ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

καυστήρες Μπότης- συντήρηση καυστήρων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Συντήρηση καυστήρα Ηράκλειο

Η εταιρεία καυστήρες Μπότης είναι κοντά σας αρκετά χρόνια, με τεχνικούς πάντα στην διάθεση σας να σας εξυπηρετήσουν όλο το 24ωρο με εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα στο Ηράκλειο.

Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της θέρμανσης όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια και επαγγελματισμό. Για εμάς οι ευχαριστημένοι πελάτες αποτελούν πρωταρχικό στόχο και αυτός είναι ο σκοπός μας.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνετε κατά την εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα, είτε πρόκειται για καυστήρα πετρελαίου είτε αερίου. Το συνεργείο μας αποτελείτε από έμπειρους και πιστοποιημένους εφαρμοστές οι οποίοι θα κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο του χώρου σας στο Ηράκλειο.

Θα πραγματοποιηθεί προσεκτικός έλεγχος του συστήματος των σωληνώσεων καθώς και του σχεδίου. Η ειδική μελέτη του μηχανικού θα αποκαλύψει το σωστό μέγεθος του καυστήρα για την μέγιστη απόδοση και οικονομία. Επιπλέον:

 • Εξασφαλίζουμε την καλή μόνωση των σωληνώσεων, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες που οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση.
 • Επιλέγουμε τον σωστό κυκλοφορητή θέρμανσης, για την μέγιστη οικονομία του χώρου σας στο Ηράκλειο.
 • Εγκαθιστούμε τα σώματα καυστήρων ομοιόμορφα στον χώρο σας για σωστή θέρμανση και μείωση των απωλειών.

Οι τεχνικοί μας, με την μακροχρόνια εμπειρία τους θα είναι δίπλα σας για την μετέπειτα συντήρηση καυστήρων και των επιμέρους τμημάτων του συστήματος, ώστε να διασφαλιστεί η μακροζωία και απρόσκοπτη λειτουργία στον χρόνο.

Hλεκτρονικός αναλυτής στο Ηράκλειο

Πρόκειται για μία συσκευή που χρησιμοποιείτε για την μέτρηση των καυσαερίων, της απόδοσης του καυστήρα και του ελκυσμού.
Σε κάθε συντήρηση και εγκατάσταση, ο τεχνικός της εταιρίας μας χρησιμοποιεί αποκλειστικά την συσκευή αυτή, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση και την οικονομία της εγκατάστασης.

Συντήρηση κεντρική θέρμανση στο Ηράκλειο

Ως κεντρική θέρμανση ορίζεται ένα ομαδικό σύστημα το οποίο καλύπτει σε ανάγκες θέρμανσης το σύνολο ενός κτηρίου. Το νερό ζεσταίνεται στον καυστήρα και από εκεί ο κυκλοφορητής αναλαμβάνει την μεταφορά και κυκλοφορία του στα σώματα.

Εκεί, το ζεστό νερό μεταδίδει μέσω των σωμάτων την θερμότητα στο περιβάλλον του και όταν κρυώσει κατεβαίνει στον καυστήρα όπου θα ζεσταθεί εκ νέου και θα επανακυκλοφορήσει στα σώματα

Οι καυστήρες της κεντρικής θέρμανσης βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο χώρο, ο οποίος ονομάζεται λεβητοστάσιο . Συνήθως βρίσκεται στα υπόγεια τον κτηρίων στο Ηράκλειο και αποτελείτε από τον καυστήρα που πληρεί την ανάγκη της φωτιάς και ο λέβητας ο οποίος ζεσταίνει το νερό.

Εκεί υπάρχει ακόμα ο καπναγωγός για την απαγωγή των καυσαερίων στο εξωτερικό περιβάλλον αλλά και οι σωληνώσεις του ζεστού και κρύου νερού μέσω των οποίων γίνετε η κυκλοφορία του νερού.

Σε κάθε λειτουργία στην οποία υπάρχει καύση, το πετρέλαιο ή και το αέριο που καίγεται εκπέμπει στην ατμόσφαιρα καυσαέρια. Αυτά περιέχουν συνήθως σε περιεκτικότητα Αιθάλη, Διοξείδιο του θείου, Οξείδια του αζώτου, Μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογονάνθρακες. Έτσι δημιουργείτε ατμοσφαιρική ρύπανση.

Μπορούμε να έχουμε οικονομικό όφελος από την μείωση της ρύπανσης. Δεδομένης μίας ποσότητας καυσίμου που καταναλώνεται, παράγεται μια μέγιστη ποσότητα θερμότητας. Από αυτή το σύστημα εκμεταλλεύεται μόνο ένα ποσοστό, αυτό που ονομάζουμε βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης.

Στον καυστήρα πετρελαίου θα πρέπει:
 1. Να γίνει καθαρισμός του μπεκ, αν διαπιστωθεί ότι το μέγεθος του δεν είναι το σωστό για το λέβητα ή ότι έχουν συμπληρωθεί οι ώρες λειτουργίας του βάση του κατασκευαστή
 2. Να γίνει καθαρισμός της κεφαλής της καύσης και του συμπιεστή
 3. Να γίνει καθαρισμός όπως και έλεγχος των ηλεκτροδίων ανάφλεξης και του αισθητήρα φωτός
 4. Ο καθαρισμός της αντλίας πετρελαίου και των φίλτρων στη γραμμή μεταφοράς του καυσίμου
 5. Ο καθαρισμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα

Επίσης, ο επιμελής και τακτικός καθαρισμός του καπναγωγού, όπως και της καπνοδόχου τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια.

