ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

καυστήρες Μπότης- συντήρηση καυστήρων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ

Συντήρηση καυστήρα Γλυκά Νερά

Η εταιρεία καυστήρες Μπότης βρίσκετε κοντά σας αρκετά χρόνια, με τους τεχνικούς της πάντα διαθέσιμους να σας εξυπηρετήσουν όλο το 24ωρο, στην εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα στα Γλυκά Νερά.

Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της θέρμανσης καυστήρα πετρελαίου και αερίου όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια και επαγγελματισμό. Οι ευχαριστημένοι πελάτες αποτελούν για εμάς πρωταρχικό στόχο και αυτός είναι ο σκοπός μας.

Κατά την εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα στα Γλυκά Νερά, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή είτε πρόκειται για καυστήρα πετρελαίου είτε φυσικού αερίου από το προσωπικό μας. Το συνεργείο μας αποτελείτε από έμπειρους και πιστοποιημένους τεχνικούς, εξειδικευμένους στονκαυστήρα οι οποίοι θα κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο του χώρου σας στα Γλυκά Νερά.

Οι τεχνικοί θα πραγματοποιήσουν προσεκτικό έλεγχο του συστήματος του καυστήρα πετρελαίου καθώς και των σωληνώσεων είτε του σχεδίου, εφόσον υπάρχει. Η ειδική μελέτη που πραγματοποιείτε από τον μηχανικό θα αποκαλύψει το σωστό μέγεθος του καυστήρα ώστε να εξασφαλίζουμε την μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων. Επιπλέον:

 • Εξασφαλίζουμε την καλή μόνωση των σωληνώσεων, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες που οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση.
 • Επιλέγουμε τον σωστό κυκλοφορητή θέρμανσης, για την μέγιστη οικονομία του χώρου σας.
 • Εγκαθιστούμε τα σώματα του καυστήρα ομοιόμορφα στον χώρο σας για σωστή θέρμανση και μείωση των απωλειών θερμότητας.

Οι τεχνικοί μας, με την μακροχρόνια εμπειρία τους θα είναι δίπλα σας για την μετέπειτα συντήρηση των καυστήρων και των επιμέρους τμημάτων του συστήματος, ώστε να διασφαλιστεί η άριστη λειτουργία τους για πολλά χρόνια.

Λειτουργία καυστήρα πετρελαίου στα Γλυκά Νερά

Η λειτουργία του καυστήρα γίνεται μέσω αυτοματισμών. Αρχικά, μετά την εντολή από τον χρήστη, το ηλεκτρονικό κύκλωμα δέχεται την ηλεκτρική φάση. Τότε συμβαίνουν τα εξής:

Το μοτέρ του καυστήρα περιστρέφεται και μαζί του και η φτερωτή όπως και η αντλία πετρελαίου. Το πετρέλαιο θερμαίνετε από τον προθερμαντήρα για να γίνει ρευστό. Ο μετασχηματιστής ξεκινάει να λειτουργεί και δημιουργεί σπινθήρα στην έξοδο των μπεκ ψεκασμού.

Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου πρεσάρει το καύσιμο προς την άκρη των μπεκ. Εκεί μέσω του σπινθήρα και του αέρα λόγω της φτερωτής γίνεται η ανάμιξη και η ανάφλεξη του πετρελαίου.

Ένα φωτοκύτταρο, δέχεται το φως που παράγεται από την καύση και τότε διακόπτει την παραγωγή σπινθήρα μέσω του μετασχηματιστή.

Σε περίπτωση που η λειτουργία του καυστήρα πετρελαίου διακοπεί είτε από τον χρήστη είτε από τον θερμοστάτη σε περίπτωση που η επιθυμητή θερμοκρασία έχει επιτευχθεί, ο θερμοστάτης δίνει εντολή στο ηλεκτρονικό κύκλωμα και σταματάει η λειτουργία του καυστήρα.

