ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

καυστήρες Μπότης- συντήρηση καυστήρων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

Συντήρηση καυστήρα Καπανδρίτι

Η εταιρεία καυστήρες Μπότης είναι κοντά σας αρκετά χρόνια, με τεχνικούς πάντα στην διάθεση σας να σας εξυπηρετήσουν όλο το 24ωρο με εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα στο Καπανδρίτι.

Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της θέρμανσης όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια και επαγγελματισμό. Για εμάς οι ευχαριστημένοι πελάτες αποτελούν πρωταρχικό στόχο και αυτός είναι ο σκοπός μας.

Οι τεχνικοί μας είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα, είτε πρόκειται για καυστήρα πετρελαίου είτε φυσικού αερίου.

Το συνεργείο μας αποτελείται από έμπειρους και πιστοποιημένους εφαρμοστές οι οποίοι θα κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο του χώρου σας στο Καπανδρίτι.

 • Εξασφαλίζουμε την καλή μόνωση των σωληνώσεων, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες που οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση.
 • Επιλέγουμε τον σωστό κυκλοφορητή θέρμανσης, για την μέγιστη οικονομία του χώρου σας.
 • Εγκαθιστούμε τα σώματα καυστήρων ομοιόμορφα στον χώρο σας για σωστή θέρμανση και μείωση των απωλειών.

Οι τεχνικοί μας, με την μακροχρόνια εμπειρία τους θα είναι δίπλα σας για την συντήρηση του καυστήρα και των επιμέρους τμημάτων του συστήματος, ώστε να διασφαλιστεί η μακρόχρονη και απρόσκοπτη λειτουργία τους στον χρόνο.

Hλεκτρονικός αναλυτής στο Καπανδρίτι

Πρόκειται για μία συσκευή που χρησιμοποιείται για την μέτρηση των καυσαερίων, της απόδοσης του καυστήρα και του ελκυσμού.
Σε κάθε συντήρηση και εγκατάσταση, ο τεχνικός της εταιρείας μας χρησιμοποιεί αποκλειστικά την συσκευή αυτή, ώστε να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας στην εγκατάσταση.

Εγκατάσταση λέβητα συμπύκνωσης

Αναφερόμενοι σε κοινό λέβητα πετρελαίου είτε φυσικού αερίου, για να επιτύχουμε την σωστή λειτουργία θα πρέπει η θερμοκρασία των καυσαερίων κατά την έξοδο τους να είναι μεταξύ 180 με 200 βαθμών κελσίου. Η ακριβής τιμή της θερμοκρασίας ρυθμίζεται από τον εγκαταστάτη με την βοήθεια αναλυτή καυσαερίων και εξαρτάται από την εγκατάσταση.

Ωστόσο, η υψηλή θερμοκρασία συνεπάγεται σπατάλη ενέργειας, καθώς για να θερμάνουμε ξοδεύουμε ενέργεια η οποία διαχέεται στο περιβάλλον μαζί με τα παράγωγα της καύσης από την καπνοδόχο.

Σε έναν λέβητα στο Καπανδρίτι, η μειωμένη θερμοκρασία οδηγεί σε υγροποίηση των αερίων της καύσης. Καταστροφικό αποτέλεσμα διότι πέρα από την αδυναμία της σωστής ρύθμισης της καύσης, είναι ιδιαίτερα διαβρωτικά απέναντι στον χάλυβα των καυστήρων δημιουργώντας καταστροφικές βλάβες πολύ σύντομα.
Οι λέβητες συμπύκνωσης είναι η προσπάθεια των εταιριών για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Σε αυτούς, γίνεται χρήση υλικών ανθεκτικών στην διάβρωση από τα συμπυκνώματα., έτσι ώστε να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στα ζεστά καυσαέρια.
Συγκεκριμένα, γίνεται χρήση ενός διακόπτη θερμότητας καυσαερίων- νερού στην έξοδο. Εκεί, γίνεται ανταλλαγή θερμότητας με το νερό και κατ αυτό τον τρόπο τα καυσαέρια υγροποιούνται. Έτσι, συλλέγονται σε ένα ανοξείδωτο δοχείο και αποφεύγουμε τις ανεπιθύμητες ζημιές.

Η ταυτότητα του λέβητα

Σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης, ο λέβητας θα πρέπει σε εμφανές σημείο πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται:

 1. Το όνομα  της κατασκευάστριας εταιρείας όπως και το σήμα της εφόσον διαθέτει
 2. Ο τύπος του λέβητα καθώς και η ισχύ του δεδομένου του αντίστοιχου καυσίμου
 3. Η ισχύς του λέβητα για το αντίστοιχο καύσιμο
 4. Ο μοναδιαίος αριθμός κατασκευής του λέβητα
 5. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας σε βαθμούς Κελσίου
 6. Η αντίσταση των καυσαερίων
 7. Η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας σε bar

Συντήρηση και εγγύηση ανταλλακτικών στο Καπανδρίτη

Για κάθε καινούργιο ανταλλακτικό που θα χρειαστεί κατά την συντήρηση του καυστήρα σας, είτε κατά την επισκευή της βλάβης, η εταιρία Καυστήρες Μπότης θα χρησιμοποιήσει μόνο εγκεκριμένους τύπους που συνοδεύονται από εγγύηση.

Σε περίπτωση βλάβης, θα προχωρήσουμε στην αντικατάσταση και τοποθέτηση καινούργιου ανταλλακτικού και το κόστος τόσο της αγοράς όσο και της τοποθέτησης θα επιβαρύνει εμάς.