Στον καυστήρα αερίου θα πρέπει:

Οι εργασίες που απαιτούνται στην περίπτωση αυτή είναι ελαφρός διαφορετικές και περιλαμβάνουν: 
 1. Την αποσύνδεση της κεφαλής, των ηλεκτροδίων έναυσης και ιονισμού και τον καθαρισμό τους
 2. Τον καθαρισμός της πτερωτής ανεμιστήρα και του εσωτερικού μέρους του κέλυφους
 3. Αποσύνδεση συγκροτήματος οργάνων αερίου
 4. Τον καθαρισμός των φίλτρων αερίου και έλεγχο της στεγανότητας των βαλβίδων
 5. Τον έλεγχο λειτουργίας του πιεζοστάτη αερίου, όπως και του αέρα
 6. Τον έλεγχο του ρεύματος ιονισμού σε κατάσταση λειτουργίας και αυτόν του ανιχνευτή αερίου

Εποχή, κόστος και διάρκεια

Η συντήρηση του καυστήρα θα πρέπει να πραγματοποιείτε στην περίπτωση των κατοικιών μια φορά τον χρόνο, κατά προτίμηση μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου. Σύνηθες περίοδος είναι από το Απρίλιο έως και τον Μάιο.

Στην περίπτωση επαγγελματικών χώρων, όπως ξενοδοχείων και βιομηχανιών το πρόγραμμα για συντήρηση καυστήρων θα πρέπει να είναι πιο τακτικό και να καθορίζεται έπειτα από επικοινωνία με τους τεχνικούς μας.

Η χρονική διάρκεια μίας συντήρησης ενός καυστήρα στο Ηράκλειο τοποθετείτε περίπου στην μια ώρα στην περίπτωση μιας κλασικής εγκατάστασης όπως αυτή των κατοικιών, αλλά σε περίπτωση μεγάλων επαγγελματικών χώρων η διάρκεια αυτή μπορεί να κυμανθεί έως και μερικές μέρες.

Το κόστος της εκάστοτε συντήρησης αξιολογείτε μετά από την επικοινωνία με τους τεχνικούς μας με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη.

Συντήρηση, φύλλο ελέγχου και πιστοποιητικό

Πρόκειται για τα έγγραφα που πιστοποιούν την εργασία της εκάστοτε συντήρηση καυστήρων. Στα έγγραφα αυτά αναγράφονται η ημερομηνία της κάθε εργασίας, το είδος της, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν όπως και ο αριθμός άδειας του τεχνικού που είναι υπεύθυνος για την εργασία.

Ακόμα, δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουμε σε καμία περίπτωση και με οποιοδήποτε τρόπο στο σύστημα της θέρμανσης, ακόμα και άμα πρόκειται για φαινομενικά απλή εργασία, καθώς θα πρέπει να επιτελείται από πιστοποιημένο τεχνικό συντηρήσεων.

Χρήσιμο είναι να γνωρίζετε ότι δεν απαιτείτε κάποια ενέργεια στον χώρο πριν από την συντήρηση , όπως και ότι είναι απαραίτητο να φυλάμε τα απαραίτητα έγγραφα μετά το πέρας της κάθε εργασίας.

Ραντεβού και αποκατάσταση βλάβης στο Ηράκλειο

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας επικοινωνήστε μαζί μας μερικές μέρες νωρίτερα. Οι τεχνικοί καυστήρα μας θα έρθουν σε επαφή μαζί σας για να βρουν λύση στο πρόβλημα σας. Οι εργασίες συνήθως πραγματοποιούνται αυθημερόν για το Ηράκλειο είτε την αμέσως επόμενη εργάσιμη.

Ο συντηρητής καυστήρων θα σας παραδώσει κατόπιν και το φύλλο καυσαερίων, στο οποίο θα αναγράφετε τυχών φθορά είτε έλλειψη ανταλλακτικού.

Χώροι συντήρησης που εξυπηρετούμε στο Ηράκλειο

Ποικίλουν από μία γκαρσονιέρα ή ένα μικρό διαμέρισμα, έως και εργοστασιακές μονάδες ή εμπορικά κέντρα. Αναλαμβάνουμε από μια κλασική συντήρηση ρουτίνας έως και αποσφαλμάτωση και επισκευή του πιο σύνθετου προβλήματος.

Οι τεχνικοί μας θα σας παρέχουν την πιο ολοκληρωμένη λύση σε οποιονδήποτε χώρο στο Ηράκλειο απαιτείται η εγκατάσταση είτε και η συντήρηση καυστήρων, όπως κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι και βιομηχανίες.

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Καυστήρες Μπότης στο Ηράκλειο για τη συντήρηση καυστήρα;

Η εταιρεία Καυστήρες Μπότης πληρεί όλα τα σύγχρονα στάνταρντ για εγκατάσταση συντήρηση καυστήρων. Με άδεια από το υπουργείο, οι τεχνικοί μας οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία χρόνων θα λειτουργήσουν με σεβασμό και επαγγελματισμό εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη.

Όλες οι εταιρίες όπως και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε είναι τα γνήσια και εγκεκριμένα του εκάστοτε κατασκευαστή.

Εξυπηρετούμε τα Ηράκλειο με ένα τηλέφωνο στο 6944421811 & 2102921405  είτε με επικοινωνία μέσω email.

Δείτε περισσότερες περιοχές εξυπηρέτησης:

Shares
Call Now Button