ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

καυστήρες Μπότης- συντήρηση καυστήρων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

Η εταιρεία καυστήρες Μπότης είναι κοντά σας αρκετά χρόνια, με τεχνικούς πάντα στην διάθεση σας να σας εξυπηρετήσουν όλο το 24ωρο με εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα Άνω Πατήσια.

Δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της θέρμανσης όλα αυτά τα χρόνια με συνέπεια και επαγγελματισμό. Για εμάς οι ευχαριστημένοι πελάτες αποτελούν πρωταρχικό στόχο και αυτός είναι ο σκοπός μας.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνετε κατά την εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα Άνω Πατήσια, είτε πρόκειται για καυστήρα πετρελαίου είτε φυσικού αερίου. Το συνεργείο μας αποτελείται από έμπειρους και πιστοποιημένους τεχνικούς οι οποίοι θα κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο του καυστήρα σας.

Θα πραγματοποιηθεί προσεκτικός έλεγχος του συστήματος των σωληνώσεων καθώς και του σχεδίου. Η ειδική μελέτη του μηχανικού θα αποκαλύψει το σωστό μέγεθος του καυστήρα για την μέγιστη απόδοση και οικονομία. Επιπλέον:

 • Εξασφαλίζουμε την καλή μόνωση των σωληνώσεων, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες που οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση
 • Επιλέγουμε τον σωστό κυκλοφορητή θέρμανσης, για την μέγιστη οικονομία του χώρου σας στα Άνω Πατήσια
 • Εγκαθιστούμε τα σώματα καυστήρων ομοιόμορφα στον χώρο σας για σωστή θέρμανση και μείωση των απωλειών

Οι τεχνικοί μας, με την μακροχρόνια εμπειρία τους θα είναι δίπλα σας για την μετέπειτα συντήρηση καυστήρων και των επιμέρους τμημάτων του συστήματος, ώστε να διασφαλιστεί η μακροζωία και απρόσκοπτη λειτουργία στον χρόνο.

Λειτουργία καυστήρα πετρελαίου στα Άνω Πατήσια

Λειτουργία καυστήρα πετρελαίου

Η λειτουργία του καυστήρα γίνεται μέσω αυτοματισμών. Αρχικά, μετά την εντολή από τον χρήστη, το ηλεκτρονικό κύκλωμα δέχεται την ηλεκτρική φάση. Τότε συμβαίνουν τα εξής:

Το μοτέρ του καυστήρα περιστρέφεται και μαζί του και η φτερωτή όπως και η αντλία πετρελαίου. Το πετρέλαιο θερμαίνετε από τον προθερμαντήρα για να γίνει ρευστό. Ο μετασχηματιστής ξεκινάει να λειτουργεί και δημιουργεί σπινθήρα στην έξοδο των μπεκ ψεκασμού.  Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου πρεσάρει το καύσιμο προς την άκρη των μπεκ.

Εκεί μέσω του σπινθήρα και του αέρα λόγω της φτερωτής γίνεται η ανάμιξη και η ανάφλεξη του πετρελαίου. Ένα φωτοκύτταρο, δέχεται το φως που παράγεται από την καύση και τότε διακόπτει την παραγωγή σπινθήρα μέσω του μετασχηματιστή.

Σε περίπτωση που η λειτουργία του καυστήρα πετρελαίου διακοπεί είτε από τον χρήστη είτε από τον θερμοστάτη σε περίπτωση που η επιθυμητή θερμοκρασία έχει επιτευχθεί, ο θερμοστάτης δίνει εντολή στο ηλεκτρονικό κύκλωμα και σταματάει η λειτουργία του καυστήρα.

Συντήρηση καυστήρα Άνω Πατήσια

Η σωστή και άρτια τεχνικά συντήρηση καυστήρα Ανω Πατήσια θέρμανσης πετρελαίου ή αερίου, εξασφαλίζει την μακροβιότητα της εγκατάστασης. Οι ομάδα μας αποτελείτε από εξειδικευμένους τεχνικούς με τις προβλεπόμενες άδειες.

Μέσω της επιμελούς συντήρησης, μεγιστοποιούμε την απόδοση του συστήματος επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση καυσίμου έως και 50%, καθώς ο καυστήρας εργάζεται σε σωστές τιμές θερμοκρασίας και κατ΄αυτό τον τρόπο δεν αυξάνεται η καύση.

