ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΧΑΡΝΑΙ

καυστήρες Μπότης- συντήρηση καυστήρων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΧΑΡΝΑΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΧΑΡΝΑΙ

Η εταιρεία καυστήρες Μπότης είναι κοντά σας αρκετά χρόνια, με τεχνικούς πάντα στην διάθεση σας να σας εξυπηρετήσουν όλο το 24ωρο με εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα Αχαρναί. Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της θέρμανσης όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια και επαγγελματισμό. Για εμάς οι ευχαριστημένοι πελάτες αποτελούν πρωταρχικό στόχο και αυτός είναι ο σκοπός μας.

Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή από τους τεχνικούς μας κατά την εγκατάσταση συντήρηση καυστήρων στις Αχαρναί, είτε πρόκειται για καυστήρα πετρελαίου είτε φυσικού αερίου, ώστε να υπάρχει ποιοτικό αποτέλεσμα. Το συνεργείο μας αποτελείτε από έμπειρους και πιστοποιημένους εφαρμοστές οι οποίοι θα κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο του χώρου σας στις Αχαρναί.

Θα πραγματοποιηθεί προσεκτικός έλεγχος του συστήματος των σωληνώσεων καθώς και του σχεδίου.

Η ειδική μελέτη του μηχανικού θα αποκαλύψει το σωστό μέγεθος του καυστήρα για την μέγιστη απόδοση και οικονομία. Επιπλέον:

 1. Εγκαθιστούμε τα σώματα καυστήρων ομοιόμορφα στον χώρο σας για σωστή θέρμανση και μείωση των απωλειών
 2. Εξασφαλίζουμε την καλή μόνωση των σωληνώσεων, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες που οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση
 3. Επιλέγουμε τον σωστό κυκλοφορητή θέρμανσης, για την μέγιστη οικονομία του χώρου σας στις Αχαρναί

Επιλογή καυστήρα για εγκατάσταση

Ετήσιος Βαθμός απόδοσης

Σε μία εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, το σημαντικότερο ίσως στοιχείο είναι ο ετήσιος βαθμός απόδοσης. Η σωστή επιλογή ισχύος μαζί με τον ετήσιο βαθμό απόδοσης είναι η απαιτούμενη συνθήκη για την μέγιστη οικονομία σε καύσιμο.

Καθώς ο βαθμός απόδοσης του λέβητα, δεν μπορεί να δώσει μια πλήρη εικόνα για την κατανάλωση  καυσίμων, θα πρέπει να γνωρίζουμε τον ετήσιο βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης.

Ως ετήσιος βαθμός απόδοσης ορίζεται η ενέργεια που παράγει ο καυστήρας (θερμότητα), αφού από την εξίσωση αυτή αφαιρέσουμε την απώλεια των καυσαερίων, τις θερμικές απώλειες του λέβητα καθώς και την απώλεια που προέρχεται από την διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης, δηλαδή, είναι η θερμότητα που έχουμε για την θέρμανση χώρων και του νερού.

 • Η θερμότητα που χάνουμε από την καπνοδόχο είναι οι απώλειες καυσαερίων
 • Η θερμότητα που εκπέμπεται από τον λέβητα στο περιβάλλον, κατά την διάρκεια λειτουργίας του είναι οι απώλειες του λέβητα
 • Η θερμότητα που χάνει ο λέβητας προς το περιβάλλον και την καπνοδόχο, όσο ο καυστήρας βρίσκεται εκτός λειτουργίας είναι οι απώλειες διακοπής
 • Η θερμότητα καύσης (100%) μείον απώλειες καυσαερίων είναι ο βαθμός απόδοσης καύσης

Στην περίπτωση που το σύνολο της ενέργειας που παρήχθη μετατρέπεται σε ωφέλιμη ενέργεια, τότε ο ετήσιος βαθμός απόδοσης είναι 100%. Ωστόσο οι απώλειες από τα θερμά καυσαέρια και τα επιμέρους μέρη του συστήματος καθιστούν κάτι τέτοιο αδύνατο.

