ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

καυστήρες Μπότης- συντήρηση καυστήρων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

Συντήρηση καυστήρα στη Νέα Χαλκηδόνα

Η εταιρεία καυστήρες Μπότης, με τους έμπειρους και αδειοδοτημένους τεχνικούς της πάντα διαθέσιμους να σας εξυπηρετήσουν όλο το 24ωρο, βρίσκετε κοντά σας αρκετά χρόνια στην εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα στη Νέα Χαλκηδόνα.

Η δραστηριότητα μας στον χώρο της θέρμανσης καυστήρων πετρελαίου αλλά και αερίου όλα αυτά τα χρόνια πραγματοποιείτε με συνέπεια και επαγγελματισμό. Οι ευχαριστημένοι πελάτες αποτελούν για εμάς βασικό στόχο και αυτός είναι ο σκοπός μας.

Θα πρέπει να δίνετε δέουσα προσοχή κατά την εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα, είτε πρόκειται για καυστήρα πετρελαίου είτε αερίου. Το συνεργείο μας αποτελείτε από έμπειρους και πιστοποιημένους εφαρμοστές οι οποίοι θα κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο του χώρου σας.

θα πραγματοποιηθεί προσεκτικός έλεγχος του συστήματος των σωληνώσεων καθώς και του σχεδίου. Η ειδική μελέτη του μηχανικού θα αποκαλύψει το σωστό μέγεθος του καυστήρα για την μέγιστη απόδοση και οικονομία. Επιπλέον:

 1. Εξασφαλίζουμε την καλή μόνωση των σωληνώσεων, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες που οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση.
 2. Επιλέγουμε τον σωστό κυκλοφορητή θέρμανσης, για την μέγιστη οικονομία του χώρου σας.
 3. Εγκαθιστούμε τα σώματα καυστήρων ομοιόμορφα στον χώρο σας για σωστή θέρμανση και μείωση των απωλειών.

Συντήρηση καυστήρα πετρελαίου στη Νέα Χαλκηδόνα

Η εγκατάσταση του καυστήρα, περιλαμβάνει:

 • Το σώμα και τον ανεμιστήρα του καυστήρα
 • Τον σωλήνα και την αντλία πετρελαίου όπως και το μπεκ ψεκασμού του καυστήρα
 • Τον κινητήρα (μοτέρ) του καυστήρα
 • Τον μετασχηματιστή και την ηλεκτρομαγνητική βάνα πετρελαίου του καυστήρα
 • Το φωτοκύτταρο του καυστήρα
 • Τον προθερμαντήρα πετρελαίου καθώς και το κόμπλερ της αντλίας του καυστήρα
 • Το τάμπερ αέρα και το ρυθμιστικό αέρα του καυστήρα
 • Τον προγραμματιστή ή εγκέφαλο και την βάση του καυστήρα
 • Τα ηλεκτρόδια ή σπινθηριστές ή αναφλεκτήρες
 • Την κεφαλή ή μπούκα
 • Τον  αναμικτήρα του καυστήρα
 • Την φλάντζα στήριξης του καυστήρα
 • Τα καλώδια υψηλής τάσης
 • Τον πυκνωτή του μοτέρ του καυστήρα
 • Γυαλί επιθεώρησης της φλόγας και το κάλυμμα

Πρακτικές συμβουλές σχετικά με την συντήρηση

Τα μπεκ θα πρέπει:

 1. Να μεταφέρονται μέσα στην συσκευασία τους ώστε να είναι προστατευμένα
 2. Να μην τα χρησιμοποιείτε με βρώμικα χέρια
 3. Να μην έρχονται σε επαφή με ακαθαρσίες και αιχμηρά αντικείμενα

Η διάρκεια ζωής ενός μπεκ εξαρτάται:

 1. Από τις ώρες τις οποίες λειτούργησε συνολικά.
 2. Από την ποιότητα του καυσίμου, δηλαδή την καθαρότητα του πετρελαίου.
 3. Από το διάστημα λειτουργίας κατά το οποίο επιτυγχάναμε τιμές CO2.