Τηρείται πάντα η κείμενη νομοθεσία από το προσωπικό μας και στο τέλος της κάθε εργασίας συντήρησης του καυστήρα προσκομίζονται στον πελάτη τα απαραίτητα έγγραφα.

Μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου θα πρέπει να φροντίζετε για την ετήσια συντήρηση του συστήματος θέρμανσης, ώστε να προστατεύετε ο καυστήρας από τις διαβρωτικές επικαθήσεις με ότι αυτό συνεπάγεται.

Επικοινωνήστε μαζί μας για την αξιόπιστη εγκατάσταση και συντήρηση καυστήρων του συστήματος σας στα Άνω Πατήσια.

Εργασίες συντήρησης καυστήρα  Άνω Πατήσια

Οι εργασίες που επιτελούνται κατά τη συντήρηση του καυστήρα είναι:

 1. Ο καθαρισμός του λέβητα
 2. Ο καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας
 3. Ο καθαρισμός του καυστήρα πετρελαίου ή φυσικού αερίου
 4. Η ρύθμιση της αναλογίας αέρα – καυσίμου για την σωστή καύση και οικονομία,αλλά και την μείωση της ρύπανσης έως 40%
 5. Ο έλεγχος της λειτουργίας του κυκλοφορητή
 6. Η ρύθμιση των θερμοστατών λέβητα πετρελαίου – φυσικού αερίου, κυκλοφορητή, καυστήρα πετρελαίου – φυσικού αερίου
 7. Ο έλεγχος του φίλτρου καυσίμου
 8. Ο έλεγχος του ανοδίου της εγκατάστασης θέρμανσης
 9. Ο έλεγχος για πιθανές διαρροές
 10. Ο έλεγχος με ηλεκτρονικό αισθητήρα όλων των ενώσεων της γραμμής καυσίμου και των εξαρτημάτων του καυστήρα για τυχόν διαρροή
 11. Η μέτρηση των καυσαερίων και ρύθμιση καυστήρα
 12. Ο έλεγχος του οργάνου αυτόματου πληρώσεως
 13. Ο έλεγχος του δοχείου διαστολής
 14. Η εξαέρωση του καυστήρα

Γενικές πληροφορίες για εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα Άνω Πατήσια

Χώροι για συντήρηση καυστήρα

Ποικίλουν από μία γκαρσονιέρα ή ένα μικρό διαμέρισμα, έως και εργοστασιακές μονάδες ή εμπορικά κέντρα. Αναλαμβάνουμε από μια κλασική συντήρηση ρουτίνας έως και επισκευή του πιο σύνθετου προβλήματος.

Οι τεχνικοί μας θα σας παρέχουν την πιο ολοκληρωμένη λύση σε οποιονδήποτε χώρο στα Άνω Πατήσια απαιτείται η εγκατάσταση είτε και η συντήρηση καυστήρων, όπως είναι οι πολυκατοικίες, επαγγελματικοί χώροι και βιομηχανίες.

Εποχή, κόστος και διάρκεια

Η συντήρηση του καυστήρα θα πρέπει να πραγματοποιείτε στην περίπτωση των κατοικιών μια φορά τον χρόνο, κατά προτίμηση μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου. Σύνηθες περίοδος είναι από το Απρίλιο έως και τον Μάιο.

Στην περίπτωση επαγγελματικών χώρων, όπως ξενοδοχείων και βιομηχανιών το πρόγραμμα για συντήρηση καυστήρων θα πρέπει να είναι πιο τακτικό και να καθορίζεται έπειτα από επικοινωνία με τους τεχνικούς μας.

Η χρονική διάρκεια μίας συντήρησης ενός καυστήρα στα Άνω Πατήσια τοποθετείτε περίπου στην μια ώρα στην περίπτωση μιας κλασικής εγκατάστασης όπως αυτή των κατοικιών, αλλά σε περίπτωση μεγάλων επαγγελματικών χώρων η διάρκεια αυτή μπορεί να κυμανθεί έως και μερικές μέρες.

Το κόστος της εκάστοτε συντήρηση του καυστήρα αξιολογείται μετά από την επικοινωνία με τους τεχνικούς μας με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη.

