ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙ

καυστήρες Μπότης- συντήρηση καυστήρων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Συντήρηση καυστήρα Κρυονέρι

Η εταιρεία καυστήρες Μπότης βρίσκεται κοντά σας εδώ και αρκετά χρόνια, με τους τεχνικούς της πάντα διαθέσιμους να σας εξυπηρετήσουν όλο το 24ωρο. Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της θέρμανσης καυστήρα πετρελαίου και αερίου όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια και επαγγελματισμό. Οι ευχαριστημένοι πελάτες αποτελούν για εμάς πρωταρχικό στόχο και μας ενδιαφέρει να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες

Κατά την εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα στο Κρυονέρι, θα σας εξυπηρετήσει το συνεργείο μας με απόλυτη προσοχή είτε πρόκειται για καυστήρα πετρελαίου είτε φυσικού αερίου. Το συνεργείο μας απαρτίζεται από έμπειρους και καταρτισμένους τεχνικούς καυστήρα οι οποίοι θα κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο του χώρου σας.

Οι τεχνικοί θα πραγματοποιήσουν προσεκτικό έλεγχο του συστήματος του καυστήρα πετρελαίου καθώς και των σωληνώσεων είτε του σχεδίου, εφόσον υπάρχει. Η ειδική μελέτη που πραγματοποιείτε από τον μηχανικό θα αποκαλύψει το σωστό μέγεθος του καυστήρα ώστε να εξασφαλίζουμε την μέγιστη απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον:

 • Εξασφαλίζουμε την καλή μόνωση των σωληνώσεων, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες που οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση.
 • Επιλέγουμε τον σωστό κυκλοφορητή θέρμανσης, για την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας στον χώρο στο Κρυονέρι.
 • Εγκαθιστούμε τα σώματα του καυστήρα ομοιόμορφα στον χώρο σας για σωστή θέρμανση και μείωση των απωλειών θερμότητας.

Λειτουργία καυστήρα πετρελαίου στο Κρυονέρι

Τμήματα που αποτελούν τον καυστήρα πετρελαίου

Ένας καυστήρας αποτελείται από ένα σύνολο εξαρτημάτων και οργάνων που είναι προσαρμοσμένα πάνω στον κορμό του καυστήρα.

Τα επιμέρους τμήματα από τα οποία αποτελείται είναι:

 1. Το σώμα ή σασί του καυστήρα
 2. Τον ανεμιστήρα ή φτερωτή ή φυσητήρα του καυστήρα
 3. Την αντλία πετρελαίου και το μπεκ του καυστήρα
 4. Τον κινητήρα (μοτέρ) και τον μετασχηματιστή του καυστήρα
 5. Το φωτοκύτταρο του καυστήρα
 6. Την ηλεκτρομαγνητική βάνα πετρελαίου του καυστήρα
 7. Τον προθερμαντήρα και τον σωλήνα πετρελαίου του καυστήρα (εφόσον υπάρχει)
 8. Το τάμπερ αέρα του καυστήρα
 9. Το ρυθμιστικό του αέρα
 10. Τον προγραμματιστή ή εγκέφαλο και την βάση του
 11. Τα ηλεκτρόδια ή σπινθηριστές ή αναφλεκτήρες
 12. Την κεφαλή ή μπούκα και τον αναμικτήρα του καυστήρα
 13. Τον  αναμικτήρα του καυστήρα
 14. Την φλάντζα στήριξης του καυστήρα
 15. Τα καλώδια υψηλής τάσης
 16. Τον πυκνωτή του μοτέρ του καυστήρα καθώς και το κόμπλερ
 17. Γυαλί επιθεώρησης της φλόγας και το κάλυμμα

Επιλογές καυσίμου θέρμανσης στο Κρυονέρι

Πετρέλαιο θέρμανσης

Η πλειοψηφία των κατοικιών στα αστικά κέντρα διαθέτει ήδη την απαραίτητη υποδομή, οπότε δεν απαιτείται νέα εγκατάσταση, με ότι αυτό συνεπάγεται στην συντήρηση και εγκατάσταση στο Κρυονέρι. Σε περίπτωση που η πρόσβαση σε αγωγό φυσικού αερίου δεν είναι εφικτή, εξυπηρετεί τον εκάστοτε πολίτη με αρκετά χαμηλό κόστος καθώς και αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Οι εκπομπές είναι χαμηλότερες από αυτές των καυστήρων στερεών καυσίμων, με σταθερές διακυμάνσεις και απόδοση στην λειτουργία του εκάστοτε λέβητα.

Η θέρμανση με πετρέλαιο είναι ένας δοκιμασμένος και ασφαλής τρόπος για την θέρμανση ενός χώρου. Ζεσταίνει ομοιόμορφα και με τους σημερινούς ψηφιακούς θερμοστάτες πετυχαίνουμε με πολύ καλή ακρίβεια το ύψος της θερμοκρασίας που επιθυμούμε.

Ως καύσιμη ύλη είναι ένα ενεργειακό προϊόν εύκολο στην χρήση και με υψηλή θερμική απόδοση.

Η συντήρηση περιορίζετε σε αυτή του καυστήρα μια φορά τον χρόνο. Ως αγαθό έχει απρόσκοπτη διαθεσιμότητα σε ολόκληρη την χώρα, ενώ πολλές είναι και οι επιλογές της προμήθειας του όσον αφορά την εταιρία και την τιμή διάθεσης στο Κρυονέρι.

Ακόμα, η θέρμανση με πετρέλαιο είναι αρκετά ασφαλέστερη από άλλα συστήματα θέρμανσης και δεν ενέχει κινδύνους από αναθυμιάσεις είτε εκρήξεις.

