ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

καυστήρες Μπότης- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Συντήρηση καυστήρα Περιστέρι

Για αρκετά χρόνια, η εταιρεία  καυστήρες Μπότης και οι τεχνικοί της βρίσκονται πάντα στην διάθεση σας, για να σας εξυπηρετήσουν όλο το 24ωρο στην εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα στο Περιστέρι. Ο επαγγελματισμός και η συνέπεια στον χώρο της θέρμανσης αποτυπώνεται στα πρόσωπα των ευχαριστημένων πελατών μας.

Η εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα στο Περιστέρι, είτε πρόκειται για καυστήρα πετρελαίου είτε φυσικού αερίου, γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή. Οι έμπειροι και καταρτισμένοι τεχνικοί συνεργείου μας θα κάνουν τον απαραίτητο έλεγχο του χώρου σας στο Περιστέρι. θα πραγματοποιηθεί προσεκτικός έλεγχος του συστήματος των σωληνώσεων.

Η ειδική μελέτη του μηχανικού θα αποκαλύψει το σωστό μέγεθος του καυστήρα για την μέγιστη απόδοση και οικονομία. Επιπλέον, εξασφαλίζουμε την καλή μόνωση των σωληνώσεων, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο οι απώλειες που οδηγούν σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

Επιλέγουμε τον σωστό κυκλοφορητή θέρμανσης, για την μέγιστη οικονομία του χώρου σας στο Περιστέρι. Εγκαθιστούμε τα σώματα των καυστήρων ομοιόμορφα στον χώρο σας για σωστή θέρμανση και μείωση των απωλειών.

Οι τεχνικοί μας, θα είναι δίπλα σας με την μακροχρόνια εμπειρία τους για την μετέπειτα συντήρηση εγκατάσταση καυστήρα στο Περιστέρι και των επιμέρους τμημάτων του συστήματος, ώστε να διασφαλιστεί η μακροζωία και απρόσκοπτη λειτουργία στον χρόνο.

Λειτουργία καυστήρα πετρελαίου στο Περιστέρι

Τμήματα που αποτελούν τον καυστήρα πετρελαίου

Ένας καυστήρας αποτελείτε από:

 1. Το σώμα και τον ανεμιστήρα του καυστήρα
 2. Τον σωλήνα και την αντλία πετρελαίου όπως και το μπεκ ψεκασμού του καυστήρα
 3. Τον κινητήρα (μοτέρ) του καυστήρα
 4. Τον μετασχηματιστή και την ηλεκτρομαγνητική βάνα πετρελαίου του καυστήρα
 5. Το φωτοκύτταρο του καυστήρα
 6. Τον προθερμαντήρα πετρελαίου και το κόμπλερ της αντλίας του καυστήρα
 7. Το τάμπερ αέρα και το ρυθμιστικό αέρα του καυστήρα
 8. Τον προγραμματιστή ή εγκέφαλο και την βάση του καυστήρα
 9. Τα ηλεκτρόδια ή σπινθηριστές ή αναφλεκτήρες
 10. Την κεφαλή ή μπούκα ή φλογοσωλήνα
 11. Τον  αναμικτήρα του καυστήρα
 12. Την φλάντζα στήριξης του καυστήρα
 13. Τα καλώδια υψηλής τάσης
 14. Τον πυκνωτή του μοτέρ του καυστήρα
 15. Γυαλί επιθεώρησης της φλόγας και το κάλυμμα

Λειτουργία καυστήρα πετρελαίου

Μετά την εντολή από τον χρήστη, το ηλεκτρονικό κύκλωμα δέχεται την ηλεκτρική φάση. Τότε συμβαίνουν τα εξής:

Το μοτέρ του καυστήρα περιστρέφεται μαζί με την φτερωτή όπως και την αντλία πετρελαίου. Το πετρέλαιο θερμαίνεται από τον προθερμαντήρα για να γίνει ρευστό. Ο μετασχηματιστής ξεκινάει να λειτουργεί και δημιουργείτε σπινθήρας στην έξοδο των μπεκ ψεκασμού.

Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου πρεσάρει το καύσιμο προς την άκρη των μπεκ, όπου μέσω του σπινθήρα και του αέρα λόγω της φτερωτής γίνεται η ανάμιξη και η ανάφλεξη του πετρελαίου.

Το φωτοκύτταρο, δέχεται το φως που παράγεται από την καύση και  διακόπτει την παραγωγή σπινθήρα μέσω του μετασχηματιστή. Σε περίπτωση που η λειτουργία του καυστήρα πετρελαίου διακοπεί είτε από τον χρήστη, είτε από τον θερμοστάτη, όταν η επιθυμητή θερμοκρασία έχει επιτευχθεί, ο θερμοστάτης δίνει εντολή στο ηλεκτρονικό κύκλωμα και σταματάει την λειτουργία του καυστήρα.

Εργασίες συντήρησης καυστήρα πετρελαίου στο Περιστέρι

Οι εργασίες που επιτελούνται κατά τη συντήρηση καυστήρων στο Περιστέρι είναι:

 • Ο καθαρισμός του λέβητα και της θερμαντικής εσωτερικής επιφάνειας
 • Ο καθαρισμός του καυστήρα πετρελαίου ή αερίου
 • Η ρύθμιση της αναλογίας αέρα – καυσίμου για την σωστή καύση και οικονομία
 • Ο έλεγχος της λειτουργίας του κυκλοφορητή
 • Η ρύθμιση των θερμοστατών
 • Ο έλεγχος του φίλτρου καυσίμου
 • Ο έλεγχος του ανοδίου της εγκατάστασης θέρμανσης, όπως και αυτός για πιθανές διαρροές
 • Ο έλεγχος με ηλεκτρονικό αισθητήρα όλων των ενώσεων της γραμμής καυσίμου και των εξαρτημάτων του καυστήρα για τυχόν διαρροή
 • Η μέτρηση των καυσαερίων και ρύθμιση καυστήρα
 • Ο έλεγχος του οργάνου αυτόματου πληρώσεως
 • Ο έλεγχος του δοχείου διαστολής και η εξαέρωση του καυστήρα

Γενικές πληροφορίες για εγκατάσταση συντήρηση καυστήρα στο Περιστέρι

Πετρέλαιο θέρμανσης

Η θέρμανση με πετρέλαιο είναι ο πιο δοκιμασμένος και ασφαλής τρόπος θέρμανσης. Ζεσταίνει ομοιόμορφα το χώρο. Με τους σημερινούς ψηφιακούς θερμοστάτες πετυχαίνουμε με μεγάλη ακρίβεια το επιθυμητό ύψος της θερμοκρασίας που επιθυμούμε, ενώ ως καύσιμη ύλη είναι ένα ενεργειακό προϊόν εύκολο στην χρήση με υψηλή θερμική απόδοση .

Δεν απαιτεί νέα και μεγάλη επένδυση, καθ’ ότι η πλειοψηφία των κατοικιών στα αστικά κέντρα διαθέτει ήδη την απαραίτητη υποδομή. Η μετατροπή σε συστήματα με άλλο καύσιμο δεν είναι πάντα εφικτή και απαιτεί μεγάλο κόστος.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πρόσβαση σε αγωγό φυσικού αερίου, εξυπηρετεί τον εκάστοτε πολίτη με αρκετά χαμηλό αντίκτυπο στο περιβάλλον, του οποίου οι εκπομπές είναι χαμηλότερες από αυτές των στερεών καυσίμων, με σταθερές διακυμάνσεις και απόδοση στην λειτουργία του εκάστοτε λέβητα στο Περιστέρι.

Η συντήρηση περιορίζεται σε αυτή μια φορά τον χρόνο. Ως αγαθό έχει απρόσκοπτη διαθεσιμότητα σε ολόκληρη την χώρα, ενώ πολλές είναι και οι επιλογές της προμήθειας του όσον αφορά την εταιρία και την τιμή διάθεσης. Ακόμα, η θέρμανση με πετρέλαιο είναι αρκετά ασφαλέστερη από άλλα συστήματα θέρμανσης και δεν ενέχει κινδύνους από αναθυμιάσεις είτε εκρήξεις.