Πρακτικές συμβουλές σχετικά με την συντήρηση και εγκατάσταση

Τα μπεκ θα πρέπει:

 1. Να μεταφέρονται μέσα στην συσκευασία τους ώστε να είναι προστατευμένα
 2. Να μην τα χρησιμοποιείτε με βρώμικα χέρια
 3. Να μην έρχονται σε επαφή με ακαθαρσίες και αιχμηρά αντικείμενα

Η διάρκεια ζωής ενός μπεκ εξαρτάται:

 1. Από τις ώρες τις οποίες λειτούργησε συνολικά
 2. Από την ποιότητα του καυσίμου, δηλαδή την καθαρότητα του πετρελαίου
 3. Από το διάστημα λειτουργίας κατά το οποίο επιτυγχάναμε τιμές CO2

Καλή πρακτική είναι τα απορρίπτουμε τα παλιά μπεκ καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα να διαπιστώσουμε με γυμνό μάτι την κατάσταση τους, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε δυσλειτουργίες.

Περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν έρχεται πετρέλαιο στα μπεκ:

 1. Ενδέχεται η δεξαμενή πετρελαίου να είναι άδεια είτε να είναι κλειστή η βαλβίδα ροής
 2. Η αντεπίστροφη βαλβίδα δεν λειτουργεί σωστά
 3. Λάθος τοποθετημένη βαλβίδα αντεπιστροφής , αντλία που δεν περιστρέφεται ή κομμένο κόμπλερ
 4. Μεγάλη υποπίεση στην αντλία και αέρας στην εγκατάσταση τροφοδότησης του καυστήρα
 5. Το φίλτρο του καυσίμου είτε του αέρα μπορεί να έχει γεμίσει με ακαθαρσίες
 6. Κλειστεί βαλβίδα καυστήρα και ακάθαρτος σωλήνας σύνδεσης με το μπεκ
 7. Το μπεκ ενδέχεται να είναι βουλωμένο ή ταλαιπωρημένο από τις ώρες λειτουργίας ενώ μπορεί το πετρέλαιο να είναι παγωμένο είτε παχύρρευστο

Εργασίες που επιτελούνται κατά την συντήρηση του καυστήρα στα Γλυκά Νερά

 • Ο καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας
 • Ο καθαρισμός του καυστήρα πετρελαίου ή αερίου
 • Η ρύθμιση της αναλογίας αέρα – καυσίμου για την σωστή καύση και οικονομία,αλλά και την μείωση της ρύπανσης έως 40%
 • Ο έλεγχος της λειτουργίας του κυκλοφορητή
 • Η ρύθμιση των θερμοστατών
 • Ο έλεγχος του φίλτρου καυσίμου
 • Ο έλεγχος του ανοδίου της εγκατάστασης θέρμανσης
 •  Ο έλεγχος για πιθανές διαρροές και η εξαέρωση
 • Ο έλεγχος με ηλεκτρονικό αισθητήρα όλων των ενώσεων της γραμμής καυσίμου και των εξαρτημάτων του καυστήρα για τυχών διαρροή
 • Η μέτρηση των καυσαερίων και ρύθμιση καυστήρα
 • Ο έλεγχος του οργάνου αυτόματου πληρώσεως δηλαδή τα νερά της εγκατάστασης
 • Ο έλεγχος του δοχείου διαστολής

Γενικές πληροφορίες για τη συντήρηση καυστήρα στα Γλυκά Νερά

Χώροι συντήρησης που εξυπηρετούμε στα Γλυκά Νερά

Ποικίλουν από μία γκαρσονιέρα ή ένα μικρό διαμέρισμα, έως και εργοστασιακές μονάδες ή εμπορικά κέντρα. Αναλαμβάνουμε από μια κλασική συντήρηση ρουτίνας έως και αποσφαλμάτωση και επισκευή του πιο σύνθετου προβλήματος.

Οι τεχνικοί μας θα σας παρέχουν την πιο ολοκληρωμένη λύση σε οποιονδήποτε χώρο στα Γλυκά Νερά απαιτείτε η εγκατάσταση είτε και η συντήρηση καυστήρα, όπως κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι και βιομηχανίες.