Καλή πρακτική είναι τα απορρίπτουμε τα παλιά μπεκ καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα να διαπιστώσουμε με γυμνό μάτι την κατάσταση τους, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε δυσλειτουργίες.

Περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έρχεται πετρέλαιο στα μπεκ:

 • Ενδέχεται η δεξαμενή πετρελαίου να είναι άδεια είτε να είναι κλειστή η βαλβίδα ροής
 • Είναι η αντεπίστροφη βαλβίδα τοποθετημένη σωστά
 • Λάθος τοποθετημένη βαλβίδα αντεπιστροφής , αντλία που δεν περιστρέφεται ή κομμένο κόμπλερ
 • Μεγάλη υποπίεση στην αντλία και αέρας στην εγκατάσταση τροφοδότησης του καυστήρα
 • Το φίλτρο του καυσίμου είτε του αέρα μπορεί να έχει γεμίσει με ακαθαρσίες
 • Κλειστεί βαλβίδα καυστήρα και ακάθαρτος σωλήνας σύνδεσης με το μπεκ
 • Το μπεκ ενδέχεται να είναι βουλωμένο ή ταλαιπωρημένο από τις ώρες λειτουργίας ενώ μπορεί το πετρέλαιο να είναι παγωμένο είτε παχύρρευστο.

Εγκατάσταση λέβητας συμπύκνωσης

Αναφερόμενοι σε ένα κοινό λέβητα πετρελαίου είτε και αερίου, για να επιτύχουμε την σωστή λειτουργία θα πρέπει η θερμοκρασία των καυσαερίων κατά την έξοδο τους να είναι μεταξύ 180 με 200 βαθμών κελσίου. Η ακριβής τιμή της θερμοκρασίας ρυθμίζεται από τον εγκαταστάτη με την βοήθεια αναλυτή καυσαερίων και εξαρτάται από την εγκατάσταση.

Ωστόσο, υψηλή θερμοκρασία συνεπάγεται σπατάλη ενέργειας, καθώς για να θερμάνουμε τα καυσαέρια ξοδεύουμε ενέργεια η οποία διαχέεται στο περιβάλλον μαζί με τα παράγωγα της καύσης από την καπνοδόχο της εγκατάστασης.

Σε ένα κοινό καυστήρα στη Νέα Χαλκηδόνα, η μειωμένη θερμοκρασία οδηγεί σε υγροποίηση των αερίων της καύσης. Καταστροφικό αποτέλεσμα διότι πέρα από την αδυναμία της σωστής ρύθμισης της καύσης, είναι ιδιαίτερα διαβρωτικά απέναντι στον χάλυβα των καυστήρων δημιουργώντας καταστροφικές βλάβες πολύ σύντομα.
Οι λέβητες συμπύκνωσης είναι η προσπάθεια των εταιριών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης . Σε αυτούς, γίνεται χρήση υλικών ανθεκτικών στην διάβρωση από τα συμπυκνώματα., έτσι ώστε να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στα ζεστά καυσαέρια.
Συγκεκριμένα, γίνετε χρήση ενός εναλλάκτη θερμότητας καυσαερίων- νερού στην έξοδο.
Εκεί, γίνετε ανταλλαγή θερμότητας με το νερό και με αυτό το τρόπο τα καυσαέρια υγροποιούνται. Έτσι, συλλέγονται σε ένα ανοξείδωτο δοχείο και αποφεύγουμε τις ανεπιθύμητες ζημιές.

