα

Ένας καυστήρας αποτελείται από ένα σύνολο εξαρτημάτων και οργάνων που είναι προσαρμοσμένα πάνω στον κορμό του καυστήρα.

Τα επιμέρους τμήματα από τα οποία αποτελείται είναι:

 • Το σώμα ή σασί του καυστήρα
 • Τον ανεμιστήρα ή φτερωτή ή φυσητήρα του καυστήρα
 • Την αντλία πετρελαίου και το μπεκ του καυστήρα
 • Τον κινητήρα (μοτέρ) και τον μετασχηματιστή του καυστήρα
 • Το φωτοκύτταρο του καυστήρα
 • Την ηλεκτρομαγνητική βάνα πετρελαίου του καυστήρα
 • Τον προθερμαντήρα και τον σωλήνα πετρελαίου του καυστήρα
 • Το τάμπερ αέρα του καυστήρα
 • Το ρυθμιστικό του αέρα
 • Τον προγραμματιστή ή εγκέφαλο και την βάση του
 • Τα ηλεκτρόδια ή σπινθηριστές ή αναφλεκτήρες
 • Την κεφαλή ή μπούκα και τον αναμικτήρα του καυστήρα
 • Τον  αναμικτήρα του καυστήρα
 • Την φλάντζα στήριξης του καυστήρα
 • Τα καλώδια υψηλής τάσης
 • Τον πυκνωτή του μοτέρ του καυστήρα καθώς και το κόμπλερ
 • Γυαλί επιθεώρησης της φλόγας και το κάλυμμα

Hλεκτρονικός αναλυτής στη Κυψέλη

Πρόκειται για μία συσκευή που χρησιμοποιείται για την μέτρηση των καυσαερίων, της απόδοσης του καυστήρα και του ελκυσμού.
Σε κάθε συντήρηση και εγκατάσταση, ο τεχνικός της εταιρίας μας χρησιμοποιεί αποκλειστικά την συσκευή αυτή, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση και την οικονομία στην εγκατάσταση.

Φύλλο ελέγχου και πιστοποιητικό

Μόλις τελειώσει η εγκατάσταση ή η συντήρηση του καυστήρα, ο τεχνικός της εταιρείας μας σας δίνει κάποια έγγραφα. Πρόκειται για τα έγγραφα που πιστοποιούν την εργασία της εκάστοτε συντήρησης. Στα έγγραφα αυτά αναγράφονται η ημερομηνία της κάθε εργασίας, το είδος της, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν όπως και ο αριθμός άδειας του τεχνικού που είναι υπεύθυνος για την εργασία.

Χρήσιμο είναι να γνωρίζετε ότι δεν απαιτείται κάποια ενέργεια στον χώρο πριν από την συντήρηση από εσάς, όπως και ότι είναι απαραίτητο να φυλάσσετε τα απαραίτητα έγγραφα μετά το πέρας της κάθε εργασίας.

Ακόμα, δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουμε σε καμία περίπτωση και με οποιοδήποτε τρόπο στο σύστημα της θέρμανσης, ακόμα και άμα πρόκειται για φαινομενικά απλή εργασία, καθώς θα πρέπει να επιτελείται από τεχνικό καυστήρα.

Ραντεβού και αποκατάσταση βλάβης στη Κυψέλη

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας επικοινωνήστε μαζί μας μερικές μέρες νωρίτερα. Οι τεχνικοί καυστήρα μας θα έρθουν σε επαφή μαζί σας για να βρουν λύση στο πρόβλημα σας.

Οι εργασίες συνήθως πραγματοποιούνται αυθημερόν για την Κυψέλη είτε την αμέσως επόμενη εργάσιμη. Παράλληλα, ο συντηρητής του καυστήρα θα σας παραδώσει και το φύλλο καυσαερίων, στο οποίο θα αναγράφετε τυχών φθορά είτε έλλειψη ανταλλακτικού.

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Καυστήρες Μπότης στη Κυψέλη για τη συντήρηση καυστήρα;

Η εταιρεία Καυστήρες Μπότης πληροί όλα τα σύγχρονα κριτήρια για εγκατάσταση και συντήρηση καυστήρα. Με άδεια από το υπουργείο, οι τεχνικοί μας οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία χρόνων θα λειτουργήσουν με σεβασμό και επαγγελματισμό εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη.

Όλα τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε είναι τα γνήσια και εγκεκριμένα του εκάστοτε κατασκευαστή.

Εξυπηρετούμε την Κυψέλη με ένα τηλέφωνο στο 6944421811 & 2102921405  είτε με επικοινωνία μέσω email.

Δείτε περισσότερες περιοχές εξυπηρέτησης:

Shares
Call Now Button