ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

καυστήρες Μπότης- συντήρηση καυστήρων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Συντήρηση καυστήρα Χαλάνδρι

Η εταιρεία καυστήρες Μπότης με την εμπειρία χρόνων βρίσκονται πάντα στην διάθεση σας, για να σας εξυπηρετήσουν σε όλη την διάρκεια της ημέρας στην εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα στο Χαλάνδρι.

Ο επαγγελματισμός και η συνέπεια, στοιχεία που μας ξεχωρίζουν στον χώρο της θέρμανσης, αποτυπώνεται στα πρόσωπα των ευχαριστημένων πελατών μας οι οποίοι και αποτελούν πρωταρχικό στόχο.

Είτε πρόκειται για καυστήρα πετρελαίου είτε αερίου, η εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα στο Χαλάνδρι πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή. Οι έμπειροι και πιστοποιημένοι εφαρμοστές του συνεργείου μας θα κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο του χώρου σας στο Χαλάνδρι.

Θα πραγματοποιηθεί προσεκτικός έλεγχος του συστήματος των σωληνώσεων καθώς και του σχεδίου, ενώ η ειδική μελέτη του μηχανικού θα αποκαλύψει το σωστό μέγεθος του καυστήρα για την μέγιστη απόδοση και οικονομία.

Εξασφαλίζουμε την καλή μόνωση των σωληνώσεων, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες που οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση και επιλέγουμε τον σωστό κυκλοφορητή θέρμανσης, για την μέγιστη οικονομία του χώρου σας στο Χαλάνδρι. Εγκαθιστούμε τα σώματα των καυστήρων ομοιόμορφα στον χώρο σας για σωστή θέρμανση και μείωση των απωλειών θερμότητας.

Οι τεχνικοί μας, θα είναι δίπλα σας με την μακροχρόνια εμπειρία τους για την μετέπειτα συντήρηση εγκατάσταση καυστήρα στο Χαλάνδρι καθώς και των επιμέρους τμημάτων του συστήματος, ώστε να διασφαλιστεί η μακρόχρονη και απρόσκοπτη λειτουργία του στον χρόνο.

Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στο Χαλάνδρι

Μια εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης θα πρέπει να βασίζεται στην μελέτη. Η εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης έχει γίνει σωστά όταν εξασφαλίζει την ασφάλεια κατά την λειτουργία, καθώς και όταν λειτουργεί οικονομικά και θερμαίνει σωστά τον χώρο.

Η κάθε εγκατάσταση θεωρείται ανεξάρτητη από τις άλλες και απαιτεί σωστή μελέτη, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει:

  • Τον υπολογισμό των θερμικών απαιτήσεων και την διατύπωση των τεχνικών παραδοχών
  • Την σχεδίαση των δικτύων διανομής, των καθορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών και μεγεθών των στοιχείων τόσο του κύριου όσο και του βοηθητικού εξοπλισμού
  • Την διατύπωση των κατασκευαστικών οδηγιών για όσα θα κατασκευαστούν και την διατύπωση οδηγιών για την λειτουργική σύνδεση των στοιχείων της εγκατάστασης, την ρύθμιση, τις δοκιμές και την τελική παραλαβή.

Δυστυχώς, όλα αυτά συμβαίνουν σπάνια και η εγκατάσταση αντιμετωπίζεται συχνά με ανευθυνότητα, βασιζόμενη στις ανεπαρκείς γνώσεις του τεχνικού.

Εδώ παρεμβαίνει η εταιρεία Καυστήρες Μπότης, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να δικαιώνει τον χρήστη, ο οποίος θα πρέπει να απολαμβάνει τα μέγιστα από την θέρμανση του στο Χαλάνδρι, τόσο από άποψη οικονομίας όσο και ποιότητας.

Λειτουργία καυστήρα πετρελαίου στο Χαλάνδρι

Όταν ο χρήστης δώσει την εντολή μέσω του θερμοστάτη, το ηλεκτρονικό κύκλωμα δέχεται την ηλεκτρική φάση που προέρχεται από τον διακόπτη. Τότε συμβαίνουν τα εξής:

Το μοτέρ του καυστήρα περιστρέφεται μαζί με την φτερωτή όπως και την αντλία πετρελαίου. Το πετρέλαιο θερμαίνετε από τον προθερμαντήρα για να γίνει ρευστό. Ο μετασχηματιστής ξεκινάει να λειτουργεί και δημιουργείτε σπινθήρας στην έξοδο των μπεκ ψεκασμού.  Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου πρεσάρει το καύσιμο προς την άκρη των μπεκ, όπου μέσω του σπινθήρα και του αέρα λόγω της φτερωτής γίνεται η ανάμιξη και η ανάφλεξη του πετρελαίου.

Το φωτοκύτταρο, δέχεται το φως που παράγεται από την καύση και  διακόπτει την παραγωγή σπινθήρα μέσω του μετασχηματιστή. Σε περίπτωση που η λειτουργία του καυστήρα πετρελαίου διακοπεί είτε από τον χρήστη, είτε από τον θερμοστάτη, όταν η επιθυμητή θερμοκρασία έχει επιτευχθεί, ο θερμοστάτης δίνει εντολή στο ηλεκτρονικό κύκλωμα και σταματάει την λειτουργία του καυστήρα.