Συντήρηση, φύλλο ελέγχου και πιστοποιητικό

Πρόκειται για τα έγγραφα που πιστοποιούν την εργασία της εκάστοτε συντήρηση καυστήρων. Στα έγγραφα αυτά αναγράφονται η ημερομηνία της κάθε εργασίας, το είδος της, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν όπως και ο αριθμός άδειας του τεχνικού που είναι υπεύθυνος για την εργασία.

Χρήσιμο είναι να γνωρίζετε ότι δεν απαιτείται κάποια ενέργεια στον χώρο πριν από την συντήρηση , όπως και ότι είναι απαραίτητο να φυλάμε τα απαραίτητα έγγραφα μετά το πέρας της κάθε εργασίας.

Ακόμα, δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουμε σε καμία περίπτωση και με οποιοδήποτε τρόπο στο σύστημα της θέρμανσης, ακόμα και άμα πρόκειται για φαινομενικά απλή εργασία, καθώς θα πρέπει να επιτελείται από πιστοποιημένο τεχνικό συντηρήσεων.

Ραντεβού και αποκατάσταση βλάβης στα Άνω Πατήσια

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας επικοινωνήστε μαζί μας μερικές μέρες νωρίτερα. Οι τεχνικοί καυστήρων μας θα έρθουν σε επαφή μαζί σας για να βρουν λύση στο πρόβλημα σας.

Οι εργασίες συνήθως πραγματοποιούνται αυθημερόν είτε την αμέσως επόμενη εργάσιμη.

Ο συντηρητής καυστήρων θα σας παραδώσει κατόπιν και το φύλλο καυσαερίων, στο οποίο θα αναγράφετε τυχόν φθορές είτε έλλειψη ανταλλακτικού.

Εργασίες και ασφάλεια καυστήρων πετρελαίου και αερίου στα Άνω Πατήσια

Η εταιρία μας και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της αναλαμβάνουν πληθώρα υπηρεσιών που σχετίζονται με τους καυστήρες πετρελαίου και φυσικού αερίου, όπως:

Η συντήρηση, αντικατάσταση και επισκευή των κυκλοφορητών και της ηλεκτροβάνας, της βαλβίδας ασφαλείας και του δοχείου διαστολής, του θερμοστάτη του εσωτερικού χώρου και του πίνακα της αυτονομίας. Επίσης τη συντήρηση είτε και την επισκευή του καυστήρα με γνήσια ανταλλακτικά, τον καθαρισμό του όπως και αυτόν της καπνοδόχου.

Συμβουλή μας για την ασφάλεια της εγκατάστασης εφόσον αυτή βρίσκεται σε λεβητοστάσιο, είναι να διατηρείτε ο χώρος καθαρός και να απομακρύνονται ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Ο χώρος θα πρέπει να ασφαλίζεται για την αποφυγή επαφής ιδιαίτερα με παιδιά και κατοίδια.

Σε περίπτωση που υπάρχουν συστήματα ασφαλείας σοφό είναι να μην απενεργοποιούνται και να ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Θα πρέπει να υπάρχουν ανοίγματα αερισμού ώστε να μην δημιουργείται εύφλεκτη ατμόσφαιρα.

Ο συντηρητής θα πρέπει να ελέγχει τα καλώδια του καυστήρα ώστε να διαπιστώνετε η ακεραιότητα τους όπως και τους πίνακες ρεύματος για αποφυγή βραχυκυκλώματος.

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Καυστήρες Μπότης για συντήρηση καυστήρα Άνω Πατήσια;

Η εταιρεία Καυστήρες Μπότης πληροί όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα για εγκατάσταση και συντήρηση του καυστήρα.

Με άδεια από το υπουργείο, οι τεχνικοί μας οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία χρόνων θα λειτουργήσουν με σεβασμό και επαγγελματισμό εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη.

Όλες οι εταιρίες όπως και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε είναι τα γνήσια και εγκεκριμένα του εκάστοτε κατασκευαστή.

Εξυπηρετούμε τα Άνω Πατήσια με ένα τηλέφωνο στο 6944421811 2102921405  είτε με επικοινωνία μέσω email.

Δείτε περισσότερες περιοχές εξυπηρέτησης:

Shares
Call Now Button