Φυσικό αέριο

Το φυσικό αέριο, από άποψη χημικής σύστασης καθώς και σύστασης των αερίων του, παρουσιάζει υψηλό ενδιαφέρον όσον αφορά στο χαρακτηριστικό της εξοικονόμησης ενέργειας με υψηλό βαθμό απόδοσης, ιδιαίτερα στις οικιακές εφαρμογές.

Η διατήρηση σταθερού βαθμού απόδοσης για ιδιαίτερα μεγάλες περιόδους είναι απολύτως εφικτή, καθώς απουσιάζουν οι επιβαρυντικές προσμίξεις για τα μέρη των εγκαταστάσεων είτε των συσκευών.

Τα προϊόντα της καύσης του αερίου αποτελούνται κυρίως από νερό (υδρατμούς), και κατ΄αυτό τον τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε την λανθάνουσα θερμότητα των καυσαερίων (διαδικασία συμπύκνωσης).

Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της ωφέλιμης θερμότητας που λαμβάνεται, ώστε ο τελικός καταναλωτής να εξυπηρετεί την ανάγκη του για θέρμανση του με λιγότερα έξοδα στο Κρυονέρι.

Επιλογή καυστήρα για εγκατάσταση στο Κρυονέρι

Ετήσιος Βαθμός απόδοσης

Η απόδοση ενός λέβητα ορίζεται από τον βαθμό απόδοσης. Σε μία εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, το σημαντικότερο ίσως στοιχείο είναι ο ετήσιος βαθμός απόδοσης. Η σωστή επιλογή ισχύος μαζί με τον ετήσιο βαθμό απόδοσης είναι η απαιτούμενη συνθήκη για την μέγιστη οικονομία σε καύσιμο.

Καθώς ο βαθμός απόδοσης του λέβητα, δεν μπορεί να δώσει μια πλήρη εικόνα για την κατανάλωση καυσίμων, θα πρέπει να γνωρίζουμε τον ετήσιο βαθμό απόδοσης της εγκατάστασης.

Ως ετήσιος βαθμός απόδοσης ορίζεται η ενέργεια που παράγει ο καυστήρας (θερμότητα), αφού από την εξίσωση αυτή αφαιρέσουμε την απώλεια των καυσαερίων, τις θερμικές απώλειες του λέβητα καθώς και την απώλεια που προέρχεται από την διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης

Δηλαδή, είναι η θερμότητα που έχουμε για την θέρμανση χώρων και ζεστού νερού χρήσης.

 1. Η θερμότητα που χάνουμε από την καπνοδόχο είναι οι απώλειες καυσαερίων.
 2. Η θερμότητα που εκπέμπεται από τον λέβητα στο περιβάλλον, κατά την διάρκεια λειτουργίας του είναι οι απώλειες του λέβητα.
 3. Η θερμότητα που χάνει ο λέβητας προς το περιβάλλον και την καπνοδόχο, όσο ο καυστήρας βρίσκεται εκτός λειτουργίας είναι οι απώλειες διακοπής.
 4. Η θερμότητα καύσης (100%) μείον απώλειες καυσαερίων είναι ο βαθμός απόδοσης καύσης.

Στην περίπτωση που το σύνολο της ενέργειας που παρήχθη μετατρέπεται σε ωφέλιμη ενέργεια, τότε ο ετήσιος βαθμός απόδοσης είναι 100%. Ωστόσο οι απώλειες από τα θερμά καυσαέρια και τα επιμέρους μέρη του συστήματος καθιστούν κάτι τέτοιο αδύνατο.

Στην ιδανική των περιπτώσεων και σε καινούργιες εγκαταστάσεις, ο βαθμός απόδοσης μπορεί σπάνια να φτάσει το 86%. Για να έχουμε υψηλό βαθμό απόδοσης πρέπει:

 • Να υπάρχει ισχυρή μόνωση σε καυστήρα και σωληνώσεις
 • Να αποφύγουμε τις απώλειες διακοπής και λειτουργίας που προκαλούνται από την αναμονή
 • Να έχουμε υψηλό βαθμό απόδοσης καύσης, δηλαδή πάνω από 90%
 • Να χρησιμοποιούμε μικρό σε διαστάσεις λέβητας, ο οποίος να έχει μικρή περιεκτικότητα σε νερό και σύμφωνα με τις ανάγκες.

Ο αντικειμενικός στόχος της εταιρίας Καυστήρες Μπότης, είναι να πλησιάζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κοντά στον μέγιστο βαθμό απόδοσης.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης κατά την εγκατάσταση των ιδανικότερων συστημάτων και φυσικά της γνώσης, εμπειρίας αλλά και σύγχρονης αντίληψης που μας χαρακτηρίζει.

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Καυστήρες Μπότης στο Κρυονέρι για τη συντήρηση καυστήρα;

Η εταιρεία Καυστήρες Μπότης πληροί όλα τα σύγχρονα κριτήρια για εγκατάσταση και συντήρηση καυστήρων. Με άδεια από το υπουργείο, οι τεχνικοί μας οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία χρόνων θα λειτουργήσουν με σεβασμό και επαγγελματισμό εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη.

Όλα τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε είναι τα γνήσια και εγκεκριμένα του εκάστοτε κατασκευαστή.

Εξυπηρετούμε το Κρυονέρι με ένα τηλέφωνο στο 6944421811 & 2102921405  είτε με επικοινωνία μέσω email.

Δείτε περισσότερες περιοχές εξυπηρέτησης:

Shares
Call Now Button