ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

καυστήρες Μπότης- συντήρηση καυστήρων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Συντήρηση καυστήρα Νέο Ηράκλειο

Η εταιρεία καυστήρες Μπότης, με τους έμπειρους τεχνικούς της πάντα διαθέσιμους να σας εξυπηρετήσουν όλο το 24ωρο, βρίσκεται κοντά σας αρκετά χρόνια στην εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα στο Νέο Ηράκλειο.

Η δραστηριότητα μας στον χώρο της θέρμανσης καυστήρα πετρελαίου αλλά και φυσικού αερίου όλα αυτά τα χρόνια πραγματοποιείτε με συνέπεια και επαγγελματισμό. Οι ευχαριστημένοι πελάτες αποτελούν για εμάς βασικό στόχο.

Αναλαμβάνουμε με επαγγελματισμό και άριστα αποτελέσματα την εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα στο Νέο Ηράκλειο, είτε πρόκειται για καυστήρα πετρελαίου είτε φυσικού αερίου. Το συνεργείο μας αποτελείτε από έμπειρους και καταρτισμένους τεχνικούς, οι οποίοι θα κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο του χώρου σας.

Θα πραγματοποιηθεί προσεκτικός έλεγχος του συστήματος των σωληνώσεων καθώς και του σχεδίου. Η ειδική μελέτη του μηχανικού θα αποκαλύψει το σωστό μέγεθος του καυστήρα για την μέγιστη απόδοση και οικονομία. Επιπλέον:

 1. Εξασφαλίζουμε την καλή μόνωση των σωληνώσεων, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες που οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.
 2. Επιλέγουμε τον σωστό κυκλοφορητή θέρμανσης, για την μέγιστη οικονομία του χώρου σας στο Νέο Ηράκλειο.
 3. Εγκαθιστούμε τα σώματα καυστήρων ομοιόμορφα στον χώρο σας για σωστή θέρμανση και μείωση των απωλειών θερμότητας.

Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στο Νέο Ηράκλειο

Μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης θα πρέπει να βασίζεται στην μελέτη. Η κεντρική θέρμανση λειτουργεί σωστά όταν εξασφαλίζει την ασφάλεια κατά την λειτουργία, καθώς και όταν λειτουργεί οικονομικά και θερμαίνει σωστά τον χώρο.

Η κάθε εγκατάσταση θεωρείται ανεξάρτητη από τις άλλες και απαιτεί σωστή μελέτη, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Τον υπολογισμό των θερμικών απαιτήσεων και των τεχνικών παραδοχών.
 2. Την σχεδίαση των δικτύων διανομής, των καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών και μεγεθών των στοιχείων τόσο του κύριου όσο και του βοηθητικού εξοπλισμού.
 3. Την διατύπωση των κατασκευαστικών οδηγιών για όσα θα κατασκευαστούν και την διατύπωση οδηγιών για την λειτουργική σύνδεση των στοιχείων της εγκατάστασης, την ρύθμιση, τις δοκιμές και την τελική παραλαβή.

Εδώ παρεμβαίνει η εταιρςία Καυστήρες Μπότης, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να δικαιώνει τον χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να απολαμβάνει τα μέγιστα από την θέρμανση του στο Νέο Ηράκλειο ,τόσο από άποψη κόστους όσο και ποιότητας.

Επιλογές καυσίμου θέρμανσης στο Νέο Ηράκλειο

Φυσικό αέριο

Το φυσικό αέριο, από άποψη χημικής σύστασης καθώς και  σύστασης των καυσαερίων του, παρουσιάζει εδώ και χρόνια με υψηλό ενδιαφέρον όσον αφορά την λειτουργία της εξοικονόμησης με υψηλό βαθμό απόδοσης, ιδιαίτερα στις οικιακές εφαρμογές.

Η διατήρηση σταθερού βαθμού απόδοσης για ιδιαίτερα μεγάλες περιόδους είναι απολύτως εφικτή, καθώς απουσιάζουν οι επιβαρυντικές προσμίξεις για τα μέρη των εγκαταστάσεων είτε των συσκευών.

Τα προϊόντα της καύσης του αερίου αποτελούνται κυρίως από νερό (υδρατμούς), και κατ΄αυτό τον τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε την λανθάνουσα θερμότητα των καυσαερίων (διαδικασία συμπύκνωσης).

Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της ωφέλιμης θερμότητας που λαμβάνεται, ώστε ο τελικός καταναλωτής να εξυπηρετεί την εγκατάστασή του με λιγότερο καύσιμο στο Νέο Ηράκλειο.

Πετρέλαιο θέρμανσης

Η θέρμανση με πετρέλαιο είναι ένας δοκιμασμένος και ασφαλής τρόπος για την θέρμανση ενός χώρου. Ζεσταίνει ομοιόμορφα και με τους σημερινούς ψηφιακούς θερμοστάτες, πετυχαίνουμε με πολύ καλή ακρίβεια το ύψος της θερμοκρασίας που επιθυμούμε. Ως καύσιμη ύλη είναι ένα ενεργειακό προϊόν εύκολο στην χρήση και με υψηλή θερμική απόδοση.

Η πλειοψηφία των κατοικιών στα αστικά κέντρα διαθέτει ήδη την απαραίτητη υποδομή, με ότι αυτό συνεπάγεται στην συντήρηση και εγκατάσταση στο Νέο Ηράκλειο. Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε αγωγό φυσικού αερίου δεν είναι εφικτή, εξυπηρετεί τον εκάστοτε πολίτη με αρκετά χαμηλό κόστος καθώς και αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Οι εκπομπές είναι χαμηλότερες από αυτές των καυστήρων στερεών καυσίμων, με σταθερές διακυμάνσεις και απόδοση στην λειτουργία του εκάστοτε λέβητα.

Η συντήρηση περιορίζεται σε  μια φορά τον χρόνο. Ως αγαθό έχει απρόσκοπτη διαθεσιμότητα σε ολόκληρη την χώρα, ενώ πολλές είναι και οι επιλογές της προμήθειας του όσον αφορά την εταιρία και την τιμή διάθεσης στο Νέο Ηράκλειο.

Ακόμα, η θέρμανση με πετρέλαιο είναι αρκετά ασφαλέστερη από άλλα συστήματα θέρμανσης και δεν ενέχει κινδύνους από αναθυμιάσεις είτε εκρήξεις.

Εργασίες συντήρησης καυστήρα πετρελαίου στο Νέο Ηράκλειο

Πρακτικές συμβουλές σχετικά με την συντήρηση

Η διάρκεια ζωής ενός μπεκ εξαρτάται:

 • Από τις ώρες τις οποίες λειτούργησε συνολικά
 • Από την ποιότητα του καυσίμου, δηλαδή την καθαρότητα του πετρελαίου
 • Από το διάστημα λειτουργίας κατά το οποίο επιτυγχάναμε τιμές CO2

Τα μπεκ θα πρέπει:

 • Να μεταφέρονται μέσα στην συσκευασία τους ώστε να είναι προστατευμένα
 • Να μην τα χρησιμοποιείτε με βρώμικα χέρια
 • Να μην έρχονται σε επαφή με ακαθαρσίες και αιχμηρά αντικείμενα

Καλή πρακτική είναι τα απορρίπτουμε τα παλιά μπεκ καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα να διαπιστώσουμε με γυμνό μάτι την κατάσταση τους, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε δυσλειτουργίες.

Περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έρχεται πετρέλαιο στα μπεκ:

 • Ενδέχεται η δεξαμενή πετρελαίου να είναι άδεια είτε να είναι κλειστή η βαλβίδα ροής
 • Είναι η αντεπίστροφη βαλβίδα τοποθετημένη σωστά
 • Λάθος τοποθετημένη βαλβίδα αντεπιστροφής , αντλία που δεν περιστρέφεται ή κομμένο κόμπλερ
 • Μεγάλη υποπίεση στην αντλία και αέρας στην εγκατάσταση τροφοδότησης του καυστήρα
 • Το φίλτρο του καυσίμου είτε του αέρα μπορεί να έχει γεμίσει με ακαθαρσίες
 • Κλειστεί βαλβίδα καυστήρα και ακάθαρτος σωλήνας σύνδεσης με το μπεκ
 • Το μπεκ ενδέχεται να είναι βουλωμένο ή ταλαιπωρημένο από τις ώρες λειτουργίας ενώ μπορεί το πετρέλαιο να είναι παγωμένο είτε παχύρρευστο

