ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΦΙΛΟΘΕΗ

καυστήρες Μπότης- συντήρηση καυστήρων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΦΙΛΟΘΕΗ

Συντήρηση καυστήρα Φιλοθέη

Η εταιρία Καυστήρες Μπότης, βρίσκεται κοντά σας εδώ και αρκετά χρόνια, με τους τεχνικούς της πάντα διαθέσιμους να σας εξυπηρετήσουν όλο το 24ωρο, στην εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα στη Φιλοθέη.

Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της θέρμανσης καυστήρα πετρελαίου και φυσικού αερίου όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια και επαγγελματισμό. Το αποτέλεσμα και οι ευχαριστημένοι πελάτες αποτελούν για εμάς πρωταρχικό στόχο και σκοπός.

Κατά την εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα στη Φιλοθέη, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή είτε πρόκειται για καυστήρα πετρελαίου είτε φυσικού αερίου. Το συνεργείο μας αποτελείται από έμπειρους και πιστοποιημένους εφαρμοστές καυστήρα οι οποίοι θα κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο του χώρου σας στη Φιλοθέη.

Οι τεχνικοί θα πραγματοποιήσουν προσεκτικό έλεγχο του συστήματος του καυστήρα πετρελαίου καθώς και των σωληνώσεων είτε του σχεδίου, εφόσον υπάρχει. Η ειδική μελέτη που πραγματοποιείται από τον μηχανικό θα αποκαλύψει το σωστό μέγεθος του καυστήρα ώστε να εξασφαλίζουμε την μέγιστη απόδοση και οικονομία. Επιπλέον:

 • Επιλέγουμε τον σωστό κυκλοφορητή θέρμανσης, για την μέγιστη οικονομία του χώρου σας στη Φιλοθέη.
 • Εγκαθιστούμε τα σώματα του καυστήρα ομοιόμορφα στον χώρο σας για σωστή θέρμανση και μείωση των απωλειών θερμότητας.
 • Εξασφαλίζουμε την καλή μόνωση των σωληνώσεων, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες που οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση ρεύματος.

Η μακροχρόνια εμπειρία των τεχνικών μας θα είναι δίπλα σας στην μετέπειτα συντήρηση του καυστήρα και των επιμέρους τμημάτων του συστήματος, ώστε να διασφαλιστεί η μακρόχρονη και απρόσκοπτη λειτουργία τους στον χρόνο.

Εργασίες και ασφάλεια καυστήρα πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Φιλοθέη

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας αναλαμβάνει πληθώρα εργασιών που σχετίζονται με καυστήρα πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως:

 1. Συντήρηση των κυκλοφορητών, αντικατάσταση και επισκευή τους
 2. Συντήρηση της ηλεκτροβάνας, της βαλβίδας ασφαλείας και του δοχείου διαστολής
 3. Επισκευή και συντήρηση του θερμοστάτη εσωτερικού χώρου και του πίνακα της αυτονομίας

Για την εξασφαλίσουμε μια ασφαλή εγκατάσταση χρησιμοποιούμε στην συντήρηση είτε και επισκευή του καυστήρα γνήσια ανταλλακτικά του εκάστοτε κατασκευαστή. Εφόσον ο καυστήρας τοποθετείτε σε λεβητοστάσιο, σημαντικό είναι να διατηρείτε ο χώρος καθαρός και να απομακρύνονται ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Τα συστήματα ασφαλείας θα πρέπει να μην απενεργοποιούνται και η πρόσβαση στον χώρο θα πρέπει να είναι ελεγχόμενη. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν ανοίγματα αερισμού για την αποφυγή δημιουργίας εύφλεκτης ατμόσφαιρα.

Ο πιστοποιημένος συντηρητής θα πρέπει να ελέγχει το ηλεκτρικό κύκλωμα του καυστήρα ώστε να διαπιστώνετε η ακεραιότητα τους όπως και τους πίνακες ρεύματος για αποφυγή βραχυκυκλώματος.

Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στη Φιλοθέη

Μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης θα πρέπει να βασίζεται στην μελέτη. Η κεντρική θέρμανση λειτουργεί σωστά όταν εξασφαλίζει την ασφάλεια κατά την λειτουργία, καθώς και όταν λειτουργεί οικονομικά και θερμαίνει σωστά τον χώρο.

Η κάθε εγκατάσταση θεωρείτ ανεξάρτητη από τις άλλες και απαιτεί σωστή μελέτη, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Τον υπολογισμό των θερμικών απαιτήσεων και την διατύπωση των τεχνικών παραδοχών
 2. Την σχεδίαση των δικτύων διανομής, των καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών και μεγεθών των στοιχείων τόσο του κύριου όσο και του βοηθητικού εξοπλισμού
 3. Την διατύπωση των κατασκευαστικών οδηγιών για όσα θα κατασκευαστούν και την διατύπωση οδηγιών για την λειτουργική σύνδεση των στοιχείων της εγκατάστασης, την ρύθμιση, τις δοκιμές και την τελική παραλαβή.

Εδώ αναλαμβάνει η εταιρεία Καυστήρες Μπότης, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να δικαιώνει τον χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να απολαμβάνει τα μέγιστα από την θέρμανση του στη Φιλοθέη, τόσο από άποψη οικονομίας όσο και ποιότητας.