Οι εργασίες που εκτελούνται κατά την συντήρηση του καυστήρα, είναι:

 • Ο καθαρισμός του λέβητα
 • Ο καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας
 • Ο έλεγχος του φίλτρου καυσίμου
 • Ο έλεγχος του ανοδίου της εγκατάστασης θέρμανσης
 •  Ο έλεγχος για πιθανές διαρροές και η εξαέρωση
 • Ο καθαρισμός του καυστήρα πετρελαίου ή αερίου
 • Η ρύθμιση της αναλογίας αέρα – καυσίμου για την σωστή καύση και οικονομία,αλλά και την μείωση της ρύπανσης έως 40%
 • Ο έλεγχος της λειτουργίας του κυκλοφορητή
 • Η ρύθμιση των θερμοστατών
 • Ο έλεγχος με ηλεκτρονικό αισθητήρα όλων των ενώσεων της γραμμής καυσίμου και των εξαρτημάτων του καυστήρα για τυχόν διαρροή
 • Η μέτρηση των καυσαερίων και ρύθμιση καυστήρα
 • Ο έλεγχος του οργάνου αυτόματου πληρώσεως
 • Ο έλεγχος του δοχείου διαστολής

Συντήρηση, φύλλο ελέγχου και πιστοποιητικό

Πρόκειται για τα έγγραφα που σας δίνει ο τεχνικός αφού ολοκληρώσει τη συντήρηση του καυστήρα καια πιστοποιούν την εργασία της εκάστοτε συντήρηση καυστήρων. Στα έγγραφα αυτά αναγράφονται η ημερομηνία της κάθε εργασίας, το είδος της, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν όπως και ο αριθμός άδειας του τεχνικού που είναι υπεύθυνος για την εργασία.

Ακόμα, δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουμε σε καμία περίπτωση και με οποιοδήποτε τρόπο στο σύστημα της θέρμανσης, ακόμα και άμα πρόκειται για φαινομενικά απλή εργασία, καθώς θα πρέπει να επιτελείται από τεχνικό συντηρήσεων.

Χρήσιμο είναι να γνωρίζετε ότι δεν απαιτείταο κάποια ενέργεια στον χώρο πριν από την συντήρηση , όπως και ότι είναι απαραίτητο να φυλάσσετε τα απαραίτητα έγγραφα μετά το πέρας της κάθε εργασίας.

Εποχή, κόστος και διάρκεια

Η συντήρηση του καυστήρα θα πρέπει να πραγματοποιείται στην περίπτωση των κατοικιών μια φορά τον χρόνο, κατά προτίμηση μετά την χειμερινή περίοδο.

Η καλύτερη περίοδος για τη συντήρηση του καυστήρα είναι οι τελευταίοι μήνες της άνοιξης, δηλαδή ο Απρίλιος και ο Μάιος.

Στην περίπτωση επαγγελματικών χώρων, όπως ξενοδοχεία και βιομηχανίες, το πρόγραμμα για συντήρηση καυστήρων θα πρέπει να είναι πιο τακτικό και να καθορίζεται έπειτα από επικοινωνία με τους τεχνικούς μας.

Η  συντήρηση ενός καυστήρα στο Καπανδρίτι διαρκεί περίπου μια ώρα στην περίπτωση μιας κλασικής περίπτωσης όπως αυτή των κατοικιών, αλλά σε περίπτωση μεγάλων επαγγελματικών χώρων η συντήρηση μπορεί να κρατήσει έως και μερικές μέρες.

Το κόστος της εκάστοτε συντήρησης προκύπτει μετά από την επικοινωνία με τους τεχνικούς μας, με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη.

Ραντεβού και αποκατάσταση βλάβης στο Καπανδρίτη

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας επικοινωνήστε μαζί μας μερικές μέρες νωρίτερα. Οι τεχνικοί μας θα έρθουν σε επαφή μαζί σας για να βρουν λύση στο πρόβλημα σας. Οι εργασίες συνήθως πραγματοποιούνται αυθημερόν για το Καπανδρίτη είτε την αμέσως επόμενη εργάσιμη.

Ο συντηρητής καυστήρων θα σας παραδώσει κατόπιν και το φύλλο καυσαερίων, στο οποίο θα αναγράφονται είτε φθορές είτε έλλειψη ανταλλακτικού.

Χώροι συντήρησης που εξυπηρετούμε στο Καπανδρίτη

Οι χώροι που εξυπηρετούμε οικίλουν από μία γκαρσονιέρα ή ένα μικρό διαμέρισμα, έως και εργοστασιακές μονάδες ή εμπορικά κέντρα. Αναλαμβάνουμε από μια κλασική συντήρηση ρουτίνας έως και επισκευή του πιο σύνθετου προβλήματος.

Οι τεχνικοί μας θα σας παρέχουν την πιο ολοκληρωμένη λύση σε οποιονδήποτε χώρο στο Καπανδρίτι απαιτείται η εγκατάσταση είτε και η συντήρηση καυστήρων, όπως κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι και βιομηχανίες.

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Καυστήρες Μπότης στο Καπανδρίτι για τη συντήρηση καυστήρα;

Η εταιρεία Καυστήρες Μπότης πληρεί όλα τα σύγχρονα στάνταρντ για εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα. Με άδεια από το υπουργείο, οι τεχνικοί μας οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία χρόνων θα λειτουργήσουν με σεβασμό και επαγγελματισμό εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη.

Όλες οι εταιρίες όπως και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε είναι τα γνήσια και εγκεκριμένα του εκάστοτε κατασκευαστή.

Εξυπηρετούμε το Καπανδρίτι με ένα τηλέφωνο στο 6944421811 & 2102921405  είτε με επικοινωνία μέσω email.

Δείτε περισσότερες περιοχές εξυπηρέτησης:

Shares
Call Now Button