Φυσικό αέριο

Το φυσικό αέριο, από άποψη χημικής σύστασης καθώς και  σύστασης των καυσαερίων του, αποτελούν συνθήκες με υψηλό ενδιαφέρον όσον αφορά την λειτουργία της εξοικονόμησης με υψηλό βαθμό απόδοσης, ιδιαίτερα στις οικιακές εφαρμογές.

Η διατήρηση σταθερού βαθμού απόδοσης για ιδιαίτερα μεγάλες περιόδους είναι απολύτως εφικτή, καθώς απουσιάζουν οι επιβαρυντικές προσμίξεις για τα μέρη των εγκαταστάσεων είτε των συσκευών.

Τα προϊόντα της καύσης του αερίου αποτελούνται κυρίως από νερό, και έτσι μπορούμε να αξιοποιήσουμε την λανθάνουσα θερμότητα των καυσαερίων (διαδικασία συμπύκνωσης). Το αποτέλεσμα είναι η αύξηση της ωφέλιμης θερμότητας που λαμβάνεται από δεδομένη ποσότητα καυσίμου. Έτσι ο τελικός καταναλωτής εξυπηρετεί την εγκατάστασή του με λιγότερο καύσιμο.

Χώροι συντήρησης που εξυπηρετούμε στο Περιστέρι

Από μία γκαρσονιέρα ή ένα μικρό διαμέρισμα, έως και μονάδες υγείας ή εμπορικά κέντρα, αναλαμβάνουμε από μια κλασική συντήρηση ρουτίνας έως και την επισκευή του πιο σύνθετου προβλήματος σε όλο το Περιστέρι. Οι τεχνικοί μας θα σας παρέχουν την πιο ολοκληρωμένη λύση σε οποιονδήποτε χώρο στο Περιστέρι απαιτείται η εγκατάσταση είτε και συντήρηση καυστήρα, όπως κατοικίες, επαγγελματικοί χώροι και βιομηχανίες.

Στην περίπτωση των κατοικιών η συντήρηση του καυστήρα θα πρέπει να πραγματοποιείται μια φορά τον χρόνο, κατά προτίμηση μετά το πέρας της χειμερινής περιόδου. Σύνηθες διάστημα είναι από τον Απρίλιο έως και τον Μάιο. Στην περίπτωση επαγγελματικών χώρων, όπως είναι τα ξενοδοχεία και τα εμπορικά κέντρα, το πρόγραμμα για την συντήρηση των καυστήρων θα πρέπει να είναι πιο τακτικό και να καθορίζεται έπειτα από επικοινωνία με τους τεχνικούς μας.

Η χρονική διάρκεια μίας συντήρησης ενός καυστήρα στο Περιστέρι τοποθετείτε περίπου στα 40 λεπτά έως και μια ώρα στην περίπτωση μιας κλασικής εγκατάστασης όπως αυτή των κατοικιών. Σε περίπτωση μεγάλων επαγγελματικών χώρων η διάρκεια αυτή μπορεί να κυμανθεί έως και μερικές μέρες.

Το κόστος της εκάστοτε συντήρησης καθορίζεται μετά από την επικοινωνία με τους τεχνικούς, μας με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη.

Γιατί να επιλέξετε την εταιρεία Καυστήρες Μπότης στο Περιστέρι για τη συντήρηση καυστήρα;

Με την εταιρεία Καυστήρες Μπότης, η  συντήρηση εγκατάσταση καυστήρα στο Περιστέρι πραγματοποιείται με όλα τα σύγχρονα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Με άδεια από το υπουργείο, οι τεχνικοί μας οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία χρόνων θα λειτουργήσουν με σεβασμό και επαγγελματισμό εκπληρώνοντας τις επιθυμίες του εκάστοτε πελάτη. Οι λέβητες και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούμε στην εργασία μας είναι  γνήσια και εγκεκριμένα από τον εκάστοτε κατασκευαστή.

Εξυπηρετούμε το Περιστέρι με ένα τηλέφωνο στο 6944421811 & 2102921405  είτε με επικοινωνία μέσω email.

Δείτε περισσότερες περιοχές εξυπηρέτησης:

Shares
Call Now Button