Εργασίες συντήρηση καυστήρα πετρελαίου στο Χαλάνδρι

Φύλλο ελέγχου και πιστοποιητικό

Αφού ολοκληρωθεί η συντήρηση του καυστήρα, ο τεχνικός θα σας δώσει ορισμένα έγγραφα. Τα έγγραφα αυτά πιστοποιούν την εργασία της εκάστοτε συντήρηση καυστήρων. Σε αυτά αναγράφονται η ημερομηνία της κάθε εργασίας, το είδος της, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν. Σημαντικό είναι ότι αναγράφεται και ο αριθμός άδειας του τεχνικού που είναι υπεύθυνος για την εργασία.

Χρήσιμο είναι να γνωρίζετε ότι δεν απαιτείται κάποια ενέργεια στον χώρο πριν από την συντήρηση , όπως επίσης και ότι είναι απαραίτητο να φυλάμε τα απαραίτητα έγγραφα μετά το πέρας της κάθε εργασίας.

Επίσης, δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουμε σε καμία περίπτωση και με οποιοδήποτε τρόπο στο σύστημα της θέρμανσης, ακόμα και άμα πρόκειται για φαινομενικά απλή εργασία, καθώς θα πρέπει να επιτελείται από πιστοποιημένο τεχνικό συντήρησης στο Χαλάνδρι.

Χώροι που εξυπηρετούμε στο Χαλάνδρι

Εξυπηρετούμε ένα μεγάλο φάσμα χώρων στο Χαλάνδρι. Ποικίλουν από μία γκαρσονιέρα ή ένα μικρό διαμέρισμα, έως και εργοστασιακές μονάδες, εμπορικά κέντρα και δημόσια κτήρια. Αναλαμβάνουμε από μια κλασική συντήρηση ρουτίνας έως και αποσφαλμάτωση και επισκευή του πιο σύνθετου προβλήματος.

Οι τεχνικοί μας θα σας παρέχουν την πιο ολοκληρωμένη λύση σε οποιονδήποτε χώρο στο Χαλάνδρι, είτε απαιτείται η εγκατάσταση είτε η συντήρηση καυστήρων, όπως κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι και βιομηχανίες.

Γενικές πληροφορίες

Η συντήρηση του καυστήρα, στην περίπτωση των κατοικιών θα πρέπει να πραγματοποιείται μια φορά τον χρόνο, περίπου μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου, στην περίοδο από το Απρίλιο έως και τον Μάιο. Στην περίπτωση επαγγελματικών χώρων, το πρόγραμμα συντήρησης θα πρέπει να είναι πιο τακτικό και να καθορίζεται έπειτα από επικοινωνία με τους τεχνικούς μας.

Η χρονική διάρκεια για την συντήρηση ενός καυστήρα στο Χαλάνδρι κυμαίνεται περίπου στην μια ώρα για μια κλασικής εγκατάστασης όπως αυτή των κατοικιών, αλλά σε περίπτωση μεγάλων επαγγελματικών χώρων η διάρκεια αυτή μπορεί να αυξηθεί έως και μερικές μέρες.

Το κόστος της εκάστοτε συντήρησης αξιολογείτε μετά από την επικοινωνία με τους τεχνικούς μας με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη και τις εποχές που διανύουμε.

Για να απολαμβάνετε την καλύτερη δυνατόν εξυπηρέτηση, συνετό είναι να επικοινωνήσετε μαζί μας μερικές μέρες νωρίτερα. Οι τεχνικοί για την συντήρηση του καυστήρα θα έρθουν σε επαφή μαζί σας για να βρουν λύση στο πρόβλημα σας. Οι εργασίες συνήθως πραγματοποιούνται αυθημερόν για το Χαλάνδρι είτε την αμέσως επόμενη εργάσιμη.

Παράλληλα, ο συντηρητής του καυστήρα θα σας παραδώσει και το φύλλο καυσαερίων, στο οποίο θα αναγράφετε τυχών φθορά είτε έλλειψη ανταλλακτικού.

Οι τεχνικοί μας είναι πιστοποιημένοι εφαρμοστές και ως επιχείρηση κατέχουμε κρατική άδεια άσκησης λειτουργίας επαγγέλματος. Επιπλέον, όλοι οι τεχνικοί μας διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες που εκδίδονται από την κάθε εταιρία που εμπορευόμαστε.

Έτσι διασφαλίζουμε το άρτιο τεχνικό αποτέλεσμα για την εγκατάσταση και συντήρηση καυστήρα στο Χαλάνδρι, ώστε να απολαμβάνετε τα μέγιστα όπως και την ποιότητα μιας ολοκληρωμένης υποστήριξης.

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Καυστήρες Μπότης για τη συντήρηση καυστήρα στο Χαλάνδρι;

Με την εταιρεία Καυστήρες Μπότης, η  συντήρηση εγκατάσταση καυστήρα στο Χαλάνδρι πραγματοποιείτε πάντοτε με σεβασμό στον πελάτη καθώς και με όλα τα σύγχρονα στάνταρντ.

Με άδεια από το υπουργείο, οι τεχνικοί μας οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία χρόνων στον τομέα της θέρμανσης θα λειτουργήσουν με σεβασμό και επαγγελματισμό εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη.

Οι καυστήρες καθώς και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε είναι γνήσια όπως και εγκεκριμένα από τον εκάστοτε κατασκευαστή. Εξυπηρετούμε το Χαλάνδρι με ένα τηλέφωνο στο 6944421811 & 2102921405  είτε με επικοινωνία μέσω email.

Δείτε περισσότερες περιοχές εξυπηρέτησης:

Shares
Call Now Button