Εποχή, κόστος και διάρκεια

Η συντήρηση καυστήρα Γλυκά Νερά θα πρέπει να πραγματοποιείται μια φορά τον χρόνο όταν πρόκειται για σπίτι, κατά προτίμηση τους ανοιξιάτικους μήνες ώστε οι καυστήρες να είναι προετοιμασμένοι για τον ερχόμενο χειμώνα.

Στην περίπτωση επαγγελματικών χώρων, το πρόγραμμα συντήρησης θα πρέπει να είναι πιο τακτικό και να καθορίζεται έπειτα από επικοινωνία με τους τεχνικούς μας.

Η χρονική διάρκεια μίας συντήρησης ενός καυστήρα στα Γλυκά Νερά τοποθετείτε περίπου στην μια ώρα στην περίπτωση μιας κλασικής εγκατάστασης όπως αυτή των κατοικιών, αλλά σε περίπτωση μεγάλων επαγγελματικών χώρων η διάρκεια αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και μερικές μέρες.

Το κόστος της εκάστοτε συντήρησης καθορίζονται μετά από την επικοινωνία με τους τεχνικούς μας με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη.

Εγγύηση για τις υπηρεσίες μας

Μόλις οι τεχνικοί μας ολοκληρώσουν την εργασία που έχετε συμφωνία, σας προσκομίζουν κάποια έγγραφα.

Πρόκειται για τα έγγραφα που πιστοποιούν την εργασία της εκάστοτε συντήρησης. Στα έγγραφα αυτά αναγράφονται η ημερομηνία της κάθε εργασίας, το είδος της, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, ώστε να είστε καλυμμένοι σε ενδεχόμενη μελλοντική βλάβη.

Χρήσιμο είναι να γνωρίζετε ότι δεν απαιτείται κάποια ενέργεια στον χώρο πριν από την συντήρηση από έναν τεχνικό της εταιρείας μας, όπως και ότι είναι απαραίτητο να φυλάμε τα απαραίτητα έγγραφα μετά το πέρας της κάθε εργασίας.

Ακόμα, δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουμε σε καμία περίπτωση και με οποιοδήποτε τρόπο στο σύστημα της θέρμανσης, ακόμα και άμα πρόκειται για φαινομενικά απλή εργασία, καθώς θα πρέπει να επιτελείται από πιστοποιημένο τεχνικό συντηρήσεων.

Ραντεβού και αποκατάσταση βλάβης στα Γλυκά Νερά

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας επικοινωνήστε μαζί μας μερικές μέρες νωρίτερα. Οι τεχνικοί καυστήρα θα έρθουν σε επαφή μαζί σας για να βρουν λύση στο πρόβλημα σας.

Οι εργασίες συνήθως πραγματοποιούνται αυθημερόν για τα Γλυκά Νερά είτε την αμέσως επόμενη εργάσιμη.

Παράλληλα, ο συντηρητής του καυστήρα θα σας παραδώσει και το φύλλο καυσαερίων, στο οποίο θα αναγράφετε τυχών φθορά είτε έλλειψη ανταλλακτικού.

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Καυστήρες Μπότης στα Γλυκά Νερά για την συντήρηση του καυστήρα σας;

Η εταιρεία Καυστήρες Μπότης πληρεί όλα τα σύγχρονα στάνταρντ για εγκατάσταση και συντήρηση καυστήρα. Με την εμπειρία χρόνων καθώς και την αδειοδότηση από το υπουργείο, οι τεχνικοί μας θα λειτουργήσουν με σεβασμό και επαγγελματισμό εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη. Όλες οι εταιρίες όπως και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε είναι τα γνήσια και εγκεκριμένα του εκάστοτε κατασκευαστή. Εξυπηρετούμε τα Γλυκά Νερά με ένα τηλέφωνο στο6944421811 & 2102921405  είτε με επικοινωνία μέσω email.

Δείτε περισσότερες περιοχές εξυπηρέτησης:

Shares
Call Now Button