Η ταυτότητα του λέβητα

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης, θα πρέπει σε εμφανές σημείο πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται:

 1. Το όνομα  της κατασκευάστριας εταιρείας όπως και το σήμα της εφόσον διαθέτει
 2. Ο τύπος του λέβητα καθώς και η ισχύ του δεδομένου του αντίστοιχου καυσίμου
 3. Η ισχύς του λέβητα για το αντίστοιχο καύσιμο
 4. Ο μοναδιαίος αριθμός κατασκευής του λέβητα
 5. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας σε βαθμούς Κελσίου
 6. Η αντίσταση των καυσαερίων
 7. Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας σε bar

Hλεκτρονικός αναλυτής στη Νέα Χαλκηδόνα

Πρόκειται για μία συσκευή που χρησιμοποιείτε για την μέτρηση των καυσαερίων, της απόδοσης του καυστήρα και του ελκυσμού.
Σε κάθε συντήρηση και εγκατάσταση, ο αδειούχος τεχνικός της εταιρίας μας χρησιμοποιεί αποκλειστικά την συσκευή αυτή, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση και την οικονομία στην εγκατάσταση.

Συντήρηση, φύλλο ελέγχου και πιστοποιητικό

Πρόκειται για τα έγγραφα που πιστοποιούν την εργασία της εκάστοτε συντήρηση καυστήρων. Στα έγγραφα αυτά αναγράφονται η ημερομηνία της κάθε εργασίας, το είδος της, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν όπως και ο αριθμός άδειας του τεχνικού που είναι υπεύθυνος για την εργασία.

Ακόμα, δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουμε σε καμία περίπτωση και με οποιοδήποτε τρόπο στο σύστημα της θέρμανσης, ακόμα και άμα πρόκειται για φαινομενικά απλή εργασία, καθώς θα πρέπει να επιτελείται από πιστοποιημένο τεχνικό συντήρησης.

Χρήσιμο είναι να γνωρίζετε ότι δεν απαιτείτε κάποια ενέργεια στον χώρο πριν από την συντήρηση , όπως και ότι είναι απαραίτητο να φυλάμε τα απαραίτητα έγγραφα μετά το πέρας της κάθε εργασίας.

Εποχή, κόστος και διάρκεια

Η συντήρηση του καυστήρα θα πρέπει να πραγματοποιείτε στην περίπτωση των κατοικιών μια φορά τον χρόνο, κατά προτίμηση μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου. Σύνηθες περίοδος είναι από το Απρίλιο έως και τον Μάιο.

Στην περίπτωση επαγγελματικών χώρων, όπως ξενοδοχείων και βιομηχανιών το πρόγραμμα για συντήρηση καυστήρων θα πρέπει να είναι πιο τακτικό και να καθορίζεται έπειτα από επικοινωνία με τους τεχνικούς μας.

Η χρονική διάρκεια μίας συντήρησης ενός καυστήρα στη Νέα Χαλκηδόνα τοποθετείτε περίπου στην μια ώρα στην περίπτωση μιας κλασικής εγκατάστασης όπως αυτή των κατοικιών, αλλά σε περίπτωση μεγάλων επαγγελματικών χώρων η διάρκεια αυτή μπορεί να κυμανθεί έως και μερικές μέρες.

Μετά από επικοινωνία με τους τεχνικούς μας, το κόστος για τη συντήρηση καυστήρα αξιολογείτε με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη.

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Καυστήρες Μπότης στη Νέα Χαλκηδόνα για την συντήρηση καυστήρα;

Η εταιρεία Καυστήρες Μπότης πληρεί όλα τα σύγχρονα στάνταρντ για εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα. Με άδεια από το υπουργείο, οι τεχνικοί μας οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία χρόνων θα λειτουργήσουν με σεβασμό και επαγγελματισμό εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη.

Όλες οι εταιρίες όπως και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε είναι τα γνήσια και εγκεκριμένα του εκάστοτε κατασκευαστή.

Εξυπηρετούμε τη Νέα Χαλκηδόνα με ένα τηλέφωνο στο 6944421811 2102921405  είτε με επικοινωνία μέσω email.

Δείτε περισσότερες περιοχές εξυπηρέτησης:

Shares
Call Now Button