Εργασίες συντήρησης καυστήρα πετρελαίου στην Φιλοθέη

 • Ο καθαρισμός του λέβητα
 • Ο καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας
 • Ο καθαρισμός του καυστήρα πετρελαίου ή αερίου
 • Η ρύθμιση της αναλογίας αέρα – καυσίμου για την σωστή καύση και οικονομία,αλλά και την μείωση της ρύπανσης έως 40%
 • Ο έλεγχος της λειτουργίας του κυκλοφορητή
 • Η ρύθμιση των θερμοστατών
 • Ο έλεγχος του φίλτρου καυσίμου
 • Ο έλεγχος του ανοδίου της εγκατάστασης θέρμανσης
 • Ο έλεγχος για πιθανές διαρροές
 • Ο έλεγχος με ηλεκτρονικό αισθητήρα όλων των ενώσεων της γραμμής καυσίμου και των εξαρτημάτων του καυστήρα για τυχών διαρροή
 • Η μέτρηση των καυσαερίων και ρύθμιση καυστήρα
 • Ο έλεγχος του οργάνου αυτόματου πληρώσεως
 • Ο έλεγχος του δοχείου διαστολής
 • Η εξαέρωση του καυστήρα

Λειτουργία καυστήρα πετρελαίου

Η λειτουργία του καυστήρα γίνεται μέσω αυτοματισμών. Αρχικά, μετά την εντολή από τον χρήστη, το ηλεκτρονικό κύκλωμα δέχεται την ηλεκτρική φάση. Τότε συμβαίνουν τα εξής:

Το μοτέρ του καυστήρα περιστρέφεται και μαζί του και η φτερωτή όπως και η αντλία πετρελαίου. Το πετρέλαιο θερμαίνεται από τον προθερμαντήρα για να γίνει ρευστό. Ο μετασχηματιστής ξεκινάει να λειτουργεί και δημιουργεί σπινθήρα στην έξοδο των μπεκ ψεκασμού.

Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου πρεσάρει το καύσιμο προς την άκρη των μπεκ. Εκεί μέσω του σπινθήρα και του αέρα λόγω της φτερωτής γίνεται η ανάμιξη και η ανάφλεξη του πετρελαίου. Ένα φωτοκύτταρο, δέχεται το φως που παράγεται από την καύση και τότε διακόπτει την παραγωγή σπινθήρα μέσω του μετασχηματιστή.

Σε περίπτωση που η λειτουργία του καυστήρα πετρελαίου διακοπεί είτε από τον χρήστη είτε από τον θερμοστάτη σε περίπτωση που η επιθυμητή θερμοκρασία έχει επιτευχθεί, ο θερμοστάτης δίνει εντολή στο ηλεκτρονικό κύκλωμα και σταματάει η λειτουργία του καυστήρα.

Χώροι συντήρησης που εξυπηρετούμε στη Φιλοθέη

Εξυπυρετούμε ένα μεγάλο φάσμα χώρων στην ευρύτερη περιοχή της Φιλοθέης. Οι χώροι αυτοί ποικίλλουν από μία γκαρσονιέρα ή ένα μικρό διαμέρισμα, έως και εργοστασιακές μονάδες ή εμπορικά κέντρα. Αναλαμβάνουμε από μια κλασική συντήρηση ρουτίνας έως και την επισκευή του πιο σύνθετου προβλήματος.

Οι τεχνικοί μας θα σας παρέχουν την πιο ολοκληρωμένη λύση σε οποιονδήποτε χώρο στη Φιλοθέη απαιτείται η εγκατάσταση είτε και η συντήρηση καυστήρων, όπως κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι και βιομηχανίες.

Ραντεβού και αποκατάσταση βλάβης στη Φιλοθέη

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας επικοινωνήστε μαζί μας μερικές μέρες νωρίτερα. Οι τεχνικοί για συντήρηση καυστήρα μας, θα έρθουν σε επαφή μαζί σας για να βρουν λύση στο πρόβλημα σας.

Οι εργασίες συνήθως πραγματοποιούνται αυθημερόν για τη Φιλοθέη είτε την αμέσως επόμενη εργάσιμη.

Παράλληλα, ο συντηρητής καυστήρα θα σας παραδώσει και το φύλλο καυσαερίων, στο οποίο θα αναγράφετε τυχών φθορά είτε έλλειψη ανταλλακτικού.

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Καυστήρες Μπότης στη Φιλοθέη για τη συντήρηση του καυστήρα σας;

Η Καυστήρες Μπότης είναι μια εταιρία που πληρεί όλα τα σύγχρονα στάνταρντ για εγκατάσταση και συντήρηση καυστήρα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Με την εμπειρία χρόνων καθώς και την άδεια από το υπουργείο, οι τεχνικοί μας θα λειτουργήσουν με σεβασμό και επαγγελματισμό εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη.

Όλοι οι καυστήρες, καθώς και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε είναι τα γνήσια και εγκεκριμένα του εκάστοτε κατασκευαστή.

Εξυπηρετούμε τη Φιλοθέη με ένα τηλέφωνο στο6944421811 & 2102921405  είτε με επικοινωνία μέσω email.

Δείτε περισσότερες περιοχές εξυπηρέτησης:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Shares
Call Now Button