ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ

καυστήρες Μπότης- συντήρηση καυστήρων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Συντήρηση καυστήρα Διόνυσος

Κατά την εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα στο Διόνυσο, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή από τους τεχνικούς μας είτε πρόκειται για καυστήρα πετρελαίου είτε φυσικού αερίου. Το συνεργείο μας αποτελείται από έμπειρους και πιστοποιημένους τεχνικούς καυστήρων οι οποίοι θα κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο του χώρου σας στο Διόνυσο.

Οι τεχνικοί θα πραγματοποιήσουν προσεκτικό έλεγχο του συστήματος του καυστήρα πετρελαίου καθώς και των σωληνώσεων είτε του σχεδίου, εφόσον υπάρχει. Η ειδική μελέτη που πραγματοποιείται από τον μηχανικό θα αποκαλύψει το σωστό μέγεθος του καυστήρα ώστε να εξασφαλίζουμε την μέγιστη απόδοση και οικονομία.

Η εταιρεία καυστήρες Μπότης βρίσκεται κοντά σας αρκετά χρόνια, με τους τεχνικούς της πάντα διαθέσιμους να σας εξυπηρετήσουν όλο το 24ωρο, στην εγκατάσταση συντήρηση καυστήρων. Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της θέρμανσης καυστήρων πετρελαίου και αερίου όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Οι ευχαριστημένοι πελάτες αποτελούν για εμάς πρωταρχικό στόχο και αυτός είναι ο σκοπός μας. Οι τεχνικοί μας, με την μακροχρόνια εμπειρία τους θα είναι δίπλα σας για την μετέπειτα συντήρηση των καυστήρων και των επιμέρους τμημάτων του συστήματος, ώστε να διασφαλιστεί η μακροζωία και απρόσκοπτη λειτουργία στον χρόνο.

Συντήρηση καυστήρα Διόνυσος

Κατά τη συντήρηση καυστήρων, οι εργασίες που μπορεί να υλοποιηθούν είναι:

 1. Ο καθαρισμός του λέβητα και της εσωτερικής θερμαντικής επιφάνειας
 2. Ο καθαρισμός του καυστήρα πετρελαίου ή αερίου
 3. Η ρύθμιση της αναλογίας αέρα – καυσίμου για την σωστή καύση και οικονομία, αλλά και την μείωση της ρύπανσης έως 40%
 4. Ο έλεγχος της λειτουργίας του κυκλοφορητή
 5. Η ρύθμιση των θερμοστατών
 6. Ο έλεγχος του φίλτρου καυσίμου
 7. Ο έλεγχος του ανοδίου της εγκατάστασης θέρμανσης
 8. Ο έλεγχος για πιθανές διαρροές
 9. Ο έλεγχος με ηλεκτρονικό αισθητήρα όλων των ενώσεων της γραμμής καυσίμου και των εξαρτημάτων του καυστήρα για τυχόν διαρροή
 10. Η μέτρηση των καυσαερίων και ρύθμιση της καύσης
 11. Ο έλεγχος του οργάνου αυτόματου πληρώσεως
 12. Ο έλεγχος του δοχείου διαστολής
 13. Η εξαέρωση του καυστήρα

Επιλογές καυσίμου θέρμανσης στο Διόνυσο

Πετρέλαιο θέρμανσης

Η πλειοψηφία των κατοικιών στα αστικά κέντρα διαθέτει ήδη την απαραίτητη υποδομή, οπότε δεν απαιτείται νέα εγκατάσταση καυστήρων πετρελαίου, με ότι αυτό συνεπάγεται στην συντήρηση και εγκατάσταση στον Διόνυσο.

Οι εκπομπές είναι χαμηλότερες από αυτές των καυστήρων στερεών καυσίμων, με σταθερές διακυμάνσεις και απόδοση στην λειτουργία του εκάστοτε λέβητα.

Η θέρμανση με πετρέλαιο είναι ένας δοκιμασμένος και ασφαλής τρόπος για την θέρμανση ενός χώρου. Ζεσταίνει ομοιόμορφα και με τους σημερινούς ψηφιακούς θερμοστάτες,  πετυχαίνουμε με πολύ καλή ακρίβεια το ύψος της θερμοκρασίας που επιθυμούμε.

Ως καύσιμη ύλη είναι ένα ενεργειακό προϊόν εύκολο στην χρήση και με υψηλή θερμική απόδοση.

Η συντήρηση του καυστήρα πετρελαίου περιορίζεται σε μια φορά τον χρόνο. Ως αγαθό έχει διαθεσιμότητα σε ολόκληρη την χώρα, ενώ πολλές είναι και οι επιλογές της προμήθειας του όσον αφορά την εταιρεία και την τιμή διάθεσης στο Διόνυσο.

Ακόμα, η θέρμανση με πετρέλαιο είναι αρκετά ασφαλέστερη από άλλα συστήματα θέρμανσης και δεν ενέχει κινδύνους από αναθυμιάσεις είτε εκρήξεις.

Φυσικό αέριο

Το φυσικό αέριο, από άποψη χημικής σύστασης καθώς και  σύστασης των καυσαερίων του, αποτελούν συνθήκες με υψηλό ενδιαφέρον όσον αφορά την λειτουργία της εξοικονόμησης με υψηλό βαθμό απόδοσης, ιδιαίτερα στις οικιακές εφαρμογές.