Στην ιδανική των περιπτώσεων και σε καινούργιες εγκαταστάσεις, ο βαθμός απόδοσης μπορεί σπάνια να φτάσει το 86%. Για να έχουμε υψηλό βαθμό απόδοσης πρέπει:

 1. Να υπάρχει ισχυρή μόνωση σε καυστήρα και σωληνώσεις
 2. Να αποφύγουμε τις απώλειες διακοπής και λειτουργίας που προκαλούνται από την αναμονή
 3. Να έχουμε υψηλό βαθμό απόδοσης καύσης, δηλαδή πάνω από 90%
 4. Να χρησιμοποιούμε μικρό σε διαστάσεις λέβητας, ο οποίος να έχει μικρή περιεκτικότητα σε νερό και σύμφωνα με τις ανάγκες

Αντικειμενικά, στόχος της εταιρίας Καυστήρες Μπότης είναι να πλησιάζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στον ετήσιο βαθμό απόδοσης.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης κατά την εγκατάσταση των ιδανικότερων συστημάτων και φυσικά της γνώσης, εμπειρίας αλλά και σύγχρονης αντίληψης που μας χαρακτηρίζει.

Συντήρηση καυστήρα Αχαρναί

Οι εργασίες που επιτελούνται κατά τη συντήρηση καυστήρων στις Αχαρναί είναι:

 • Ο καθαρισμός του λέβητα
 • Ο καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας
 • Ο καθαρισμός του καυστήρα πετρελαίου ή αερίου
 • Η ρύθμιση της αναλογίας αέρα – καυσίμου για την σωστή καύση και οικονομία,αλλά και την μείωση της ρύπανσης έως 40%
 • Ο έλεγχος της λειτουργίας του κυκλοφορητή
 • Η ρύθμιση των θερμοστατών “λέβητα πετρελαίου-αερίου, κυκλοφορητή, καυστήρα πετρελαίου-αερίου”
 • Ο έλεγχος του φίλτρου καυσίμου
 • Ο έλεγχος του ανοδίου της εγκατάστασης θέρμανσης
 • Ο έλεγχος για πιθανές διαρροές
 • Ο έλεγχος με ηλεκτρονικό αισθητήρα όλων των ενώσεων της γραμμής καυσίμου και των εξαρτημάτων του καυστήρα για τυχών διαρροή
 • Η μέτρηση των καυσαερίων και ρύθμιση καυστήρα
 • Ο έλεγχος του οργάνου αυτόματου πληρώσεως “νερά της εγκατάστασης”
 • Ο έλεγχος του δοχείου διαστολής
 • Η εξαέρωση του καυστήρα

Πρακτικές συμβουλές σχετικά με την συντήρηση καυστήρα Αχαρναί

Τα μπεκ θα πρέπει:

 • Να μεταφέρονται μέσα στην συσκευασία τους ώστε να είναι προστατευμένα
 • Να μην τα χρησιμοποιείται με βρώμικα χέρια
 • Να μην έρχονται σε επαφή με ακαθαρσίες και αιχμηρά αντικείμενα

Η διάρκεια ζωής ενός μπεκ εξαρτάται:

 • Από τις ώρες τις οποίες λειτούργησε συνολικά
 • Από την ποιότητα του καυσίμου, δηλαδή την καθαρότητα του πετρελαίου

Καλή πρακτική είναι να αντικαθιστούμε τα παλιά μπεκ καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα να διαπιστώσουμε με γυμνό μάτι την κατάσταση τους, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε δυσλειτουργίες.

Περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν κινείται το πετρέλαιο στα μπεκ:

 • Ενδέχεται η δεξαμενή πετρελαίου να είναι άδεια είτε να είναι κλειστή η βαλβίδα ροής
 • Η αντεπίστροφη βαλβίδα δεν λειτουργεί σωστά
 • Λάθος τοποθετημένη βαλβίδα αντεπιστροφής , αντλία που δεν περιστρέφεται ή κομμένο κόμπλερ
 • Μεγάλη υποπίεση στην αντλία και αέρας στην εγκατάσταση τροφοδότησης του καυστήρα
 • Το φίλτρο του καυσίμου είτε του αέρα μπορεί να έχει γεμίσει με ακαθαρσίες
 • Κλειστεί βαλβίδα καυστήρα και ακάθαρτος σωλήνας σύνδεσης με το μπεκ
 • Το μπεκ ενδέχεται να είναι βουλωμένο ή ταλαιπωρημένο από τις ώρες λειτουργίας ενώ μπορεί το πετρέλαιο να είναι παγωμένο είτε παχύρρευστο.

Εποχή, κόστος και διάρκεια

Η συντήρηση καυστήρα Αχαρναί θα πρέπει να πραγματοποιείται μια φορά τον χρόνο, κατά προτίμηση μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου. Η καλύτερη περίδος για τη συντήρηση του καυστήρα είναι από το Απρίλιο έως και τον Μάιο.

Στην περίπτωση επαγγελματικών χώρων, όπως είναι τα ξενοδοχεία και οι βιομηχανίες το πρόγραμμα για συντήρηση καυστήρα Αχαρναί θα πρέπει να είναι πιο τακτική και να καθορίζεται έπειτα από επικοινωνία με τους τεχνικούς μας.

Η χρονική διάρκεια μίας συντήρησης ενός καυστήρα στις Αχαρναί τοποθετείτε περίπου στην μια ώρα στην περίπτωση μιας κλασικής εγκατάστασης όπως αυτή ενός σπιτιού, αλλά σε περίπτωση μεγάλων επαγγελματικών χώρων η διάρκεια αυτή μπορεί να κρατήσεις έως και μερικές μέρες.

Το κόστος της εκάστοτε συντήρησης αξιολογείτε μετά από την επικοινωνία με τους τεχνικούς μας με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη.

Φύλλο ελέγχου και πιστοποιητικό

Πρόκειται για τα έγγραφα που πιστοποιούν την εργασία της εκάστοτε συντήρησης καυστήρα. Στα έγγραφα αυτά αναγράφονται η ημερομηνία της κάθε εργασίας, το είδος της, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν όπως και ο αριθμός άδειας του τεχνικού που είναι υπεύθυνος για την εργασία.

Χρήσιμο είναι να γνωρίζετε ότι δεν απαιτείτε κάποια ενέργεια στον χώρο πριν από την συντήρηση καυστήρα Αχαρναί , όπως και ότι είναι απαραίτητο να φυλάμε τα απαραίτητα έγγραφα μετά το πέρας της κάθε εργασίας.

Ακόμα, δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουμε σε καμία περίπτωση και με οποιοδήποτε τρόπο στο σύστημα της θέρμανσης, ακόμα και άμα πρόκειται για φαινομενικά απλή εργασία, καθώς θα πρέπει να επιτελείται από πιστοποιημένο τεχνικό συντηρήσεων καυστήρα.

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Καυστήρες Μπότης για την συντήρηση καυστήρα Αχαρναί;

Η εταιρεία Καυστήρες Μπότης πληρεί όλα τα σύγχρονα στάνταρντ για εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα Αχαρναί.

Με άδεια από το υπουργείο, οι τεχνικοί μας οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία χρόνων θα λειτουργήσουν με σεβασμό και επαγγελματισμό εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη.

Όλα τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε είναι τα γνήσια και εγκεκριμένα του εκάστοτε κατασκευαστή.

Εξυπηρετούμε τις Αχαρναί με ένα τηλέφωνο στο 6944421811 2102921405  είτε με επικοινωνία μέσω email.

Δείτε περισσότερες περιοχές εξυπηρέτησης:

Call Now Button