Βασικές αρχές καυστήρα που ισχύουν στην Ελλάδα

Γενικές προδιαγραφές λεβήτων

Επιτρέπεται η χρήση κάθε είδους χάλυβα για τους καυστήρες αυτούς, εφόσον μπορεί να ηλεκτροσυγκολληθεί και ανήκει στον τύπο St 37,2. Για τους καυστήρες των οποίων το μέγεθος είναι μικρό, οι φλογαυλοί και ο φλογοθάλαμος στον εμπρός καθρέπτη επιτρέπεται να προεξέχουν αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε το ηλεκτρόδιο να γεμίζει την γωνία που σχηματίζεται. Στην περίπτωση δε των μεγάλων καυστήρων, το ηλεκτρόδιο θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με τον μπροστινό καθρέπτη και να γίνονται ραφές, ενώ στον πίσω θα πρέπει να προεξέχει κατ’ ελάχιστον 15 εκατοστά.

Οι προδιαγραφές ορίζουν κάποια ελάχιστα πάχη για τα επιμέρους μέρη των καυστήρων:

 1. Για καυστήρες που λειτουργούν με πίεση μέχρι 6 ατμόσφαιρες, ορίζετε ελάχιστο πάχος 4 χιλιοστά για τους καθρέπτες και τον φλογοθάλαμο εφόσον έχουν απόδοση μέχρι 100 κιλοβατ , ενώ για αυτούς από 100 μέχρι και 300 κιλοβατ 5 χιλιοστά. Για τον υδροθάλαμο, σε αντιστοιχία με τα προηγούμενα 3 και 4 χιλιοστά. Ακόμα πάχος για τους φλογαυλούς κατ ελάχιστον αυτό των 2,9 χιλιοστών με πρόταση αυτή των 3,2.
 2. Στην περίπτωση των χάλκινων είτε ανοξείδωτων ισχύος μέχρι 100 κιλοβατ, υπάρχει πρόβλεψη για ελάχιστο πάχος 2 χιλιοστών για φλογοθάλαμο και υδροθάλαμο καθώς και 1 χιλιοστό για τους φλογαυλούς. Στην περίπτωση αυτών από 100 έως και 300 κιλοβατ, ελάχιστο μήκος ορίζετε αυτό των 3 χιλιοστών

Απευθυνθείτε στγν Καυστήρες Μπότης στο Νέο Ηράκλειο, για να σας καθοδηγήσουμε υπεύθυνα στην αγορά του νέου σας καυστήρα, παρουσιάζοντας σας όλα τα νόμιμα πιστοποιητικά.

Η ταυτότητα του λέβητα

Σύμφωνα με τον Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, ο λέβητας θα πρέπει σε εμφανές σημείο πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται:

 1. Το όνομα  της κατασκευάστριας εταιρείας όπως και το σήμα της εφόσον διαθέτει
 2. Ο τύπος του λέβητα καθώς και η ισχύ του δεδομένου του αντίστοιχου καυσίμου
 3. Η ισχύς του λέβητα για το αντίστοιχο καύσιμο
 4. Ο μοναδιαίος αριθμός κατασκευής του λέβητα
 5. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας σε βαθμούς Κελσίου
 6. Η αντίσταση των καυσαερίων
 7. Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας σε bar

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Καυστήρες Μπότης για την συντήρηση καυστήρα στο Νέο Ηράκλειο;

Η εγκατάσταση καθώς και συντήρηση καυστήρα στο Νέο Ηράκλειο από την εταιρεία Καυστήρες Μπότης, πραγματοποιείται πάντοτε με σεβασμό στον πελάτη και τηρώντας όλα τα σύγχρονα στάνταρντ.

Με άδεια από το υπουργείο, οι τεχνικοί μας οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία χρόνων στον τομέα της θέρμανσης θα λειτουργήσουν με σεβασμό και επαγγελματισμό εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη.

Οι λέβητες και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε στην εγκατάσταση και συντήρηση καυστήρα είναι γνήσια όπως και εγκεκριμένα από τον εκάστοτε κατασκευαστή. Εξυπηρετούμε το Νέο Ηράκλειο με ένα τηλέφωνο στο 6944421811 2102921405  είτε με επικοινωνία μέσω email.

Δείτε περισσότερες περιοχές εξυπηρέτησης:

Shares
Call Now Button