Η διατήρηση σταθερού βαθμού απόδοσης για ιδιαίτερα μεγάλες περιόδους είναι απολύτως εφικτή, καθώς απουσιάζουν οι επιβαρυντικές προσμίξεις για τα μέρη των εγκαταστάσεων είτε των συσκευών.

Τα προϊόντα της καύσης του  αερίου αποτελούνται κυρίως από νερό (υδρατμούς), και με αυτό τον τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε την λανθάνουσα θερμότητα των καυσαερίων (διαδικασία συμπύκνωσης). Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της ωφέλιμης θερμότητας που λαμβάνεται, ώστε ο τελικός καταναλωτής να εξυπηρετεί την εγκατάστασή του με λιγότερο καύσιμο στον Διόνυσο.

Επιλογή καυστήρα για εγκατάσταση

Ετήσιος Βαθμός απόδοσης

Σε μία εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, το σημαντικότερο ίσως στοιχείο είναι ο ετήσιος βαθμός απόδοσης. Η σωστή επιλογή ισχύος μαζί με τον ετήσιο βαθμό απόδοσης είναι η απαιτούμενη συνθήκη για την μέγιστη οικονομία σε καύσιμο.

Καθώς ο βαθμός απόδοσης του λέβητα, δεν μπορεί να δώσει μια πλήρη εικόνα για την κατανάλωση  καυσίμων, θα πρέπει να γνωρίζουμε τον ετήσιο βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης.

Ως ετήσιος βαθμός απόδοσης ορίζεται η ενέργεια που παράγει ο καυστήρας “θερμότητα”, αφού από την εξίσωση αυτή αφαιρέσουμε την απώλεια των καυσαερίων, τις θερμικές απώλειες του λέβητα καθώς και την απώλεια που προέρχεται από την διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης

Δηλαδή, είναι η θερμότητα που έχουμε για την θέρμανση χώρων και ζεστού νερού χρήσης.

 1. Η θερμότητα που χάνουμε από την καπνοδόχο είναι οι απώλειες καυσαερίων
 2. Η θερμότητα που εκπέμπεται από τον λέβητα στο περιβάλλον, κατά την διάρκεια λειτουργίας του είναι οι απώλειες του λέβητα
 3. Η θερμότητα που χάνει ο λέβητας προς το περιβάλλον και την καπνοδόχο, όσο ο καυστήρας βρίσκεται εκτός λειτουργίας είναι οι απώλειες διακοπής
 4. Η θερμότητα καύσης “100%” μείον απώλειες καυσαερίων είναι ο βαθμός απόδοσης καύσης

Στην περίπτωση που το σύνολο της ενέργειας που παρήχθη μετατρέπεται σε ωφέλιμη ενέργεια, τότε ο ετήσιος βαθμός απόδοσης είναι 100%. Ωστόσο οι απώλειες από τα θερμά καυσαέρια και τα επιμέρους μέρη του συστήματος καθιστούν κάτι τέτοιο αδύνατο.

Στην ιδανική των περιπτώσεων και σε καινούργιες εγκαταστάσεις, ο βαθμός απόδοσης μπορεί σπάνια να φτάσει το 86%. Για να έχουμε υψηλό βαθμό απόδοσης πρέπει:

 • Να υπάρχει ισχυρή μόνωση σε καυστήρα και σωληνώσεις
 • Να αποφύγουμε τις απώλειες διακοπής και λειτουργίας που προκαλούνται από την αναμονή
 • Να έχουμε υψηλό βαθμό απόδοσης καύσης, δηλαδή πάνω από 90%
 • Να χρησιμοποιούμε μικρό σε διαστάσεις λέβητας, ο οποίος να έχει μικρή περιεκτικότητα σε νερό και σύμφωνα με τις ανάγκες

Αντικειμενικά, στόχος της εταιρείας Καυστήρες Μπότης είναι να πλησιάζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στον ετήσιο βαθμό απόδοσης.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης κατά την εγκατάσταση των ιδανικότερων συστημάτων και φυσικά της γνώσης, εμπειρίας αλλά και σύγχρονης αντίληψης που μας χαρακτηρίζει.

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Καυστήρες Μπότης στο Διόνυσο για την συντήρηση του καυστήρα σας;

Η εταιρεία Καυστήρες Μπότης είναι ειδική εδώ και πολλά χρόνια στην εγκατάσταση και συντήρηση καυστήρα.

Με την εμπειρία χρόνων καθώς και την αδειοδότηση από το υπουργείο, οι τεχνικοί μας θα λειτουργήσουν με σεβασμό και επαγγελματισμό εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη.

Όλες οι εταιρίες όπως και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε είναι τα γνήσια και εγκεκριμένα του εκάστοτε κατασκευαστή. Εξυπηρετούμε το Διόνυσο με ένα τηλέφωνο στο 6944421811 & 2102921405  είτε με επικοινωνία μέσω email.

Δείτε περισσότερες περιοχές εξυπηρέτησης:

Shares
Call Now Button